Přehledně změny v bodovém systému: Některé pokuty drasticky vzrostly, pozor na telefon!

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o silničním provozu, která kromě jiných novinek přináší poměrně výrazné změny v bodovém systému. Jaké konkrétně?

„Nový bodový systém jasně rozliší přestupky vážné od těch bagatelních. Závažnější přestupky bude postihovat přísněji. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,“ tvrdí ministr dopravy Martin Kupka.

Změn v bodovém systému novela přináší celou řadu. Významné je už zavedení pouze tří sazeb bodů podle závažnosti - a to 6, 4 a 2 body - proti nynějším pěti různým sazbám.

Zavedení tří sazeb současně přináší méně bodů za některé nejzávažnější přestupky, například za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (nad 0,3 ‰), odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky, vjíždění na železniční přejezd přes zákaz, otáčení se, couvání a jízdu v protisměru na dálnici nebo porušení zákazu předjíždění nový bodový systém uděluje maximálních 6 bodů namísto dosavadních 7.

Mezi nejzávažnější přestupky (a tedy do šestibodového ranku) nově budou patřit prohřešky jako jízda na červenou (dosud 5 bodů), překročení povolené rychlosti o 40 km/h v obci a 50 km/h mimo obec a více (dosud 5 bodů), ohrožení chodce (dosud 4 či 5 bodů) nebo jízda technicky nezpůsobilým vozidlem (dosud 5 bodů).

U závažných přestupků se ale obecně zvýší finanční postih, zvyšují se u nich sazby blokových pokut na místě i horní hranice sazeb pokut ve správním řízení, podle Ministerstva dopravy proto, aby bylo možné přihlédnout k nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit.

Co se pokut a zákazu řízení týče, ke zpřísnění dochází například u překročení rychlosti o 40 km/h v obci a 50 km/h mimo obec a více. Zatímco v současnosti za tento prohřešek hrozí pokuta ve správním řízení 5 000 až 10 000 korun a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců, úprava bodového systému přichází s pokutou ve správním řízení 7 000 až 25 000 korun a zákazem řízení na 6 až 18 měsíců.

Za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (nad 0,3 ‰) nově bude hrozit ve správním řízení pokuta 7 000 až 25 000 korun (aktuálně 2 500 - 20 000 Kč) a zákaz řízení až na 18 měsíců (nyní 6 až 12 měsíců).

Zajímavá je ale také například změna postihu za držení telefonu při řízení. Tento prohřešek bude za 4 body (dosud 2), bloková pokuta naroste na 2 500 až 3 500 Kč (v současnosti do 1 000 Kč), pokuta ve správním řízení dokonce na 4 000 až 10 000 Kč (aktuálně 1 500 až 2 500 Kč).

Podrobný a přehledně zpracovaný souhrn zásadních navrhovaných změn v bodovém systému a sankcích si můžete prohlédnout v tabulkách BESIPu, samostatného oddělení Ministerstva dopravy, které je hlavním koordinačním subjektem bezpečnosti silničního provozu v České republice. Přehledy najdete v galerii.

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.