Pravidla, přednosti a záludnosti tažení auta na laně i tyči

Každému motoristovi se občas stane, že jej někdo požádá o odtah, případně on sám takovou pomoc potřebuje. V rámci rychlých řešení se nabízí zapřažení vozu za lano nebo tyč, nicméně k oběma metodám se vážou určitá pravidla a číhají zde specifické záludnosti. Znáte je všechny?

Nejkomfortnější a vesměs nejbezpečnější formou odtahu je klasické naložení auta na podval, případně využití asistence odtahových služeb. Jenže někdy jde spíše o čas nebo peníze, a tak se nabízí metoda rychlejší, levnější, avšak náročnější – transport nepojízdného vozu pomocí lana nebo tyče.

 
Foto: Jan Majurník

Mimo komfortu a bezpečí odtahovky se nabízí ještě další metody nouzového transportu porouchaného vozu. Znáte však jejich úskalí?

Jak na to, co nedělat, čemu se vyhnout a na co si dát pozor? O to a mnohem více se s námi podělil Vojtěch Němeček, motoristický specialista ze společnosti Autoslužby HK.

Klasické lano v povinné výbavě už sice není vyžadováno, nicméně kvůli jeho skladnosti, dostupnosti a pořizovací ceně jej můžete vozit s sebou prakticky vždy. Přece jen díky němu zvládnete nejčastější laickou přepravu nepojízdného vozidla s funkčním brzdovým systémem a bez závad na řízení. Je tu ovšem několik záludností, na které si musíte dát pozor…

 
Foto: Jan Majurník

Lano je relativně levné, lehké a skladné, navíc nezabere moc místa

Tažné lano musí být označeno červeným štítkem (či praporkem) alespoň o rozměrech 300 x 300 mm, zatímco vlečený vůz disponovat viditelně umístěným výstražným trojúhelníkem v zadní části (např. za sklem).

Lano se primárně připevňuje na místo určené výrobcem a kolikrát i za použití tažného oka. Výhodu mají tahouni s tažným zařízením, které lze využít jako optimální úvazný bod. Velice nouzově je možné lano přivázat také za nápravu nebo nápravnici taženého vozidla, ale pouze ve výjimečných případech a výhradně u vybraných typů automobilů.

 
Foto: Jan Majurník

Některá lana určená k odtahu vozidel už mají karabiny, díky nimž nemusíte vymýšlet žádné složité uvazování. Pamatujte jen, že délka spojnice nesmí být kratší než 2,5 metru a ne delší než 6 metrů

Tažené vozidlo musí mít také platnou technickou kontrolu a uzavřené povinné ručení, jinak nemá na silnici co dělat. Odtah na laně/tyči rovněž není určený například pro vozy po nehodě, na kterých se vlivem deformace utvořily ostré hrany, dále pro vozy s přívěsem (mimo motorových vozidel s návěsem) nebo pro motocykly či mopedy. Vlečení více než jednoho motorového vozidla je taktéž zakázáno. Všeobecně vzato se nouzové tažení osobního vozu pomocí lana/tyče používá více méně jen při poruše pohonného agregátu.

Máte zapřaženo. Jak dál? „Ještě před výjezdem si domluvte signály ohledně brzdění, abyste zpomalovali oba současně, a také si stanovte trasu. Poté se s jemným prokluzem spojky pomalu rozjíždějte a lano postupně napínejte. Vyvarujte se rázům a během jízdy udržujte lano napnuté,“ radí Němeček.

Legislativa též říká, že u vlečného vozidla musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla. Za snížené viditelnosti je nutné rozsvítit obrysové nebo potkávací světlomety rovněž u vlečeného vozu – pokud nefungují, umístěte dopředu neoslňující světlo bílé barvy a dozadu červené, ne dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla a vždy na straně blíže ke středu vozovky.

 
Foto: Jan Majurník

Před výjezdem se domluvte na trase a signálech ohledně brzdění

„Pozor, pokud neběží motor porouchaného vozu, nefunguje mu ani posilovač řízení (mimo vybraných elektrických posilovačů, které postupně vybíjí baterii) či posilovač brzd, proto se s ním obtížněji manipuluje,“ upozorňuje Němeček.

„Velice často se můžete setkat s tím, že vlečené nebo i vlečné vozidlo jede s aktivními výstražnými světly, což je ovšem chyba. V takovém případě totiž není možné používat klasická směrová světla, a tudíž ostatní účastníci silničního provozu neví, co vlastně očekávat,“ dodává.

 
Foto: Jan Majurník

Rozsvícené varovné blinkry? Chyba! Nedělejte to. Viditelně umístěný trojúhelník na zadní části vozu nebo za jeho oknem postačí – pokud není snížená viditelnost

Nejvyšší povolená rychlost této nouzové (lano, tyč) „soupravy“ je 60 km/h, přičemž jde-li o odtah z dálnice, tak kvůli bezpečnosti užijte zpevněnou krajnici (odstavný pruh), přičemž vlečený vůz smíte převézt pouze k nejbližšímu sjezdu.

Možná jste slyšeli také o kinetických lanech nebo kurtách a jejich výhodách z hlediska postupné elastické deformace a lineárního nárůstu tažné síly, nicméně tyto prvky spíše suplují naviják a používají se zejména při vyprošťování vozidel.

 
Foto: Jan Majurník

Velký bílý had na ramenou Vojtěcha Němečka je kinetické lano (jedno z různých druhů), které se používá při vyprošťování vozidel

Tažení auta na tyči

Podobně jako lano má i tažná tyč svoji předepsanou podobu. Nejběžněji se tedy můžete setkat s fixní nebo skládací ocelovou tyčí ozdobenou povinnými příčnými červenými i bílými pruhy o šířce 75 mm. Myslí se rovněž na délku, která se standardně pohybuje v rozmezí od jednoho metru po šest metrů.

 
Foto: Jan Majurník

Tyč (tato dokonce víceúčelová) zase tak skladná není. A lehká už vůbec ne

„Rovněž platí, že vlečné vozidlo by mělo mít vyšší okamžitou hmotnost než vozidlo vlečené (opět s řízením bez závad), pokud vlečenému vozu nefunguje brzdový systém. V takovém případě je však nutné počítat s prodloužením brzdné dráhy této „soupravy“, a to až na dvojnásobek,“ objasňuje pravidla Němeček.

Mimo to, že je tyč poměrně neskladná, těžší a finančně nákladnější na pořízení, musíte během vlečení počítat se zvýšenými nároky na schopnosti obou šoférů.

 
Foto: Jan Majurník

Díky tyči jsou auta pevně spojená, což kompenzuje určité nevýhody lana, ale na oplátku přináší jiné starosti. Opět pozor, užije-li tyče, délka spojnice nesmí být kratší než 1 metr a ne delší než 6 metrů

Základem je totiž udržování tyče v rovnoběžné poloze s osou tažného vozidla a velmi plynulá jízda do zatáček bez významnější změny rychlosti, protože jinak hrozí poměrně fatální poškození přední části taženého vozu. Nakonec nutno upozornit, že se na tyči většinou vlečou nákladní automobily, nikoli klasické osobáky, a to kvůli výše vypsaným důvodům.

„Odtah osobního vozu na laně nebo na tyči doporučujeme realizovat jen na nezbytně nutnou dobu, potřebnou k převozu vozidla do bepečí. Používáte-li tažná oka, nezapomeňte, že jsou stavěná vesměs jen na působení podélných sil, nikoli na vytahování vozu například ze strany/boku, kdy hrozí jejich deformace,“ uzavírá tematiku vlečení Vojtěch Němeček, specialista ze společnosti Autoslužby HK.

 
Foto: Jan Majurník

Tyč je nutné udržovat v optimální (rovnoběžné) poloze s osou tažného vozidla. Jak můžete vidět, určité výkyvy možné jsou, ovšem ne tak markantní jako při tažení vozu na laně

Určitou kontroverzi však vyvolává ustanovení odstavce 3, § 36 zák. 361/2000 Sb.: „Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit.“ Tolik tedy znění zákona vztahujícího se k vlečení vozidel.

Tažení auta s automatickou převodovkou

Samostatnou kapitolou jsou vozidla vybavená automatickou převodovkou. Všeobecně se jejich odtah na laně nebo tyči nedoporučuje, a pokud ano, tak jen na velmi krátkou vzdálenost a s voličem převodovky v poloze N. O této problematice obvykle hovoří návody k obsluze jednotlivých automobilů.

 
Foto: Jan Majurník

Před tažením vozidla s automatickou převodovkou se vždy přesvědčte, zdali to výrobce auta umožňuje a za jakých podmínek. Odpověď na tuto otázku obvykle poskytne návod k obsluze

Existují samozřejmě i jiná řešení, například demontáž kardanové hřídele hnané nápravy, jenže to se bavíme v případě osobních aut o extrémním řešení, zatímco u velkých náklaďáku jde o celkem běžnou praxi.

Pomoci může pojišťovna

Většinou nejbezpečnější a nejsnazší cestou k odtahu je využití odvozu na podvalu, brýlích či rovnou na speciálním vozidle asistenční služby, nicméně zde se promítne minimálně časový prostoj (cca 45 minut na příjezd), respektive finanční náročnost zásahu. V dnešní době však nejde o neřešitelnou věc, rozšířená asistence k pojištění kryjícímu odtahy na delší vzdálenosti je otázkou pár set korun ročně.

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.