Pozor na pravidla tónovaných autoskel. Při porušení mohou policisté odebrat řidičský průkaz a zakázat další jízdu

Ztmavení bočních skel a okna zadního skla u vozidel je stále častější. Pozor si však dejte na daná pravidla, případná pokuta může být vysoká.

Ztmavení skel na automobilu přináší jisté výhody. Jednou z těch základních je ta, že do auta přes tmavší skla není vidět. Druhou výhodou je to, že vozidlo se v letních a teplých dnech tolik neohřívá. Respektive do interiéru je propuštěno méně světla a tím i tepla. Logika věci pak říká, že ideálně ztmavit všechny skla. Jenomže zde se dostáváme do křížku s legislativním předpisem pro provoz na pozemních komunikacích.

Zadní skla téměř bez omezení

Onen předpis má znění EHK/OSN č. 43 resp. směrnice 92/22/EHS. V něm se udává, jaké možnosti zasklení jsou povoleny pro vozidla pohybujících se na pozemních komunikacích. Najdete zde jak ztmavení, tak i definice dalších speciálních forem zasklení, např. tvrzená neprůstřelná skla, dvojitá skla, vrstvení čelních skel atd. 


i

Co se týká ztmavení skel na osobních vozech, tak směrnice říká, že zadní boční skla mohou být ztmavena dle přání zákazníka, tedy až zatmívání 100 % neboli jejich neprůhlednosti, případně nahrazena jiným druhem výplně než je sklo. Zadní sklo může být upraveno dle stejných kritérií, nesmí však být zakryto třetí brzdové světlo. Pak nám na autě zůstávají už jen přední boční skla a čelní sklo. A zde je důležité dodržet to, co předepisuje směrnice.

Pravidla pro přední skla

Směrnice říká, že přední boční skla nesmí mít propustnost světla nižší než 70 % a u čelního skla nižší než 75 %. Je to dáno i tím, že při vyšším zatmavení těchto skel dochází ke zhoršení viditelnosti z vozu a tím se dostáváme k základním závadám vozidel ohrožujících bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Tyto závady jsou uvedeny v § 36 odst. 3 b) vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách povozu vozidel na pozemních komunikacích. Máte-li pak na voze instalovány fólie, které mají propustnost světla nižší jak 70 %, je tato úprava na vozidle brána jako závada.


i

Bezpečnost provozu je pak následně definována tak, že pokud ostatní řidiči a chodci nemohou rozpoznat řidiče, ztrácí tím tak možnost reagovat na jeho chování a podle něj se přizpůsobit situaci. Jinak řečeno, je důležitý oční kontakt pro vyhodnocení, co asi lze čekat od řidiče ve voze. Stejně je to i s chodci, při pouštění na přechodech. Také je důležité vizuálně se zkontaktovat (chodec vidí řidiče, řidič začne zpomalovat, případně ukáže chodci znamení, že o něm ví a chodec pak ví, že může vstoupit do vozovky na přechodu pro chodce).

Za nedodržení i zákaz jízdy

Pokud si pak necháváte zatemnit skla, je žádoucí mít úpravy schválené v souladu se směrnicí. To poznáte tak, že ke každé úpravě byste měli dostat nálepku kde je vedle informací o výrobku také uvedena schvalovací značka autofólie ATEST 8SD xxxx. Pokud nedodržíte stanovená procenta propustnosti skel, hrozí vám pokuta.


i

Ta se pohybuje podle propustnosti skel. Pokud tedy máte přední boční skla s propustností světla nižší než 70 % hrozí vám bloková pokuta do 5 000 Kč. Pokud máte propustnost předních bočních skel nebo čelního skla nižší jak 20 % jde přestupek do správního řízení a řidiči bude zakázána další jízda. Zde pak hrozí pokuta 5 – 10 000 Kč nebo zákaz řízení na 6 -12 měsíců.

Autor: Jindřich Honzel

Zdroje: Ministerstvo dopravy, Policie, Zákony pro lidi

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.