Povinné ručení a havarijní pojištění vs. skutečná škoda

Povinné ručení, havarijní pojištění... Jak a z čeho se bude likvidovat škody při nehodě, s ohledem na pachatele a co na to pojišťovna? Judr. Beran vysvětluje a radí, jak na věc.

V souvislosti s článkem o tzv. skutečné škodě a povinnosti viníka nehody, resp. odpovědnostní pojišťovny uhradit celou škodu a v návaznosti na již dříve uveřejněný článek o vztahu mezi povinným ručením a havarijním pojištění, bych se dnes rád podíval na dopady rozhodnutí Ústavního soudu pod spisovou značkou II. ÚS 2221/07 ze dne 19. 3. 2008, o kterém bylo již v obecné rovině pojednáno v článku Skutečná škoda při nehodě, na vztah mezi povinným ručením a havarijním pojištění, resp. plnění z nich. Jen krátce shrnu, že podle dřívějších postupů hradily pojišťovny poškozením jen náklady opravy do úrovně odpovídající míře opotřebení poškozených dílů, tzn. cenu nových dílů amortizovaly opotřebením.

A i když poškozený byl nucen vynaložit na uvedení poškozeného vozidla do původního stavu náklady na nové díly (ostatně jiné se dají těžko sehnat), část nákladů na opravu tak nesl sám. Proti tomuto výkladu se postavil Ústavní soud, což bylo popsáno blíže ve shora uvedeném článku.
Otázka pak je, jaký dopad má toto soudní rozhodnutí na následující situaci: Dojde k dopravní nehodě. Poškozený si likviduje opravu nákladů vozidla přes svoje havarijní pojištění. Náklady opravy vozidla dle faktury v servisu opravou novými náhradními díly činí 100 000,- Kč. V pojistné smlouvě o havarijním pojištění je sjednána spoluúčast např. 10%. V daném případě tak spoluúčast bude činit částku 10 000,- Kč a celkové pojistné plnění od havarijní pojišťovny bude činit 90 000,- Kč. Poškozený bude chtít pochopitelně uhradit tuto spoluúčast z povinného ručení viníka, protože ji nebude chtít platit ze svého.

Pojišťovna povinného ručení však nejprve spočítá skutečnou škodu a ta podle ní nebude ve výši 100 000,- Kč, neboť cena nových náhradních dílů nebude ve výši těch opravovaných a bude tedy nižší. Řekněme, že cena poškozených dílů bude 75 000,- Kč. V takovém případě má poškozený z titulu náhrady škody nárok na částku 75 000,- Kč, což znamená, že kdyby škodu uplatnil přímo z povinného ručení viníka, obdržel by pojistné plnění ve výši 75 000,- Kč (rozdíl do 100 000,- Kč z faktury by šel k jeho tíži). Z toho by plynulo, že by mu ta spoluúčast nebyla uhrazena, protože podle pojišťovny povinného ručení má nárok jen na 75 tisíc, ale 90 tisíc už dostal. Tento postup ale pojišťovny ve světle výše uvedeného rozhodnutí nebudou již moci aplikovat.
Jak se Ústavní soud vyjádřil, poškozený má právo na uvedení vozidla do původního stavu, tedy na úhradu celé škody, resp. všech účelně vynaložených nákladů na opravu. Jestliže pak poškozený čerpal plnění primárně z havarijního pojištění a z celkových nákladů nedostal kvůli odečtení spoluúčasti 10 tisíc Kč, nicméně celkové náklady byly 100 000 Kč, pak částka tohoto rozdílu je v plném rozsahu uplatnitelná z povinného ručení viníka dopravní nehody, tzn. z povinného ručení má nárok na dorovnání rozdílu až do celkových nákladů na opravu.

Pokud se tedy rozhodnete likvidovat škodu na vozidle primárně z havarijního pojištění, pak není třeba se obávat toho, že by odečtená spoluúčast nebyla uplatnitelná proti viníkovi nehody. Po odečtu spoluúčasti se obraťte na pojišťovnu povinného ručení viníka a odečtenou spoluúčast uplatněte vůči ní.

zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.