Proč motor ztrácí výkon? Máme pro vás pět důvodů…

Příčin poklesu výkonu může být celá řada. Od náhlé ztráty, kterou řidič okamžitě pocítí, až po postupný úbytek. Čím je oboje způsobeno?

Občas můžete slyšet někoho, jak říká, že „motor jeho auta už netáhne tak jako za mlada“. Jistě, s léty a hlavně ujetými kilometry výkon motoru klesá z důvodu jeho přirozeného opotřebení. Jde o zcela normální přirozený jev stárnutí. Ani člověk nemá ve stáří vitalitu, jako když je mu třeba dvacet až třicet let. U některých automobilových motorů přichází tato „krize středního věku“ dříve, u dalších se tak děje později. Avšak žádný motor se tomu nevyhne.

Jenže něco jiného je ztráta výkonu způsobená přirozeným stárnutím a v podstatě opotřebením a jiné je to, pokud se tak děje z důvodu závady na motoru či přesněji některého jeho celku, případně je-li příčinou špatná funkce některého zařízení. U úbytku výkonu je nutné také rozlišovat, zda se jedná o postupné snižování, nebo zda jde o náhlé a poměrně výrazné snížení výkonu.

Motor potřebuje vzduch


Pokud má motor omezený přísun vzduchu, projeví se to na jeho výkonu. Za sníženým množstvím vzduchu přiváděného do motoru, může být třeba zanedbaná údržba, jejímž výsledkem je zanesený sací filtr. Zanést nečistotami se ale dokáže také těleso škrticí klapky u zážehových motorů. Ta se vinou toho nemůže při plném plynu otevřít o tak velký úhel, jaký odpovídá plnému plynu za normálních podmínek, což znamená snížení dodávky vzduchu do motoru. V minulosti se už také stalo, že omezení průtoku vzduchu k motoru mělo na svědomí působením vysoké teploty zdeformované plastové sací potrubí.

Se závadami sání, které mají vliv na výkon motoru, souvisí rovněž funkce snímače množství nasávaného vzduchu. U moderních motorů se používá čidlo s odporovým drátem nebo odporovou síťkou, jemuž se lidově přezdívá váha vzduchu. Pokud se akční člen snímače v podobě odporové součástky zanese nečistotami, jsou hodnoty udávané snímačem pro řídicí jednotku výrazně zkreslené. A jim odpovídá snížená dávka paliva.

Výrazný vliv na výkon má samozřejmě správná funkce turbodmychadla u přeplňovaných motorů. Nejde jen o stav rotoru jeho dmychadla či turbíny či přesněji jejich lopatek (mohou být ohnuté či zlomené), ale také o regulaci otáček turbodmychadla. Snížené maximální otáčky rotoru turbodmychadla znamenají menší plnicí tlak a tím i nižší výkon.

Dalším, co ovlivňuje výkon motoru a souvisí se sáním, je činnost systému recirkulace spalin EGR. Pokud je řešena externím zařízením, tak to má přepouštět spaliny do sání a tím snižovat teplotu spalování pouze v režimu nízkého či částečného zatížení. Pokud se ale tak děje i při vyšším zatížení motoru, ten logicky ztrácí výkon, netáhne a kouří. V extrému může i zhasnout, či přesněji jej nelze natočit.

Se systémem recirkulace spalin souvisí rovněž zanášení sání karbonem. Ten se může hromadit jak v sacím potrubí, tak také na zadní straně talířů sacích ventilů. Důvodem je přepouštění mastných plynů z výfuku. V některých případech (motory PSA THP) je na vině také činnost odlučovače oleje v kombinaci s použitím oleje o nesprávné specifikaci. Právě u zážehových motorů s přímým vstřikováním benzínu chybí čistící funkce, kterou vstřikování benzinu do sacího potrubí u motorů se vstřikováním MPI (nepřímým) zajišťovalo.

Když je paliva málo


Pokud nemá motor potřebné množství benzinu či nafty, nemůže poskytovat deklarovaný výkon. Za postupným poklesem výkonu způsobeným palivovou soustavou stojí obyčejně nečistoty. Tady nejde jen o palivový čistič, ale také o sací koš modulu podávacího čerpadla v nádrži.

Více než postupný úbytek výkonu se s palivovou soustavou pojí jeho náhlý pokles. Slyšel jsem historku jednoho starého mechanika, jemuž na servis přijela paní s vozem Hyundai, které auto prostě vůbec nechtělo jet. Bylo to v hlubokých 90. letech. Tehdy takřka posvátná elektronická diagnostika motoru nic neřekla a tak musela přistoupit na řadu detailní prohlídka vozidla, dalo by se říci taková ta mravenčí práce. Nakonec byla závada způsobena zdeformovanou palivovou hadicí, k níž údajně došlo při jejím kontaktu s terénem.

Za úbytkem množství paliva ovlivňující výkon motoru, mohou stát i různé snímače a regulátory či přesněji jejich špatná funkce. Do první skupiny patří snímač tlaku v palivové zásobníkové trubici – railu, do druhé regulátor tlaku paliva, používaný u systémů vstřikování benzínu. Závad pojících se s palivovou soustavou a ovlivňující výkon motoru je samozřejmě více.

Má to vůbec kompresi?


Výkon motoru dost podstatně ovlivňuje těsnost spalovacích prostorů jeho válců. Právě ta má zásadní vliv na kompresi válce. Pokud je válec netěsný, je jeho komprese snížená. U vznětových motorů má komprese ve válci zásadní vliv mimo jiné i na schopnost natočit motor, zejména za nízkých teplot. Pokud je komprese nedostatečná, nedojde při pohybu pístů z dolní úvrati do horní k dostatečně velkému stlačení vzduchu a tím vzniku vysoké teploty, která je nutná pro vznícení vstříknuté nafty. Jistě, motor si pomáhá žhavením, ale přesto je toto nezbytně nutné. Jedním z obecných ukazatelů opotřebení vznětového motoru jsou právě obtížné studené straty.

Jak dochází k poklesu komprese ve válci a tedy snížení jeho těsnosti? Příčinou může být opotřebení vnitřních ploch válců, častěji je to však způsobeno opotřebením kompresních pístních kroužků. Jsou to ty umístěné na pístu nejblíže spalovacímu prostoru.

Úbytek komprese ve válci ale mohou mít na svědomí také netěsné ventily. Příčinou může být jejich podpálení, asi častěji však vede ke vzniku jejich netěsností nevymezená ventilová vůle. Pokud je ovládání ventilů řešeno mechanicky, pak se jedná o zanedbanou údržbu. Řada výrobců aut ji dnes ve snaze snížit fixní náklady na údržbu vozidla ani nepředepisuje. U některých motorů se stále používá hydraulické vymezování ventilové vůle působením motorového oleje. Takzvané „hydroštely“ ale stárnou, což ještě podporuje laxní přístup k výměnám olejů či používání nesprávné specifikace motorového oleje. Následně se v hydraulických vymezovačích hromadí karbon, který jejich funkci omezuje. Nevymezená ventilová vůle, případě špatně pracující hydraulické vymezování vůle ventilů způsobuje rovněž opotřebení palců vačkových hřídelů. A ty také souvisejí s výkonem motoru, přesněji s výměnou směsi (vzduchu) ve válci.

Válec pálí i když nemá


U zážehového motoru je zápalná směs zapalovaná přeskokem jiskry na zapalovací svíčce. Jenže v některých případech může docházet k jevu, kdy je směs zažehnuta dříve, než na svíčce přeskočí jiskra. To znamená ještě před tím, než píst dosáhne horní úvratě (nejvyššího místa ve válci, v němž se píst na okamžik zastaví). V tomto případě mluvíme o vzniku samozápalů.

K tomu může docházet použitím nesprávného paliva o nižším oktanovém čísle, než jaké vyžaduje motoru o daném statickém kompresním poměru, případně u přeplňovaného motoru dynamickém kompresním poměru. Oktanové číslo u benzínu vlastně vyjadřuje odolnost paliva proti samovznícení vysokou teplotou, způsobenou stlačením zápalné směsi ve válci.

Druhou příčinou vzniku samozápalů mohou být nahromaděné úsady na stěnách spalovacího prostoru, ale také na pístech, které se zapalují vysokou teplotou vzniklou stlačováním zápalné směsi. Zatímco prvně uvedený problém související s palivem se u moderních motorů již běžně nevyskytuje, druhá příčina je naopak zejména u přímovstřikových zážehových motorů docela častá. Děje se zejména, pokud někdo tankuje paliva pochybné kvality (PSA THP, VW FSI/TSI) nebo nepoužívá benzin o vyšším oktanovém čísle, minimálně 98 (VW FSI/TSI).

Vznik samozápalů zaznamená prostřednictvím snímače klepání řídicí jednotka motoru, která se tak snaží uvedenému jevu předejít tím, že upraví předstih zážehu na příslušném válci. Jenže s touto úpravou předstihu zážehu bohužel souvisí také výkon motoru, který postupně klesá.

Spaliny musí z motoru ven!


Pokud byste autu ucpali výfuk, jeho motor by patrně řidiči vůbec nenatočili. Možná si vzpomenete na první díl trilogie Policajt z Beverly Hills, kde Axel Foley ucpe banány z hotelu Beverly Palmer výfuk služebního vozu seržanta Taggerta a Rosewooda, kteří jej tak nemohou pronásledovat. Prostě pokud nemohou spaliny z motoru ven, zůstane ten němý. Z toho je jasné, že výkon motoru bude ovlivňovat také míra zanesení výfukového traktu.

V praxi ke vzniku neprůchodnosti výfuku, respektive ke snížení průchodnosti spalin, dochází zejména vinou závady katalyzátoru. Moderní auta, splňující přísné emisní normy, mají takzvané předkatalyzátory menších rozměrů posunuté z důvodu co nejrychlejšího zahřátí na provozní teplotu co možná nejblíže motoru.

Pokud dojde ke zhroucení (roztavení) jádra katalyzátoru, obyčejně vinou vysoké teploty, stává se katalyzátor neprůchozím pro spaliny, případně průchozím jen v omezené míře. K této závadě docházelo zejména u starších motorů pří výpadku zapalování na některém z válců. A sice pokud řídicí jednotka motoru neuměla poznat, že příslušný válec nepálí a tedy nezavřela vstřikovací ventil. Ke spálení paliva tudíž nedocházelo ve válci, nýbrž ve výfukovém potrubí, kam jej po otevření výfukového ventilu vytlačil píst, pohybující se z dolní do horní úvrati.

Snížit výkon motoru a ve spojení s katalyzátorem ale dokáže i vysoká spotřeba motorového oleje. Jeho mastné úsady totiž zalepují kanálky katalyzátoru, který se následně stává čím dále méně průchozím. Jde o typickou závadu například motorů Ecotec 16V firmy Opel v 90. letech, které byly známé extrémní spotřebou motorového oleje.

Foto: RNews, autor a archiv

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.