Pravidelné lékařské prohlídky řidičů: Kdy musíte na kontrolu?

V poslední době se mne často ptáte na problematiku pravidelných lékařských prohlídek pro řízení motorových vozidel. Podrobně se tedy dnes podívám na tuto problematiku.

OKRUH OSOB

Obecně lze uvést, že zákonem stanovená povinnost podrobit se lékařským prohlídkám se rozděluje na dva základní okruhy osob, a to:

1) Osoby, u kterých je taková povinnost spojena s výkonem povolání

2) Osoby, u kterých je taková povinnost spojena výlučně s věkem

 

Ad 1) První okruh osob zahrnuje ty, u kterých řízení vozidel souvisí s výkonem konkrétního povolání, a jedná se o následující osoby:

a) řidič vozidla s právem přednostní jízdy užívající majáku modré barvy

b) řidič, jehož povoláním (prací) dle pracovní smlouvy je řídit vozidlo

c) řidič, u něhož je řízení auta výkonem samostatné výdělečné činnosti

d) řidič, který je držitelem řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel a

e) učitel v autoškole.

Ad 2) Druhou skupinou osob jsou řidiči, kteří dosáhli určitého věku.

2. KDY SE CHODÍ NA PROHLÍDKY

Řidiči uvedení ad 1) a) až e) shora jsou povinni se podrobit:

  • vstupní prohlídce před zahájením činnosti
  • do 50 let věku každé dva roky
  • od 50 let věku každý rok.

Řidiči uvedení ad 2) výše jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce:

  • nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku,
  • po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

3. NĚKTERÁ PRÁVA POSUZUJÍCÍHO LÉKAŘE

  • lékař může rozhodnout, že řidič je povinen podrobit se lékařské prohlídce v kratší době, než stanoví zákon
  • lékař může nařídit provedení dalšího odborného vyšetření.

4. NÁKLADY PROHLÍDKY

Náklady prohlídky si platí řidiči sami, s výjimkou těch, kteří řídí v rámci svého povolání, za které to platí zaměstnavatel.

 

Autor: JUDr. Tomáš Beran

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.