Policie má seznam třinácti závad, za které odebere malý techničák

Ministerstvo dopravy přijalo koncem dubna vyhlášku, která mimo jiné upřesňuje, za jaké nedostatky vozu přijde řidič na místě o Osvědčení o registraci, tedy o malý technický průkaz. Hrozí to například autům bez podstatné části výfuku, s rezavou karoserií či těm vozům, ze kterých vytékají provozní kapaliny.

Vyhláška reaguje na novelu zákona o silničním provozu, která v únoru vstoupila v platnost. Podle ministra Dana Ťoka reaguje ministerstvo na to, že se na silnicích stále pohybují vozidla ve špatném technickém stavu. „Pravidla jsou rozumně nastavena. Uvedené závady ohrožují životy a opatření by mělo vyloučit z provozu skutečně nebezpečné vraky,“ řekl Hospodářským novinám, které o seznamu závad ve středu informovaly, Robert Vacek z Autoklubu ČR.

V seznamu, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů jako součást vyhlášky o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích, figurují například takové závady jako deformace nápravy, úniky provozních kapalin či chybějící součást výfuku (viz tabulka na konci článku). Většina závad je doplněna o slovíčko „zjevné“, což v praxi znamená, že policisté nebudou muset stav vozidla detailněji prohlížet.

Nepřímo to potvrdil i šéf dopravní policie Tomáš Lerch, podle kterého vyhláška neznamená pro policisty nic nového. Systém speciálních kontrol technického stavu má prý policie nastavený už od počátku roku 2015, kdy vstoupila v platnost tehdejší novela zákona. Opatření bylo podle Lercha namířeno hlavně na neodborně opravené havarované vozy, u nichž hrozí, že vyjedou na silnici bez jakékoli kontroly. Na STK se totiž novější automobily dostanou až po třech či čtyřech letech.

Odebrání malého technického průkazu hrozí i za častý nešvar, kterým jsou chybějící filtry pevných částic.„Pokud policista zjistí, že chybí podstatná část výfukového potrubí, mezi níž patří i filtr pevných částic nebo katalyzátor, pak to může označit za nebezpečnou závadu, jak ji definuje vyhláška,“ řekl iDNES.cz mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. I on uvedl, že policista nebude nic rozebírat a jedná se o případy, kdy tam tyto části budou viditelně chybět.

Pokud při silniční kontrole bude auto s vyjmenovanou závadou odhaleno, pak řidič přijde o malý technický průkaz a auto bude muset nechat odtáhnout. Pokud nebude mít technický průkaz u sebe, pak jej musí odevzdat do pěti dnů. Zpátky ho dostane až poté, co prokáže, že vůz prošel STK (více o odebírání malých techničáků zde).

Lerch před vraky na silnicích opakovaně varuje. Ve statistikách dopravních nehod se však špatný technický stav vozu jako příčina dopravní nehody objevuje jen okrajově. „U vraků to není ani tak o příčinách, jako následcích nehod. Špatný technický stav vozu se může výrazně podílet na mnohem horších dopadech pro posádku, ale i třeba pro chodce, pokud jsou na autě například ostré hrany,“ řekl iDNES.cz Jan Straka, který má statistiku dopravních nehod u policie na starosti.

Za co policie odebere osvědčení o registraci vozu
1. absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému
2. poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení
3. absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy
4. zjevné nadměrné úniky provozních kapalin
5. koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie
6. opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy
7. deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu
8. deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost
9. zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru
10. deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla
11. deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu
12. zjevné deformace nebo praskliny kol
13. zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3

zdroj: idnes.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.