Předpisy, které řidiči nechápou a omezují i ohrožují ostatní

V džungli dopravních předpisů, značek, nařízení, vyhlášek a kdo ví čeho ještě, už se mnohdy nevyznají ani právníci, natož pak řidiči. I některé zavedené předpisy však mnozí řidiči chápou špatně, případně je dodržují tak úzkostně, až je to vlastně na škodu, a spíše tím vyvolávají nebezpečné situace.

Je docela dost předpisů, které řidiči chápou špatně (případně je nechápou vůbec). Jde o svislé i podélné dopravní značky, ustanovení zákona upravující jízdu v pruzích a také o další věci související s provozem vozidla. Pojďme si některé z nich připomenout a vysvětlit si, jak to s nimi vlastně je.

Stopka

Zbytečné zmatky dělají řidiči u stopky, tedy u značky P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ Snad každý chápe, že tato značka upravuje přednost a po řidiči vyžaduje, aby nejen dal přednost v jízdě vozidlům po hlavní silnici, ale aby u toho také zastavil. Chválíme především ty, kteří nejen zastaví, ale ještě se k tomu rozhlédnou a opravdu dají přednost. Ne jako ti, kteří sice důsledně zastaví i tam, kde je vidět na míle daleko, ale rozjedou se pod přijíždějící kamion.

 
Foto: Shutterstock / PanicAttack

Značku P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ samozřejmě kromě křižovatek můžete potkat u železničních přejezdů nebo kdekoli, kde ji příslušný správce komunikace určil jako adekvátní. Pozor hlavně na „stopkové pasti“, kde je sice vidět na míle daleko, ale za nejbližším křovím často číhá hlídka, která projeté stopy hlídá

 

Věděli jste ale, že nemusíte pořád zastavovat na stopce, když stojíte v řadě několika aut? § 22 zákona 361/2000 Sb. v odstavci 4 totiž říká: „Na příkaz dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled.“

Co to znamená? No přeci to, že zákonnou povinnost zastavit jste již splnili, pokud jste z toho místa, kde jste stáli, měli dostatečný rozhled. Pokud vidíte, že na hlavní nic nejede, klidně se můžete z křižovatky rozjet všichni, a není potřeba zase na hranici křižovatky zastavovat. Zvýšíte tím tak plynulost provozu. Děkujeme pěkně.

Jízda v pruzích

Tématu jízdy v pruzích jsme se věnovali v samostatném článku  ale připomeneme aspoň ty nejdůležitější body. I v obci máte jezdit na víceproudých silnicích vpravo, pokud jsou za vámi rychlejší auta.

 
Foto: Shutterstock / mirrra3

Až na pár bezohledných výjimek jezdí na dálnicích řidiči vpravo, nebo rychlejším aspoň včas uhybají. Stejně by se ale měli chovat i ve městě, kde není jak odbočit doleva. Plynulosti provozu to náramně prospěje

§ 12 zák. 361/2000 Sb. totiž mimo jiné říká: „...Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě...“ Například na pražské jižní spojce stejně nemáte kde odbočit vlevo, protože povahou je konstruována jako dálnice. Takže se standardně držte co nejvíce vpravo.

Zároveň neblokujte levý pruh na dálnici a pouštějte ostatní řidiče, kteří chtějí jet rychleji. Znovu připomínáme, že vám nikdo neudělil mandát dohlížet na to, jak kdo jede na silnici rychle. Zaprvé nemáte v autě tzv. „cejchovaný“ rychloměr, za druhé je to záležitost ostatních a hlavně orgánů, které jsou na rychlost vozidel oprávněny dohlížet.

Rychlostní omezení

S rychlostí souvisí někdy až nesmyslně úzkostlivé dodržování omezení, kdy pak plno řidičů jede výrazně pomaleji, než jaký je dovolený limit. A ještě pokud možno v levém pruhu... Rádi bychom připomněli, že rychloměry většiny aut přeměřují, navíc radary mají ze zákona dovolenou nějakou toleranci (do 100 km/h jsou to 3 km/h, nad 100 km/h 3 % z naměřené rychlosti). A tu vám stejně vždycky musí z naměřené rychlosti odečíst.

 
Foto: Shutterstock

Můžeme se dohadovat, zda jsou limity nastavené adekvétně. Každopádně hlavně sledujte provoz a ne jen tachometr. Za překročení limitu o pár kilometrů za hodinu vám nikdo pokutu nedá

Co to znamená? Že vám za tachometrových 77 na sedmdesátce vážně nikdo pokutu nedá. Po odečtení odchylky rychloměru a tolerance radaru totiž ve skutečnosti nejedete ani těch 70 km/h. Radary s obsluhou mají toleranci často vyšší, protože se policii (většinou) nechce zastavovat každého, kdo překročí rychlost o pár km/h. Vyšší toleranci mají i automatizované systémy (záleží na zařízení, ale obvykle je to 10 %).

Místo hypnotizování tachometru raději sledujte provoz kolem sebe, což je pro bezpečnost a plynulost provozu mnohem lepší než úzkostlivé dodržování rychlostního omezení. Ale chápeme, že v té džungli rychlostních pastí uměle vytvořených obcemi naschvál tak, aby z automatizovaných radarů šlo do obecní kasy „mýto“, je těžké se vyznat. Ale to by bylo na úplně jiný článek, takže o tom samostatně snad jindy.

Používání světel a snížená viditelnost

Vynechme teď prosím smysluplnost celodenního svícení, protože o jeho přínosu pro bezpečnost se dá polemizovat (třeba sousední Rakousko ho zrušilo, Němci ho ani nezavedli). My ho tu každopádně máme, tak je potřeba s ním nějak pracovat. Někdy se zdá, že většina řidičů rezignovala na zdravý rozum a odevzdala ho svému autu, které, podle jejich přesvědčení, přece samo zapne světla, když je šero.

 
Foto: Shutterstock / MakDill

Nespoléhejte se na automatické rozsvěcení světel vašeho auta. Některá i v takovémhle dešti ještě z denního svícení na potkávací a obrysová světla nepřepnou, takže pak nejste vůbec vidět. Většina aut totiž s denním svícením vzadu nesvítí

Tady bychom rádi připomněli, že u spousty aut tzv. denní světla svítí pouze vpředu. Stačí pak mlha a vaše auto se stane zcela neviditelným, protože automatické rozsvěcení světel reaguje většinou až na velkou tmu (třeba v tunelu). A mlhovky se automaticky nezapnou nikdy, takže pak běžně potkáváme řidiče, kteří jedou v mlze vpředu na denní světla a vzadu nesvítí vůbec.

Jiným extrémem jsou zase mlhovkáři, kteří mají na hlavních světlech zapnutá pouze obrysová světla, ale svítí mlhovkami. Když žádná mlha není... Každopádně se nespoléhejte na automatická světla, a když je trochu šero, prší nebo je mlha, prostě tím kolečkem otočte a zapněte světla ručně. Sviťte normálními světly také tehdy, když máte ráno nebo večer nízké slunce v zádech.

Odbočování a přednost

K nebezpečným situacím dochází také v křižovatkách, kde někteří řidič neví, jak se mají chovat a co dělat. Ale těžko můžete chtít, aby někdo správně odbočil, když místo výchovy rozumného chování se všude dozvíte jen to, jak je strašně důležité dodržovat rychlost a pokutovat piráty. Ale k věci.

 
Foto: Shutterstock / Tsirikashvili Nodari

Podobně řešené výjezdy z míst mimo pozemní komunikaci jsou velmi rizikové. Někteří řidiči se nepodívají pořádně na obě strany, zprava přitom může někdo třeba předjíždět

Při odbočování vlevo použijte celou šíři svého jízdního pruhu a najeďte si doleva, co nejvíce to jde. Často tím umožníte ostatním řidičům projet vpravo, a tím zvýšíte plynulost. To samé platí při odbočování doprava, najeďte si vpravo, včas dejte blinkr a hlavně si při odbočování nenajíždějte, jako byste jeli s kamionem s návěsem, pokud to není nutné.

Při najíždění na dálnici pak využívejte ideálně celou délku připojovacího pruhu, ve kterém svižně akcelerujte na cestovní rychlost. Nebojte se v připojovacím pruhu předjíždět pomaleji jedoucí auta v průběžném pruhu, je to naprosto v souladu se zákonem. Jenom si ale přednost při najíždění na dálnici nevynucujte. Nemáte ji a většina řidičů vám uhne, pokud mají levý pruh volný.

K nejnebezpečnějším situacím může docházet při odbočování na hlavní silnici z vedlejší (či z místa ležícího mimo komunikaci), kdy se řidič pořádně nepodívá do obou směrů, a to i při odbočování vpravo. I když odbočujete doprava, přesvědčte se, že zprava nikdo nejede ve vašem pruhu, protože třeba předjíždí. To, že se v daném místě předjíždět nesmí, je v tomhle případě jedno. Vždycky se tam raději podívejte. V každé situaci se vyplatí počítat s tím, že se ne všichni budou striktně řídit pravidly.

Podélné značení na silnici

Zbytečné zmatky dělají řidiči také tam, kde je jim nesrozumitelné podélné značení na silnici. Pojďme si tedy těch pět nejčastěji špatně interpretovaných značek připomenout a vysvětlit si jejich význam.

 
Foto: Dalibor Žák

Zleva se jedná o vodorovné značení V 12a, V 12b, V 12c, V 12d a V12e. Konkrétní význam těchto vodorovných značek najdete v textu pod obrázkem

V 12a: Vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Při vyznačení plochy pro účely zásobování může být značka doplněna nápisy „ZAS“. Značka přerušuje (tedy neukončuje!) platnost svislých dopravních značek označujících parkoviště (č. IP 11a, IP 11b, IP 11c, IP 11f, IP 11g, IP 12, IP 13b a IP 13c) a svislé dopravní značky „Zóna s dopravním omezením“ (č. IP 25a) se symboly těchto značek. Značka naopak nepřerušuje ani neukončuje platnost svislých značek označujících parkování (č. IP 11d, IP 11e a IP 13a).

V 12b: Žluté zkřížené čáry vyznačují plochu, na kterou řidič nesmí vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše. Nejčastěji se s tímto značením setkáváte v křižovatkách.

V 12c: Žlutá nepřerušovaná čára vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání. Značka může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky. Značka přerušuje platnost svislých dopravních značek označujících parkoviště (č. IP 11a, IP 11b, IP 11c, IP 11f, IP 11g, IP 12, IP 13b a IP 13c) a svislé dopravní značky „Zóna s dopravním omezením“ (č. IP 25a) se symboly těchto značek. Značka naopak nepřerušuje ani neukončuje platnost svislých značek označujících parkování (č. IP 11d, IP 11e a IP 13a).

V 12d: Žlutá přerušovaná čára vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání. Značka může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.

V 12e: Bílá klikatá čára předem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost. Nejedná se tedy o označení zákazu stání nebo zastavení. Pamatujte ale, že nesmíte zastavit a stát v nepřehledné zatáčce, před nepřehledným horizontem a podobně.

Autor: Dalibor Žák

Zdroj: garaz.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.