Převozní značky: K čemu slouží? Jakou mají platnost? A jaká jsou další pravidla?

Převozní registrační značky jsou pro část řidičů velkou neznámou. Shrňme si tak nejdůležitější informace o nich.

Registrační značka je sice nedílnou součástí každého automobilu na českých silnicích, přesto jsou některé detaily o nich pro část řidičů velkou neznámou. To platí především pro tzv. zvláštní registrační značky, sloužící pro speciální účely. Víte třeba, k čemu slouží tzv. převozní značky? Víte, jakou mají platnost? A zda v autě s nimi můžete převážet i další osoby nebo náklad? Jestli ne, pojďme si informace o nich shrnout.

Druhy registračních značek

Než však upoutáme pozornost přímo na převozní značky, zaměřme se na registrační značky jako celek. Z vyhlášky č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel vyplývá, že existuje pět druhů registračních značek:

  • a) standardní
  • b) na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla
  • c) registrační značky pro elektrická vozidla
  • d) zvláštní
  • e) k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, a náhrada tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou za poškozenou tabulku s registrační značkou nebo registrační značkou na přání.

Standardní značky jsou určeny nejen pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla, ale také pro všechna zvláštní vozidla nebo pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy (tzv. registrační značka diplomatická nebo cizinecká). Patří sem ale i značky pro vozidla vyvezená do jiného státu (tzv. registrační značka pro vývoz).

 

Převozní značky spadají do kategorie zvláštních značek. Do ní dále patří značky pro manipulační provoz, pro zkušební provoz (rozeznatelná dle písmena F), pro historická vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (s písmenem V, tzv. registrační značka pro historická vozidla) a pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (tzv. registrační značka pro sportovní vozidla, respektive pro závodní speciály, označená písmenem R).

Převozní značky

Tzv. převozním značkám vyhláška oficiálně říká zvláštní značka pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla. Na rozdíl od ostatních druhů se liší tím, že není vyvedena na plechové tabulce, nýbrž na vytisknuté tabulce z tvrdého papíru o rozměrech 210 x 145 mm.

Zvláštní značka pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla je vytištěna na zeleném tvrdém papíře. Skládá se ze sedmi znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi nebo písmeny latinské abecedy. Doplněna je také o podpis prodejce a datum orazítkování. Převzetí musíte u prodejce potvrdit podpisem.

Na rozdíl od standardních registračních značek se ta převozní navíc nemusí vylepovat zpředu vozidla, stačí ji nalepit vzadu.

Hlavně se ale liší tím, že ji nelze považovat za náhradu klasické poznávací značky. Jedná se jen o dočasný doklad, který opravňuje pouze k jízdě kvůli přihlášení vozidla. Určena je tedy pro situace, kdy se nový majitel rozhodne nechat si přihlásit vozidlo sám a nenechá to třeba na prodejci. Platná je pouze deset dní od data uvedeného na značce.

S ohledem na účel této značky by se jí označené vozidlo nemělo používat v jiných případech, než je převoz vozidla z místa prodeje do místa registrace. Neznamená to však, že byste v autě s převozní značkou mohli jet sami, bez spolujezdců, jak se někdy traduje. Posádka v autě být může (auto jste mohli koupit s celou rodinou), rozhodně se však nedoporučuje převážet nějaký větší náklad. I velký nákup se už při případné policejní kontrole může hůře vysvětlovat.

Hodí se však s sebou vozit doklad o koupi vozu, jako je kupní smlouva a faktura. To při kontrole nahradí malý technický průkaz a zelenou kartu. Auto s touto registrační značkou totiž ještě nemusí mít český technický průkaz, podmínkou je však schválení k provozu z jakékoliv země Evropské unie a platná kontrola STK (klidně i z jiného státu EU).

Samozřejmě se pak s takovou poznávací značkou nesmí za hranice, pro tyto účely slouží značky pro vývoz.

A jaký trest hrozí za jízdu bez registrační značky? Vedle pokuty ve výši 5.000 až 10.000 Kč může hrozit i zákaz měsíců na dobu šest až dvanáct měsíců.

Manipulační značky

Za převozní značky je možné považovat také další typ zvláštní značky, a to tzv. manipulační značku. Ta je zejména určena ke zkušebním jízdám u prodejců, dovozců nebo výrobců vozidel.

Skládá se nejméně z pěti znaků a nejvíce z šesti znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou složeny z velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic. Tvoří ji plechová tabulka, a to o rozměrech 520 x 110 mm nebo 280 x 200 mm v případě osobních vozidel.

Má bílý podklad, zatímco znaky jsou vyvedeny zeleně. V levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku.

V jejím případě je nutné vozit s sebou ve vozidle knihu jízd, do níž se mimo jiné zapisuje jméno a příjmení řidiče, trasa, na níž bude vozidlo provozováno, a předpokládaná doba jízdy.

Autor: David Bureš

 

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.