Poškození auta dírou nebo výmolem. Jak na náhradu škody?

Všichni to asi známe, jen co stoupnou teploty nad nulu, naše silnice začínají opět vypadat jako měsíční krajina. Často se nám tak může stát, že se do nějaké té díry trefíme kolem, což může mít za následek poškození pneumatiky, nebo třeba i zavěšení a nápravy. Co v takovém případě udělat, abyste nemuseli platit celou opravu ze svého? To si řekneme právě v tomto článku.

Na začátek si tedy musíme říct, kdy na náhradu škody máme nárok a kdy naopak nemáme. To, jestli máme nárok, rozhoduje značení kolem vozovky, kdy vás musí nejvíc zajímat, jestli je daná nerovnost označena značkou A7a Nerovnost vozovky. Pokud jsou výmoly a díry předem označeny touto značkou, tak bohužel jdou celé náklady na opravy vozu za námi. Označením daného úseku touto značkou totiž správce a majitel komunikace splnil vše, co od něj zákon vyžaduje, a odpovědnost za škodu tak z jeho strany zkrátka a jednoduše padá.

 
Foto: Ministerstvo dopravy

Pokud ovšem daný úsek není označen výše uvedenou značkou, odpovědnost správce a majitele cesty nezaniká a je tedy možné požadovat náhradu škody. Pro uplatnění nároku náhrady škody je ovšem stěžejní mít celou událost dobře zaznamenanou. Ideální je například mít celou situaci nahranou na palubní kameře, kdy je zaznamenáno značení a následně i situace, kdy jste projeli výmolem a následně zastavili na prvním bezpečném místě, abyste zkontrolovali poškození. Pokud ale nemáte kameru, nemusíte věšet hlavu, protože ať už s kamerou, či bez ní, vždy je primární pořídit fotografie z místa. Nutné je pochopitelně zaznamenat samotné poškození na vozidle, zkrátka pořídit fotku poškozené pneumatiky, disku a podobně. Zároveň, pokud to umožňuje situace, je ideální zdokumentovat i výmol/díru, do kterého jste kolem vletěli a opět, pokud to tedy situace umožňuje, je dobré na fotce použít nějaký předmět coby měřítko pro vykreslení velikosti samotného výmolu. Jde o to, aby bylo možné doložit, že rozsah poškození mohl být skutečně takový, jaký je.

Jestliže si takto zdokumentujete celou událost, nastává další fáze, a to vyhledání majitele/správce dané komunikace, od kterého zjistíte, kde a jak je pojištěný, komu tedy můžete nahlásit škodu jako pojistnou událost. Právě pro tyto případy je správce komunikace pojištěn vždy.

Udělejme si tedy konkrétní případ náhrady škody na území hl. m. Prahy, kdy správcem je TSK Praha. I na jejich webových stránkách je krásně popsaný celý postup nahlášení škody jak na vozidle, tak na zdraví v případě, že byste například spadli do špatně označeného výkopu, nebo byste si způsobili zranění kvůli nehodě ve vozidle.

 
Foto: TSK

Jak si tedy můžete všimnout, je to již automatizovaný postup, kdy o tom, jestli vám bude škoda zaplacena, či nikoliv, rozhoduje právě to, zda jste dostatečně zdokumentovali škodu. Čím podrobněji škodu popíšete a doložíte, tím je taky větší šance, že vše proběhne bez větších problémů a bude vám uhrazena oprava v plném rozsahu. Je ovšem zcela zásadní neopravovat vozidlo do chvíle, než ho uvidí technik dané pojišťovny! Pokud byste vozidlo opravili a až následně požadovali náhradu škody, je vysoce pravděpodobné, že bude váš nárok zamítnut. Co se týká účasti Policie ČR, doporučujeme ji volat v případech, kdy škoda na vozidle je odhadem vyšší než 50 000 Kč nebo v případě, kdy vám situace neumožňuje dobře zdokumentovat daný výmol, případně jinou překážku, o kterou jste si škodu způsobili.

Závěrem je tedy potřeba shrnout to, že nárok na úhradu škody máme jen ve chvíli, kdy daná překážka nebo výmol nejsou označeny dopravní značkou a my nejsme varováni. Je potřeba celou situaci co nejlépe zdokumentovat a popsat. Vždy je lepší mít víc fotografií a záznamů, a hlavně neopravovat poškození, dokud není vozidlo prohlédnuto technikem pojišťovny. Pokud by vám bylo plnění odmítnuto a z vašeho pohledu neprávem, doporučuji se obrátit na advokáta, který by vám celou situaci pomohl zhodnotit a následně by byl nápomocný s vymožením nákladů vynaložených na opravu.

Autor: Tomáš Blecha

Zdroj: www.garaz.cz

 

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.