Poškozené dopravní značky: V jakých případech si jimi nemusíme řídit?

Ne všechny dopravní značky jsou celoročně v plné kondici. Musejí se motoristé řídit značením, které je nejasné, poškozené, nečitelné, nebo zakryté? A komu si stěžovat?

Na silnici přes les jste stejně jako my už možná viděli dopravní značku, která posloužila za terč nějakému střelci. Sami jsme narazili i na značení, jež bylo prakticky neviditelné ve spleti listí. A jen málo motoristů se asi nesetkalo s dopravní značkou, na které se vyřádil vandal, nebo ji ohnulo či porazilo auto. Prostě nejsou ve stavu, který známe z autoškoly. Jak se k takovému dopravnímu značení postavit?

Řídit se, či neřídit?

Poškozená značka neplní zcela svůj účel, zvláště pokud je nezřetelná či nečitelná. I tak se jí však musíme řídit, stačí se podívat do zákona o silničním provozu. „Při účasti v provozu na pozemních komunikacích je každý povinen řídit se dopravními značkami,“ stanovuje suše paragraf 4 tohoto zákona. A to i tehdy, když to pořádně nejde. Je tu totiž výnos Nejvyššího správního soudu z března roku 2010, který mimo jiné říká: „Účastník silničního provozu nemůže sám činit soudy o zákonnosti dopravní značky a rozhodovat se, zda se značkou bude řídit, či nikoli.“ Stanovisko podporuje i starší verdikt této instance ze srpna roku 2009 potvrzující, že „každý účastník silničního provozu se musí řídit dopravním značením, a to i tehdy, když se mu to jeví jako nevhodné, nepohodlné či neúčelné.“

Značení tedy musíme respektovat za všech okolností, jako kdyby bylo úplně nové a dobře viditelné. Je to vlastně jako rozkaz na vojně. Napřed splnit, teprve pak si stěžovat. Jedinou výjimkou jsou případy krajní nouze či nutné obrany. V každé individuální kauze by pak rozhodoval soud. „Posuzuje se, jestli může řidič objektivně význam značky přečíst, a to vždy v konkrétním případě,“ vysvětluje Jakub Stadler, mluvčí Ministerstva dopravy.

Vybrali jsme celou řadu sporných značek, na které můžete na našich silnicích narazit. Komentář Ministerstva dopravy k nim je jasný: „Obecně žádná z uvedených skutečností automaticky nezpůsobuje neplatnost dopravní značky,“ uzavírá mluvčí resortu.

Kdo zjedná nápravu

Když se vám na cestách nebude nějaká dopravní značka zdát, je dobré na ni upozornit. „Špatně viditelnou či poškozenou dopravní značku mají občané možnost nahlásit správci dané komunikace,“ říká Eva Kropáčová z Policejního prezidia. Pokud se nachází v obci, vyrazte přímo na obecní či městský úřad. „U silnic nižších tříd jsou správci komunikace krajské úřady, v případě dálnic pak Ministerstvo dopravy,“ doplňuje Stadler.

A pokud byste měli pocit, že poškozená značka vyloženě vadí, nebo by mohla být příčinou nehody? „V případě, že poničené či špatně viditelné značení přímo ohrožuje účastníky silničního provozu, závadu lze nahlásit přímo na linku 158. Policisté posléze informaci neprodleně předají správci dané komunikace,“ uzavírá Kropáčová.

Poškozené, zakryté, nečitelné… 

Prostřílená: Tabule je sice poškozená, ale zcela zřetelná. >> Respektovat

Vandalismus: Není nesrozumitelná, takže je třeba ji brát v potaz. >> Respektovat

Pokud by ze směru jízdy řidiče nebyla vidět, mohl by být problém její nerespektování postihnout. >> Sporné

Poškozená po dopravní nehodě: Ohnutá značka je určitě viditelná a není důvod se jí neřídit. >> Respektovat

Vyvrácená značka ležící na zemi. Pokud by ze směru jízdy řidiče nebyla vidět, mohl by být problém její nerespektování postihnout. >> Sporné 

Vyšisované barvy: Značka má v důsledku stáří zcela jiné barvy, než říká vyhláška. Nelze rozpoznat, o jakou značku se jedná. Byl by problém někoho postihnout, když nevíme za co. Řidič nemá za povinnost si její význam domýšlet. >> Sporné

Ukrytá v porostu: Je určitě platná a je třeba se jí řídit. Ovšem její umístění je v rozporu s § 2 vyhlášky. Proto by byl problém postihnout její nedodržení, kdyby řidič neměl možnost ji včas spatřit. Vždy záleží na konkrétním případu. >> Respektovat

Dodatková tabulka dopsána ručně: Přestože je rozsah výjimky z platnosti dopsán zřetelně rukou, je platná. >> Respektovat

Oprýskaná dodatková tabulka: I když povrchovou úpravu nahlodal zub času, text je zcela zřetelný. >> Respektovat

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

  • Podle § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 se každý účastník silničního provozu musí řídit světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace
  • Na dopravní značku soud nahlíží jako na zákonnou (platnou) až do chvíle, kdy silniční správní úřad vysloví její nezákonnost
  • Účastník provozu se nemůže ospravedlňovat tím, že neví, co daná značka symbolizuje a k čemu jej zavazuje, je-li navíc jasně a plně viditelná, například není zakrytá listím, nánosem sněhu a podobně.
  • Ze zákona o silničním provozu, ani z jiných právních předpisů nelze dovodit, že by účastník provozu sám mohl činit soudy o zákonnosti dopravní značky a na základě svého hodnocení se rozhodnout, zda se značkou bude, či nebude řídit
  • V případě pochybností by se jednalo o soukromý názor, který žádného účastníka silničního provozu nezprošťuje povinnosti dodržovat stanovená pravidla.

Když je značka nesprávná a neplatí 

Vladimír Sladký: Nedávno jsem četl o sporu, kdy řidička nezaplatila parkovné. Soud rozhodl v její prospěch s odůvodněním, že město použilo značku IP 11a s dodatkovou tabulkou. Tam bylo uvedeno, že řidič je povinen zaplatit poplatek za parkování místo značky IP 13c. Proč tak soud rozhodl?

Ondřej Horázný, Asociace autoškol: Značka IP 11a je jen označením parkoviště – označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Na značce nebo dodatkové tabulce může být vyznačen způsob stání na parkovišti nebo druh vozidla, pro které je parkoviště určeno.

Otázku placení totiž řeší tabule IP 13c – Parkoviště s parkovacím automatem. Značka označuje placené parkoviště. Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách). 

Jestliže tedy v místě značka IP 13c nebyla a byl tam parkovací automat, nebyla povinnost platit.

 

Autor: Petr Barták

 

Zdroj: auto.cz

 

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.