Předjíždění zprava pohledem právníka: Hrozí za podjíždění zákaz řízení?

V médiích se objevila informace, že za tzv. podjíždění, tedy předjíždění zprava, hrozí zákaz řízení. Právní expert vysvětluje, co je na tom pravdy.

Je to asi týden, co jsem v televizi viděl reportáž BESIPu o tom, jak řidiči neumí jezdit ve třech pruzích na dálnici, zejména neví, kdo má přednost, když se sjíždí auto současně z levého a pravého do prostředního. Tomuto tématu se ale dnes věnovat nechci.

Věnovat se chci informaci, která zazněla v téže reportáži od vedení Policie ČR, podle které za podjíždění hrozí zákaz řízení. K tomuto tématu se dostali v reportáži tak, že jeden řidič jel na dálnici mimo obec v prostředním pruhu a diskuse byla nad tím, jestli ho lze zprava podjet, když se nejedná o tzv. souběžnou jízdu. Mimo obec to samozřejmě nejde, což ale není sporné. Sporný byl ale dle mého názoru výrok, že za takový přestupek hrozí zákaz řízení.

 

Ust. §125c, odst. 1, písm. f), bod 7 zákona č. 361/2000 Sb. identifikuje jako přestupek výslovně případ, když řidič:

„… předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno.“

Za takový přestupek skutečně hrozí zákaz řízení na 6–12 měsíců a pokuta 5 až 10 tisíc Kč.

Mám ovšem za to, že podjíždění takovým případem není.

Systematika ust. §17 téhož zákona totiž výslovně obsahuje v odst. 5 případy, kdy je předjíždění zakázáno. Jmenovitě se jedná o následující případy:

„Řidič nesmí předjíždět:

a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,

b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,

c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,

d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi,

e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy,

f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí:

1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,

2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,

3. na hlavní pozemní komunikaci,

4. na křižovatce s řízeným provozem.

g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.“

Toto jsou standardní případy, kdy je zakázáno předjíždět. Společně s případy, kdy je svislou dopravní značkou „Zákaz předjíždění“ takový zákaz stanoven, se jedná o úplný výčet případů, kdy je obecní úpravou (zákonem) nebo místní úpravou (značkou) zakázáno předjíždět.

Zákaz podjíždění (resp. předjíždění zprava) zde uveden není. Mám tedy za to, že se nejedná o porušení shora uvedeného ustanovení a jedná se tedy jen o „obyčejný“ přestupek se sankcí na místě do 2 000 Kč.

 
X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.