Předjíždění a objíždění tramvají: Jaká jsou pravidla v čem dělají řidiči chyby?

Určitě neuškodí zopakovat si základní pravidla, jak se mají řidiči motorových i nemotorových vozidel chovat v silničním provozu k tramvajím.

Drážní inspekce uvádí, že během roku 2019 došlo na tramvajových drahách v rámci celé České republiky celkově ke 2 731 mimořádných událostí, během nichž 7 lidí přišlo o život a dalších 485 bylo zraněno.

Za první čtyři měsíce letošního roku při celkově 688 mimořádných událostech nikdo nezemřel, avšak zraněno bylo 106 osob. Určitě neuškodí zopakovat si základní pravidla, jak se mají řidiči motorových i nemotorových vozidel chovat v silničním provozu k tramvajím.

Pravidla silničního provozu jasně stanoví, jak se mají řidiči vozidel – motorových i nemotorových – chovat při jízdě okolo tramvajových zastávek. Rovněž tak definují, za jakých podmínek lze případně stojící či jedoucí tramvaj objet.

Praxe ovšem naznačuje, že je stále mnoho řidičů, kteří mají s některými z uvedených pravidel problémy. Často se jedná o motoristy, kteří žijí v místech, kde tramvaje nejezdí. Pokud přijedou do města, kde je potkají, řada z nich si není s aplikací příslušných zásad jistá.

TRAMVAJ JEDOUCÍ STEJNÝM SMĚREM

V zásadě jsou možné dva případy. Pokud tramvaj jede na tramvajovém pásu, který je v úrovni vozovky. Na takový pás smí řidič motorového i nemotorového vozidla vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci… a také pokud to vyžadují zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa.

V žádném z těchto případů nesmí řidič vjíždějící na tramvajový pás ohrozit, ale ani omezit jedoucí tramvaj. Nejeden řidič jedoucí za tramvají na pásu v úrovni vozovky může pocítit pokušení pomaleji jedoucí tramvaj předjet. To ale obecně pravidla silničního provozu nepovolují. Platí, že podél tramvaje se jezdí vpravo. Jedinou výjimkou je situace, kdy je osazena dopravní značka IP 23 b (Objíždění tramvaje – jízda podél tramvaje vlevo).

Pokud jede tramvaj na tramvajovém pásu zvýšeném nebo sníženém pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak odděleném (například obrubníkem), smí se tento pás přejíždět jen příčně, a to zásadně jen na místě k tomu přizpůsobeném. A také zde platí, že řidič tramvaje nesmí být nejen ohrožen, ale ani omezen.

Řidiči ostatních vozidel musí být opravdu obezřetní. Tramvajová souprava plná cestujících totiž váží několik desítek tun. Její brzdná dráha je mnohonásobně delší než u osobního vozidla, brzdí i hůře než autobus. Navíc řidič tramvaje jakožto kolejového vozidla se případné překážce nevyhne.

V obou uvedených případech platí, že jede-li tramvaj jinou rychlostí než vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění. Tedy pokud je vedle jedoucí tramvaje dostatek místa vpravo, mohou například rychleji jedoucí vozidla tramvaj minout zprava.

Autor: Hugo Kottás

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.