Pouštění sanitky v koloně jinak: do Sněmovny jde návrh na změnu

Už na podzim by si měli čeští řidiči zopakovat pravidla silničního provozu. Ministerstvo dopravy posílá do Sněmovny pozměňovací návrh k záchranářské uličce, kterou tvoří auta v koloně na víceproudých silnicích. Česko je v tomto ohledu výjimkou, auta se u nás řadí doleva. Nově se však budou řadit na druhou stranu jako v okolních zemích.

V červenci to bude dvanáct let, co u nás platí zákonem nařízená povinnost vytvářet v kolonách průjezdnou uličku pro zasahující záchranné složky. Česká republika byla mezi prvními zeměmi, která to uzákonila.

V případě kolony na dvouproudé silnici se auta řadí ke kraji vozovky na straně, po které zrovna jedou a nechávají mezi sebou průjezdný pruh široký alespoň tři metry. V případě tříproudé dálnice se auta vpravo řadí co nejblíže ke krajnici. Auta ve středu a vlevo musí zajet co nejblíže k levému okraji vozovky. 

Tímto má zákon umožnit vozidlům s právem přednosti jízdy plynulejší průjezd kolonou k nehodě, ale také snadnější sjezd záchranných složek z dálnice k exitu.

Nyní by se mělo řazení aut na víceproudých silnicích a dálnicích změnit. Pracovní skupina pro pravidla silničního provozu z ministerstva dopravy, BESIPu a dopravní policie připravila pozměňovací návrh zákona, který míří do Sněmovny. 

„Cílem je sladit českou právní úpravu ohledně situace, kdy je na dálnici tři nebo více pruhů s tím, jak uličku řeší legislativa v okolních státech - Rakousku, Německu a po chystané úpravě na Slovensku. ČR byla svým způsobem napřed, ale v situaci, kdy většina států EU, včetně našich sousedů, volí model, kdy se tvoří ulička mezi levým a prostředním pruhem (tam, kde má komunikace tři pruhy), nechceme české a zahraničí řidiče mást odlišnou úpravou,“ uvedl Tomáš Neřoldpověřený řízením Samostatného oddělení BESIP.

Jak se zákon změní?

  • Současné znění § 41:

(8) Pokud hustota provozu na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy. Je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.

  • Pozměňovací návrh:

(8) Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; přitom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.

Zdroj: Tomáš Neřold, BESIP

Podle experta na bezpečnost silničního provozu Romana Budského jde o vítaný  a logický krok. „Naše stávající pravidla komplikují situaci pro zahraniční řidiče u nás a naopak navádí k chybnému jednání našich šoférů v zahraničí,“ vzkázal.

„Zahraniční úprava mi navíc přijde lepší především z hlediska bezpečnosti. V momentě, kdy se vytvoří kolona a auta na dálnici nějaký čas stojí, nezabráníte tomu, aby lidé z aut vylezli. Když budou stát za svodidly vpravo, vystavují se menšímu riziku srážky se zasahujícími složkami či dalšími automobily,“ míní Budský.

Přiznává, že menší nevýhodu s odbočováním na exit z dálnice auta záchranných složek mít budou. „Ale je to otázka české praxe, kdy výjezd blokují kamiony či auta stojící v křižovatce. Na výjezdech z dálnice musí být ponechaný prostor alespoň pět až sedm metrů, pak je sanitka schopná se rychle protáhnout a odjet,“ doplnil.

Nová legislativní úprava by při úspěšném schválení návrhu v parlamentu mohla začít platit na podzim. Experti i ministerstvo dopravy počítají s kampaní, která řidiče na nové pravidlo přeučí.

„V návazné kampani budeme řidičům připomínat, že uličku je nutné včas vytvářet tak, aby vozidla integrovaného záchranného systému měla volný průjezd k nehodě. V současnosti bohužel podle zkušeností policie i Ředitelství silnic a dálnic řidiči tuto povinnost často zanedbávají a komplikují průjezd záchranářům v krizových situacích, kde mohou vteřiny rozhodovat i o lidském životě,“ uvedl Neřold.

Pravidla řazení v kolonách u nás a v okolních zemích se liší: na podzim by se...

Pravidla řazení v kolonách u nás a v okolních zemích se liší: na podzim by se mohla sjednotit

 

„Bude potřeba masivní kampaně, aby si řidiči toto pravidlo osvojili a vzali za své, ale především ho dodržovali. Líbí se mi bezpečnostní kampaň například v Maďarsku, kde pro osvětu využívají billboardů u dálnic s připomenutím jak se řadit v pruzích - přijde mi to jako dobrý nápad, jak předejít zmatkování v situaci, kdy už je pozdě a záchranný vůz projíždí,“ míní Budský.

Češi si pravidlo stále neosvojili, ale lepší se

Ani téměř dvanáct let platný zákon nedokázal české řidiče perfektně naučit vytváření koridoru. Koridor v koloně zpravidla vytvářejí až v momentě, kdy za nimi bliká maják záchranářů nebo hasičů a mnozí zmatkují. „Situace se ovšem podle našich zkušeností lepší. I tak se však potýkáme s jednotlivými případy, kterým selžou nervy a záchrannou službu vybržďují či se za ni zavěsí, aby si tak zjednodušili průjezd,“ uvedla mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová.

Rakouský autoklub ÖAMTC uvádí, že vytvořený koridor napomáhá snížit dobu dojezdu potřebné pomoci na místo neštěstí až o 4 minuty a šance vážně zraněných na přežití se zvyšuje až o 40 procent. Za nesprávné stání v koloně může být český řidič potrestán blokovou pokutou až 2 tisíce korun.

V dalších evropských státech se s povinností vytvářet jasně definovaný průjezd pro vozidla záchranářů nesetkáme. To platí například pro Itálii i Chorvatsko. Ve Francii či Španělsku platí pro ostatní řidiče povinnost umožnit vozidlům záchranářů průjezd. A na Slovensku je stanoveno, že v případě vzniku kolon mohou řidiči vozidel s právem přednostní jízdy použít krajnici či jinou část pozemní komunikace, která není určena pro jízdu vozidel, uvádí Tým silniční bezpečnosti.

Jak tvořit uličku?

  • Uličku pro záchranné složky je třeba utvořit ihned po vjezdu do kolony, ne až v případě, kdy slyšíme houkání sirén.
  • V České republice je třeba se na dvouproudé komunikaci zařadit se na kraj pruhu, po kterém řidiči zrovna jedou. Mezi auty by měl vzniknout třímetrový průjezd.
  • Na tříproudých nebo víceproudých komunikacích sjíždí auta v pravém pruhu co nejvíce vpravo, auta ze středních pruhů a z levého pruhu se pak řadí co nejvíce vlevo.
  • V zahraničí je to naopak: v okolních zemích (Německo, Rakousko, Slovinsko,..) se auta řadí vpravo, vozidla v levém pruhu pak vlevo.
  • Volný pruh pro záchranné složky je třeba zachovat po celou dobu kolony, nerušit jej po přejetí prvního vozidla IZS.

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.