Pozor, jsou tady novinky na STK! Připravte se na skryté kamery i nastrčené volavky

Od října začne platit řada novinek na STK, například se lhůta prodlouží ze dvou na čtyři roky pro motorky. Nejvíc se ovšem hovoří o propojení STK a servisů. Co to v reálu přinese?

Prvním říjnem se zásadním způsobem změní práce STK. Nejvíc se hovoří o možnosti otevřít autoservis při stanici technické kontroly. Tím končí roky zákazu, které měly zaručit objektivitu. Sami provozovatelé nad tím kroutí hlavou, obávají se nové konkurence. „Na zásadě nestrannosti bývalé vedení Ministerstva dopravy budovalo sedmnáct let systém kamenných stanic STK,“ kroutí hlavou nad novinkou Vladimír Dušek z Poradenského centra pro STK. 

Jenže dlužno dodat, že tím veto úplně nekončí. Jenom bylo z provozovatele přeneseno na kontrolní techniky – ti mají být na servisu nezávislí, jinými slovy by neměli ani po práci opravovat auta a vzápětí s nimi jezdit na STK. Pro řadu Čechů to bude komplikace. Provozovatel STK pak má svým technikům kompenzovat objektivitu takovou odměnou, aby nebyli motivováni ke zkreslování prohlídek. V zákoně už ale nenajdete, jak si to zákonodárci představují…

Komu to prospěje?

Za obsáhlou novelou několika souvisejících zákonů oficiálně stojí implementace evropské legislativy do národní české. Neoficiálně běží mezi zainteresovanými šuškanda, že si tím zájmové skupiny prolobbovaly svůj byznys. „Cílem této systémové změny je snaha lobbistů dostat STK do autoservisů za každou cenu,“ zlobí se Vladimír Dušek z Poradenského centra pro STK.

Ministerstvo dopravy si změny chválí. Pokud se prý při STK objeví nějaká závada, bude si ji moci občan rovnou nechat opravit. Otázkou je, zda se teď nebudou takové závady uměle nacházet, aby technik přihrál zakázku domácí autodílně. „Už nyní si minimálně polovina motoristů řeší technické prohlídky přes nějaký servis či svého servisáka. Kvalitě vozového parku by přispěly jiné kroky než takovéto eventuální rozmělnění STK do pracovišť v autoservisech,“ myslí si provozovatel STK na Vysočině Zdeněk Trnka.

Profesní komora STK se bojí zhoršení technického stavu vozidel v ČR. Ministerstvo dopravy totiž podle ní nenabídlo žádnou pojistku, aby prohlídka v servisu probíhala objektivně.

Stejně nejsou lidi

Není vůbec těžké zjistit, že se takové propojení byznysu děje v České republice celé roky. Fígl na to je náramně jednoduchý: nastrčený provozovatel autoservisu. Případně stačí jen jiné IČO. V reálu beztak narazí případní zájemci o otevření STK v autoservisu na úplně jiné překážky. „Ve stejné vyhlášce stojí podmínky regulace pro zřizování STK, takže bude zřizovat jen naprosto minimální počet těch, co by o ně měli zájem,“ vysvětluje Libor Fleischhans z Asociace emisních techniků a opravářů. Tuto realitu otevírání STK v regionech lakonicky komentoval už senátor Zdeněk Nytra při projednávání návrhu zákona: „Když je počet STK naplněn, žádná další licenci dostat nemůže, i kdyby nakrásně měla technické vybavení na nejlepší světové úrovni, nejlepší odborníky. Má smůlu, musí počkat, až některý provozovatel STK svoji licenci nebude využívat a odhlásí se z evidence STK“.

A to vůbec nehovoříme o nákladech na zřízení takové STK. Podmínkou je mimo jiné vybudování průjezdní linky dlouhé nejméně 26 metrů. Což asi nikdo u autoservisu nepostaví. „Novela je jen takové plácnutí do vody a skoro nic neřeší. Je to tak, že STK budou mít na papíře povoleno, že budou moci být ekonomicky spjaty s opravami. To je jen gesto, protože na to jiné IČO šlo už teď,“ krčí Fleischhans rameny.

Když už nic jiného, jádro pudla se skrývá v nedostatku lidské síly. „Nedovedu si ani představit, že jako provozovatel STK nebo servisu si postavím linku na prohlídky a v době, kdy zde nebude ani noha a pět vozidel bude čekat na opravu, budu čekat na kolegu, který bude mít oprávnění,“ myslí si šéf profesní komory STK Michal Cuc. Dodává, že už nyní autoservisy ani STK nemohou najít pracovníky. Na vzdělání techniků STK mimochodem klade novela další požadavky. 

Co německý model?

I přes zmíněné překážky už ale provozovatelé STK připravují stížnost Evropské komisi. Vadí jim, že autoservisy nebo autobazary, které budou provozovat vlastní STK, budou vždy ve výhodě oproti konkurenci.

Řešením by podle některých mohl být „německý model“. Funguje na principu nezávislých techniků, kteří jezdí po servisech a dělají tam STK. Nepotřebují vlastní provozovnu a nejsou spjati s žádnou dílnou. „Tam není na specialistu s kulatým razítkem vyvíjen tlak, aby auto vyhovělo, či nevyhovělo. Je mu to jedno. Když rozhodne, že se musí opravit toto, raduje se servis. Ale aby ho k nálezu přemlouval, když auto bude v bezvadném stavu, to se nestane. Za organizované podvody mu totiž hrozí sankce,“ myslí si Libor Fleischhans.

Ministerstvo dopravy dokonce připouští, že by se nebránilo další diskusi, zatím to ale není na pořadu dne. Oslovení odborníci navíc pochybují nad úspěchem. „V českých podmínkách německý model? Znáte to i z jiných odvětví. Jiný kraj, jiný mrav,“ myslí si šéf profesní komory STK Michal Cuc a varuje před zkušenostmi z Polska. Tam totiž činnost STK deregulovali a dělat ji může každý bez hlubší znalosti oboru. „Ve snaze po co největším počtu zákazníků jsou ponechávána v provozu i vozidla, která by například v současném systému nemohla projít,“ zdvihá výstražný prst.

Co se dál změní 

Informace o konci STK

Na pohled příjemnou novinkou bude informování 60 dnů dopředu o konci STK. Má to ale háček – motorista si musí zřídit datovou schránku. Právnické osoby v obchodním rejstříku a úřady ji musely mít už teď. Ve schránce přistane upomínka a majitel tak dostane dva měsíce na vyřešení, aniž by se dozvěděl krutou pravdu až při policejní kontrole. Zřízení schránky nic nestojí, musíte však zajít na poštu. Jenže pozor! Úřady s vámi do založení schránky doby budou komunikovat pouze elektronicky. Takže pokud dorazí pokuta za dopravní přestupek, automaticky se bude pokládat za doručenou. Kdo se dosud vymlouval na různé kličky, nepřehlašoval bydliště a podobně, ten má po zřízení schránky smůlu. Je jen v jeho zájmu, aby ji pravidelně kontroloval. V této souvislosti se nejčastěji hovoří o nutnosti podávat daňové přiznání výhradně elektronicky, za papírovou formu dokonce berňák uděloval pokuty! Možná je tak lepší radši si dát na konec STK upomínku, nemyslíte?

Odhalí vykuchaný filtr 

Při měření emisí se nově bude kontrolovat kouřivost aut s filtrem pevných částic. Odpadne tak dosavadní praxe, že se vycházelo z benevolentních údajů pro hodnotu kouřivosti, kterou stanovil výrobce vozidla, a k ní ještě připočetl rezervu kvůli opotřebení agregátu v čase. To teď končí. „Novela stanovuje limitní hodnotu kouřivosti u vozidel s filtrem pevných částic na 0,25 m-1,“ říká Ministerstvo dopravy s tím, že jde o stejnou hodnotu jako například v Německu. Tentýž úkon plánují i na Slovensku, ale s měkčí 0,3 m-1. Bude platit, že i když pak takové auto obecně splní emise, nedosažená hodnota kouřivosti maximálně 0,25 m-1 poukáže na nefunkční nebo chybějící filtr pevných částic – a bude se jednat o závadu typu B. Ta musí být do 30 dnů odstraněna a vozidlo musí absolvovat opakovanou prohlídku. „Jinak ztratí technickou způsobilost,“ končí resort dopravy.

Moto: Ze 2 na 4 roky

Pro všechny motorky kategorie L, které podléhají povinné prohlídce na STK (tedy neplatí pro mopedy), se posunula povinnost první STK ze 4 na 6 let. A každé další pak z 2 na 4 roky. Platí to ale až po všechny, kteří absolvují STK po 1. 10. 2018. „Chtěli jsme motorkářům vyjít vstříc. Obecně se v mnoha případech jedná o hobby záležitost, a proto tyto stroje majitelé zpravidla udržují ve velmi dobrém stavu. Z praxe vyplývá, že stanovená lhůta čtyři roky pro pravidelnou kontrolu na STK je dostačující,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. Naopak se zkracuje platnost STK pro traktory rychlejší než 40 km/h ze 4 na 2 roky.

Zaměřeno na hluk a brzdy

Do pěti let se musejí stanice technické kontroly vybavit dalšími drahými přístroji. To by se pochopitelně mělo odrazit i v ceně STK, kvůli konkurenci si to ale většina z nich nedovolí. Do vybavení přibude kontrola diagnostiky či hlukoměr třídy II na motocykly s laděnými výfuky. U užitkových vozidel se bude jinak měřit účinnost brzd – nově už ne v prázdném stavu, ale se zatížením až 70 %. Zjišťovat se také bude stav pneumatických brzdových systémů, jako jsou tlakoměry, přípojky nebo hadice.

Na STK i bez změřených emisí

Až dosud platilo, že bez aktuálního protokolu o měření emisí nemohlo auto absolvovat STK. Pokud jste neprošli na emisích, nemohli jste totiž pokračovat v technické prohlídce. Od října to už neplatí. „Emise se budou hodnotit vážnou závadou, ale budeme moci s vozidlem pokračovat v technické prohlídce. Znamená to, že například diesel lze alespoň řádně vyvětrat ve vysokých otáčkách, než se vrátí na emise. To absurdně dodnes oficiálně nešlo,“ říká šéf profesní komory STK Michal Cuc. Současně dochází ke sjednocení SME a STK. Tedy pokud bude mít motorista zájem! Zákon totiž zachovává jak možnost samostatného pracoviště měření emisí, tak přikazuje stávajícím STK, aby si do pěti let zřídily vlastní linku SME. „Bude na rozhodnutí provozovatele vozidla, zda své auto podrobí technické prohlídce pouze ve stanici technické kontroly, nebo ve stanici měření emisí, které dál mohou fungovat i samostatně. Do jisté míry tedy zůstane zachován dvoukolejný systém technických prohlídek prostřednictvím stanic technické kontrol a stanic měření emisí,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok.

Skrytá kamera

Zavádí se opakovaná technická prohlídka v rámci státního odborného dozoru – pokud bude mít inspektor státního dozoru důvodné pochybnosti o tom, že pracovník STK přivřel oči nad technickým stavem. A platí tam i povinnost pro majitele auta na lince, který se tomu musí podrobit. Výsledek této kontrolní prohlídky pak nahrazuje předchozí. „V žádném případě nezpochybňujeme nutnost státního odborného dozoru, který již odhalil celou řadu nedostatků. V této novele ale dostává těžko uvěřitelnou pravomoc na základě subjektivního zhodnocení uzavřít STK na dobu až třiceti dnů,“ nesouhlasí profesní komora STK s tím, že jsou tak provozovny zcela nechány na libovůli pracovníků dozoru. Potíž je totiž ve faktu, že nikde v zákoně není definováno, co je závažným porušením. Pochopitelně to může být likvidační. Kromě toho státní odborný dozor může pořizovat zvukové i obrazové záznamy i bez soudního rozhodnutí. „Takovéto pravomoci nemá v současnosti ani Policie ČR či orgány činné v trestním řízení. Takže je s podivem, že by je měli mít úředníci Ministerstva dopravy, případně krajští úředníci, kteří také dozor vykonávají,“ zlobí se komora a poukazuje minimálně na rozpor s GDPR. Zákon dokonce počítá s takzvanou volavkou: „Při kontrole provádění technické prohlídky nebo technické kontroly může být rovněž použito vozidlo přistavené kontrolním orgánem.“

Pokuty za stáčení 

Novela bojuje proti manipulaci s počítadlem ujetých kilometrů. Mechanikům hrozí pokuta až půl milionu, pokud při výměně počítadla nesepíšou záznam. Předkladatelé se ovšem dušují, že míří zejména proti firmám, které se nabídkou stáčení vůbec netají. 

Rozhovor s Michalem Cucem z Profesní komory STK

Je novela přínosná pro motoristy a vozový park v ČR? 

Velmi nás překvapil poměr hlasování ve Sněmovně, jako by všichni poslanci byli přesvědčeni, že tento systém možnosti prohlídek v opravnách bude fungovat. Je to specifické a nedá se slučovat s opravami. My to v praxi vidíme jinak. Rozhodně to bude znamenat větší hazard s bezpečností vozidel než dosud.

Nebude to znamenat přísnější hodnocení techniků, aby dali vydělat „svému“ servisu?

Technik STK je vyškolen k tomu, aby dovedl vzdorovat častým tlakům zákazníků, a to i z řad servisů k přehlížení závad. Ačkoli uznávám, že to dnes není zaručené u všech techniků STK, přesto jsme dlouho obhajovali zamezení uskutečňování prohlídek v servisech. S otvíráním linek STK při opravnách mohou nastat dvě situace, ke kterým technik STK na stávajících linkách není nijak motivován. Jednak přehlížení ze strany opravny z důvodu množství závad, jež by zákazník prostě finančně neunesl, nebo nalézání závad, které ve skutečnosti neexistují, aby servis nevykonal „jen“ technickou prohlídku, ale k tomu se našla ještě nějaká ta oprava za vyšší finanční ohodnocení.

Je podle vás správné, aby si servisy zřídily vlastní STK?

 Není. Ministerstvo dopravy přišlo bez jediné pojistky ze strany státu, že se bude prohlídka dělat objektivně. Při schvalování zákona poslanci a senátoři byli ujišťováni ze strany Ministerstva dopravy, že se těmto postupům zamezí zákazem samotným technikům STK (nikoli provozovatelům) opravovat a naopak. Ale to se v praxi jeví spíše jen jako přání.

 

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.