Předpisy v evropských zemích: Na co si dát pozor v Německu, Rakousku, Chorvatsku či Itálii?

Dopravní předpisy se země od země v lecčems liší. Víte, jestli se musí svítit přes den a jakou rychlostí se může jezdit v Německu, Rakousku, Chorvatsku nebo Itálii? Přinášíme přehled zásadních dopravních předpisů v zahraničí.

Německo

Děti ve věku do 12 let a výšce do 150 cm mohou být přepravovány jen v zádržném systému dle normy ECE 44/03, pokud jím je vozidlo vybaveno. Děti mohou být na zadních sedadlech přepravovány i bez použití zádržného systému, pokud jsou všechny pásy již využité. Výstražný trojúhelník musí mít jen vozy registrované v Německu, lékárnička je povinná pro všechna vozidla. Záznamy z palubních kamer lze pořizovat jen pro soukromé účely, regule se liší podle jednotlivých spolkových zemí. Pokud je viditelnost horší než 50 metrů, klesá maximální povolená rychlost na 50 km/h. Všechny automobily s přívěsem mají povolenou maximální rychlost 80 km/h. Umístění výstražného trojúhelníku při mimořádné události je 100 m za vozidlo, na dálnici pak 200 m.

 

Vyplatí se dodržovat rychlostní limity a další pravidla jako zákaz telefonování. Tamní policie je nekompromisní, přímo alergická na agresivitu či provokace vůči ostatním účastníkům provozu, byť i jen gestikulací. Nehodu ohlašujte vždy, i v případě, že viník z místa ujel, případně je podezření, že některý z řidičů je pod vlivem alkoholu či drog. Platí to i pro poškození zaparkovaného vozidla, jehož majitel není v době střetu přítomen. Dálnice jsou pro osobní auta zatím bez poplatku. Kempování na veřejných prostranstvích je v zásadě zakázáno kromě národních parků a přírodních rezervací, tam je tolerována jedna noc.

Svícení: Potkávací světla jen za snížené viditelnosti, celodenní svícení je doporučeno. Motorky a mopedy svítí i ve dne.

Maximální rychlost jízdy: Obec 50 km/h, mimo obec 100 km/h, dálnice doporučená 130 km/h

Maximální hladina alkoholu: 0,5

Ekoplakety: V sedmi desítkách německých měst je omezen či zakázán vjezd starších vozidel, zejména s dieselovým pohonem. Například do Berlína, Drážďan nebo Frankfurtu nesmí vozidla bez ekoplakety nebo s červenou nálepkou. Viněty vázané na registrační značku se vydávají podle emisních tříd v technickém průkazu a lze je pořídit i v Česku na STK nebo pracovištích Dekry za 300 korun.

Pozor! Přísný zákaz zastavit na dálnici, i v případě „vyschlé“ nádrže. Je to pokutováno jako nedbalost řidiče.

Polsko

Děti do 12 let věku a 150 cm se smí přepravovat jen v dětském zádržném systému, vyšší jedince už lze poutat bezpečnostními pásy jako dospělé. Lékárnička je pouze doporučená, trojúhelník ovšem povinný. Hasicí přístroj musí mít jen vozy registrované v Polsku. Zpoplatnění dálnic pro vozidla do 3,5 t i nad 3,5 t, je možné hradit přímo v mýtných branách platební kartou i hotovostí, využít lze i elektronickou jednotku ViaToll. Reflexní vestu musí mít na sobě jen osádky vozidla pohybující se po komunikaci za snížené viditelnosti. Platí tu i povinnost přivolat policii v případě podezření, že některý z účastníků provozu spáchal trestný čin. Volné kempování na veřejných prostranstvích je povolené – kromě národních parků a přírodních rezervací.

Svícení: Denní svícení povinné celoročně.

Maximální rychlost jízdy: Obec 50 km/h, mimo obec 90 km/h, dálnice 140 km/h

Maximální hladina alkoholu: 0,2

Ekoplakety: Oficiální emisní zóna v Krakově platí pro všechny kategorie vozidel vyjma typů s pohonem elektrickým, hybridním a na CNG.

Pozor! Při tažení nepojízdného vozidla musí být trojúhelník na levé zadní části vozidla.

Slovensko

Děti do 150 cm a 36 kg se tam musí přepravovat jen ve schváleném zádržném systému. Těžší či vyšší jedinci už mohou být poutáni bezpečnostními pásy jako dospělí. Výstražný trojúhelník a lékárničku musíte mít ve voze. Reflexní vesta je povinná při opuštění vozidla mimo obec. Systém k vytvoření místa pro průjezd záchranných složek umožňuje řidičům záchranných složek použít všechny dostupné volné prostory, tedy i krajnici. Policie je tam o hodně přísnější a pokuty výrazně mastnější než u nás.

Svícení: Denní svícení povinné celoročně.

Maximální rychlost jízdy: Obec 50 km/h, mimo obec 90 km/h, dálnice 130 km/h

Maximální hladina alkoholu: 0

Ekoplakety: Nejsou zavedeny.

Pozor! Zařízení GPS nesmí být umístěno ve středu čelního skla a nesmí bránit řidiči ve výhledu.

Rakousko

Děti do 150 cm a 14 roků mohou být přepravovány pouze v dětské autosedačce či podsedáku odpovídající velikosti, a to na předních i zadních sedadlech. Děti nad 150 cm musí používat bezpečnostní pásy. Děti vyšší než 135 cm lze výjimečně poutat trojbodovým bezpečnostním pásem, který nesmí jít přes hrdlo dítěte. Policie může zakázat jízdu, dokud nebude vozidlo odpovídajícím dětským zádržným systémem vybaveno. Platí zákaz kouření, pokud se v autě nacházejí děti ve věku do 18 let – sankce 100 eur (asi 2650 korun). Reflexní vesta je pro všechny cestující jen doporučená, ale při opuštění vozidla mimo obec ji musejí mít na sobě. Povinný je i trojúhelník a lékárnička, ta i pro motocyklisty.

Policie je velmi přísná na jakékoli porušování předpisů, striktně se postihuje třeba agresivita za volantem nebo porušení soukromí. Například za zaznamenávání veřejných prostranství hrozí pokuty až 10.000 eur (26.500 Kč), při opakování může pokuta dosáhnout až 25.000 eur (662.500 korun). Platí striktní zákaz pořizovat videozáznam z jízdy. Výjimkou je záznam situace po dopravní nehodě. Vztahuje se i na mobily. Zaplatit dálniční poplatky je možné zakoupením dálniční známky na čerpacích stanicích v blízkosti hranic nebo přes e-známku. Ta ovšem začíná platit až 18 dní po zakoupení. Kromě dálnic se platí i za některé typy komunikací procházející tunelem. V zónách s omezenou rychlostí na max. 30 km/h se policie může při posuzování rychlosti vozidla spolehnout na svůj úsudek. Volné kempování je zakázáno.

Svícení: Denní svícení povinné pro motocykly, ostatní jen za zhoršené viditelnosti. Mlhovky povoleny jen za mlhy, deště, sněžení.

Maximální rychlost jízdy: Obec 50 km/h, mimo obec 100 km/h, dálnice 130 km/h

Maximální hladina alkoholu: 0,5

Ekoplakety: Plošně zavedeny nejsou, ovšem na některých komunikacích narazíte na takzvané zóny IG-L, kde je třeba snížit rychlost na požadovanou úroveň kvůli riziku zvýšených emisí.

Pozor! Telefonovat z auta lze jen při stání v koloně nebo na červené.

Maďarsko

Děti do 135 cm musejí být připoutány vhodným zádržným systémem, nad tuto výšku už mohou být připoutány bezpečnostním pásem – sedět ovšem musí vzadu. Výstražný trojúhelník a lékárnička v autě nesmí chybět. Reflexní vesty si musí obléci všechny osoby při opuštění vozidla mimo obec. V zemi platí i striktní zákaz během jízdy používat mobilní telefon. Pokud voláte k nehodě bez zranění policisty – například když se řidiči nemohou dohodnout na míře zavinění – může trvat dlouhé hodiny, než dorazí. Tamní dálnice jsou zpoplatněné elektronicky, tedy je nutné se registrovat ještě před vjezdem do země. Při tankování nafty se soustřeďte na Gázolaj, Autogáz je označení pro LPG.

Svícení: Denní svícení povinné celoročně mimo obec, zákaz používat dálková světla v zastavěných oblastech.

Maximální rychlost jízdy: Obec 50 km/h, mimo obec 90 km/h, dálnice 130 km/h

Maximální hladina alkoholu: 0

Ekoplakety: Nejsou zavedeny.

Pozor! Pokud do země vjíždíte s viditelně poškozenou karoserií vozu, mějte u sebe policejní protokol o vyšetření nehody, z nějž bude vyplývat, že k poškození nedošlo na území Maďarska.

Chorvatsko

Děti do dvanácti let lze přepravovat výhradně na zadních sedadlech – do pěti let v autosedačce, do 12 let připoutané trojbodovým pásem a na podsedáku. Vpředu smí být umístěna pouze dětská autosedačka pro přepravu jedinců do dvou let věku, a to za současného vypnutí airbagu. Výstražný trojúhelník je povinný, v případě přívěsu musíte mít dokonce dva. V každém vozidle s výjimkou motocyklů je povinná lékárnička. Reflexní vesta je nutná pro všechny, kdo opouštějí vozidlo při poruše, vztahuje se i na motorky. Ve voze nesmí chybět sada náhradních žárovek, tažné lano a náhradní pneumatika.

Svícení: Denní svícení je povinné jen v době zimního času, za zhoršené viditelnosti ovšem celoročně.

Maximální rychlost jízdy: Obec 50 km/h, mimo obec 90 km/h, dálnice 130 km/h

Maximální hladina alkoholu: 0,5

Ekoplakety: Nejsou zavedeny.

Pozor! Pokud na vozidle během pobytu dojde k viditelnému poškození, je třeba mít při výjezdu ze země k dispozici policejní protokol o řádném vyšetření nehody.

Slovinsko

Přeprava dětí do 150 cm je povolena jen v zádržném systému odpovídajícím jejich věku, vyšší smějí být poutány jako dospělí. Výstražný trojúhelník je stejně jako v Chorvatsku povinný, v případě tažení přívěsu musíte mít dokonce dva. Zatímco lékárnička musí být v každém vozidle, hasicí přístroj je povinný jen pro řidiče autobusů a náklaďáků. Záchranářská ulička se tvoří jako u nás, tedy volno mezi levým a zbývajícími pásy vpravo.

Svícení: Denní svícení povinné celoročně.

Maximální rychlost jízdy: Obec 50 km/h, mimo obec 90 km/h, dálnice 130 km/h

Maximální hladina alkoholu: 0,5

Ekoplakety: Nejsou zavedeny.

Pozor! Povinná sada náhradních žárovek a pojistek.

Itálie

Při přepravě potomků do 12 let a 150 cm výšky je povinné použít zádržný systém odpovídající velikosti. Děti do 3 let lze přepravovat bez využití zádržného systému tehdy, když vozidlo jím není vybaveno a dítě je doprovázeno osobou starší 16 let. Při přepravě dětí nebo těhotných žen platí zákaz kouření – pokuta je až 650 eur, v přepočtu více než 17.000 korun. Výstražný trojúhelník musíte mít ve vozidle, reflexní vestu oblečenou vždy při vystoupení mimo obec. Povinné pro osobní i obytné automobily je užití reflexní desky na nosič jízdních kol.

Je zakázáno používání světelné houkačky (blikání) na ostatní vozy. Omezené používání zimních pneumatik v letním období – na vozidle nemůže být obutí, jehož rychlostní index je nižší než ten, který stanovuje technický průkaz vozidla – pro období od 15. dubna do 15. listopadu. Sankce se pohybují mezi 419 až 1682 eury, tedy 11.100 až více než 44.500 korunami. Policie se volá ke každé nehodě, byť došlo jen k omezení provozu. Lékárnička ani hasicí přístroj povinné nejsou. Při tankování dejte pozor na označení paliv, natural se třeba jmenuje na některých stanicích Senza Plombo.

Svícení: Denní svícení povinné celoročně mimo obec, v tunelu a na dálnici, kdekoli pak za zhoršené viditelnosti. Motocykly a mopedy vždy.

Maximální rychlost jízdy: Obec 50 km/h, mimo obec 90 km/h, dálnice 130 km/h

Maximální hladina alkoholu: 0,5

Ekoplakety: Nejsou plošně zavedeny, pozor však na takzvaná městská mýta „Zona Traffico Limitato“ – třeba v Miláně nebo Palermu. Pokuta může dosáhnout až 100 eur, tedy více než 2650 Kč.

Pozor! Povinnost připoutat domácí mazlíčky bezpečnostními pásy. Ve vozidle je pod trestem tří měsíců až tří roků vězení zakázán sex.

 

Autor: Petr Barták

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.