Používejte blinkr! Je to základ komunikace na silnici

Každý se chce včas a bezpečně dostat do cíle své cesty, ale řidiči spolu neumí na silnici spolupracovat. Tím často vznikají naprosto zbytečné nebezpečné situace a nedorozumění. Přitom se stačí chovat na silnici tak, aby ostatní s jistotou věděli, jaké jsou vaše úmysly. Jednou z pomůcek vzájemné komunikace mezi řidiči je například zařízení, kterému se lidově říká blinkr.

Ukazatel změny směru jízdy je velmi účinný bezpečnostní prvek výbavy vozidla, který slouží k tomu, aby právě ostatním účastníkům provozu sdělil řidičův úmysl. Těm, kteří se doposud s touto vymožeností moderních automobilů nesetkali, bychom měli připomenout, že se, až na naprosté výjimky, obsluhuje tou levou páčkou pod volantem.

Ale chápeme, že když se v autě někdo válí jako ten havíř u televize po celodenní směně, vykloněný doprostřed na loketní opěrku, volant drží pěstí nahoře, jako když ze sklepa vynáší mokrou tašku, je pro něj značně nekomfortní přehmatávat na páčku blinkrů. Pojďme si tedy ukázat pár tipů pro zlepšení komunikace mezi řidiči na silnicích, k čemuž je právě blinkr vhodným nástrojem.

Chovejte se předvídatelně


Základem všeho je počínat si tak, aby ostatní mohli odhadnout vaše úmysly. Když poletíte sto šedesát v levém pruhu, spousta lidí počítá s tím, že tak budete pokračovat dál. Proto je neuvážené sto metrů před sjezdem z dálnice v takové situaci zašlápnout brzdu a strhnout řízení přes tři pruhy do pruhu odbočovacího těsně před kamion. S tím vážně počítat nikdo nebude a nedivte se, že vám pak ostatní neudělají místo.

Právě před odbočováním, sjížděním z dálnice a podobně dejte včas najevo své úmysly. Když se včas zařadíte do pravého pruhu, ostatní si domyslí, že budete mít zřejmě v úmyslu na dalším sjezdu odbočit. Stejně tak si počínejte na víceproudých silnicích v obci. Nekličkujte z pruhu do pruhu, a pokud budete chtít odbočovat, ať už doleva nebo doprava, nachystejte se do pruhu včas, ať pak nezmatkujete až v křižovatce. A také včas blikejte.

Blinkr dávejte včas, ale všeho s mírou


Nejúčinnějším nástrojem komunikace mezi řidiči je právě ukazatel změny směru jízdy. Nebojte se ho používat, ale zase to s ním nepřehánějte. Blinkr dávejte včas a s ohledem na rychlost jízdy a intenzitu provozu. Třeba při odbočování z hlavních silnic dejte blinkr dostatečně dopředu, ať rozjetá auta za vámi ví, že se chystáte odbočit, a ona budou muset zpomalit.

Blikejte vždy, když měníte jízdní pruh. Blikejte, když objíždíte chodce či cyklistu. Blikejte při vyjíždění z kruhového objezdu. Blikejte, když se chystáte parkovat. Prostě dejte ostatním včas najevo své úmysly. Není nic horšího než řidič, který zahamtne brzdu uprostřed cesty a nikdo kolem neví, co se bude dít. Zase ale blinkr používejte v míře rozumné, ať to pro ostatní nevypadá, že jste ho zapomněli vypnout.

Ostatně, používání znamení o změně směru jízdy popisuje i § 30 zákona 361/2000 Sb. takto:

(1) Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat kromě případů uvedených v jednotlivých ustanoveních také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(2) Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.

A pozor, „blinkr“ můžete dát i rukou!


(3) Znamení o změně směru jízdy se dává směrovými světly. Není-li jimi vozidlo vybaveno nebo při jejich poruše, dává se znamení upažením. Paží ohnutou v lokti nahoru se dává znamení o změně směru jízdy na opačnou stranu. Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení dávané směrovými světly nebo paží dostatečně viditelné například pro šířku nákladu nebo za snížené viditelnosti, musí se dávat znamení jiným zřetelným způsobem, například způsobilou a náležitě poučenou osobou. Jinak smí řidič provést zamýšlený jízdní úkon jen tehdy a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi ani omezeni ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích.

(4) Znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly ponechá řidič jen do doby ukončení změny směru jízdy, vybočení z něho, nebo pokud vozidlo nezaujme místo v jízdním pruhu, do kterého přejíždí. Znamení o změně směru jízdy paží se dává jen před započetím jízdního úkonu.

(5) Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého podle § 12 odst. 5, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu je řidič povinen dát znamení o změně směru jízdy.

Výstražné znamení jako „zaparkuju tu jen na chvíli“?


§ 31 téhož zákona se pak ještě věnuje výstražným znamením a v odstavci 3 uvádí: „Je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo, dává řidič světelné výstražné znamení zapnutím výstražného světelného zařízení.“

Výstražné světelné zařízení (lidově řečeno varovné blinkry) tak rozhodně neslouží k tomu, aby je mohl řidič používat k odstavení vozidla na zákazu zastavení či stání, zkrátka v situacích, kdy zaparkuje tzv. „na hulváta“ a ostatním překáží. Takové jednání je v rozporu se zákonem.

Správně lze výstražné světelné zařízení použít jen v případě označení vozidla jako překážky provozu minimálně do doby, než umístíte výstražný trojúhelník. Pak ho lze použít ještě v situaci, kdy ostatní řidiče upozorňujete na nebezpečí na silnici, typicky se jedná o případ překážky na vozovce a také třeba náhlého brzdění na dálnici před kolonou.

A na závěr ještě jedna drobnost. Nefunkční ukazatel změny směru jízdy lze považovat za závažnou závadu ohrožující bezpečnost a plynulost provozu, takže když vám jeden blinkr nefunguje, musíte přijmout náležitá opatření do doby, než bude závada odstraněna (pokud tak nemůžete učinit neprodleně). Jak jste se dočetli už výše, znamení o změně směru jízdy můžete dávat i ručně.

Autor: Dalibor Žák

Zdroj: garaz.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.