Proč se nevyplatí ignorovat pokutu ze zahraničí: Přijde vás to draho!

Doby, kdy se čeští řidiči postihům za dopravní delikty spáchané v zahraničí jen usmívali, jsou nenávratně pryč. Pokuty v řádech stovek až tisíců vás neminou.

Nedávno mi známý ukázal dopis z Německa, podle něhož má zaplatit pokutu patnáct eur za překročení rychlosti. Byla u toho i fotka, na které se bezpečně poznal. To nám prozradil Pavol Melicherčík z dopravního úřadu v Žatci. Kamarádovi, který jezdí za prací k našim západním sousedům, doporučil pokutu uhradit. Od letoška, kdy se naplno začalo projevovat listopadové zapojení Česka do přeshraniční spolupráce pro vymáhání postihů za dopravní delikty, se takových případů objevuje stále více.

I jen snímek

Aby si vás pokuta vyhledala, jako důkaz postačuje fotka ze stále se množících kamer či radarů v obcích i na hlavních tazích, kde je vidět registrační tabulka. Na jejím základě stát Unie, kde se řidič dopravního přestupku dopustil, pošle dotaz na zjištění informací o provozovateli vozidla do systému Eucaris, evropské registrace vozidel. „Česko takové údaje poskytuje od 9. listopadu 2016,“ říká Zdeněk Neusar z Ministerstva dopravy. Právě to je garantem dodání informací. Nemá s tím nic společného ani policie, ani dopravní úřady.

Kolik českých řidičů se přestupků v cizině dopustilo, však dopravní resort neeviduje. Podle Neusara to totiž ani nejde zjistit. „Často členské země posílají takzvané multidotazy, tedy více požadavků na zjištění registračních značek v jedné zprávě, a to i pro více zemí, jelikož nedokážou jednoznačně určit konkrétní stát,“ dodává mluvčí. Ministerstvo ani neví, čeho se konkrétní motorista v cizině dopustil. „Zprostředkováváme pouze informace o řidičích označených vozidel,“ uzavírá Neusar s tím, že se žádné databáze šoférů s postihy za přestupky v cizině nevytvářejí.

Postih za neplatnou dálniční známku: Chystáme se na dovolenou na Slovensko. Víme, že jsou tam velmi přisni vůči překročeni rychlosti, alkoholu za volantem či hanlivým gestům vůči ostatním řidičům. Je ale něco, co by nás mohlo zaskočit?
Jistě víte, že při jízdě na slovenských dálnicích musíte mít elektronickou dálniční známku. Ovšem dejte si dobrý pozor, abyste zadali správnou registrační značku vozu. Pokud se totiž při zadávání spletete, chybu přehlédnete a částku uhradíte, následná změna už není možná. Při kontrole je za jízdu bez platné dálniční známky vyměřena vysoká pokuta 500 eur, tedy si 13 500 Kč. Argument, že jste se při zadávání pouze přepsali, jako obrana nepomůže.

Co dělat?

Když na základě informací z Česka například v Německu nebo Rakousku zjistí totožnost a adresu majitele či provozovatele vozidla, následuje čtyřstránkové psaní. Kromě jiného je tam popsán přestupek – například telefonování za jízdy, datum, místo a čas, kdy k němu došlo, a výše pokuty. Pokud sdělení nerozumíte, nechte si dopis přeložit – posílá se totiž obvykle v některém z úředních jazyků Unie: například němčině, angličtině, nebo francouzštině.

Ministerstvo dopravy, pracovníci dopravních úřadů i autokluby radí ve lhůtě zaplatit a nespoléhat na to, že třeba nereagováním na dopis dojde k promlčení deliktu. Při zastavení tamní policií, až zase za hranice vyrazíte, se totiž může neuhrazená pokuta a obstrukce ze strany řidiče ukázat a pak jsou postihy výrazně vyšší. V některých zemích může následovat i zabavení vozidla do doby uhrazení pokuty a sankce bude vždy vyšší než v původním dopisu. Zejména řidičům dojíždějícím za prací proto radíme, aby v obvyklé šedesátidenní lhůtě na zaplacení pokutu uhradili.

 

 

Pokuty ve vybraných zemích EU (v Kč) Překročení rychlosti Nezapnutý pás Držení mobilu Nerespektování červené/stopky
Belgie Od 1485 1620 3240 Od 4860
Francie Od 1836 3645 3645 Od 3645
Chorvatsko Od 1080 1800 1800 Od 7200
Itálie Od 1107 2160 4320 Od 4374
Německo Od 405 810 1620 Od 2430
Rakousko Od 540 645 1350 Od 972
Slovensko Od 4050 540 540 Od 4050

 

Nebezpečná osma

Přeshraniční výměnu informací zavedla Unie jako způsob boje proti přestupkům cizích řidičů. „Podle unijních dat je trojnásobně vyšší pravděpodobnost, že se přešlapu dopustí řidič vozu registrovaného v zahraničí, než u domácího motoristy,“ vysvětluje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

V tranzitně a turisticky vytížených zemích podle něj mohou být během hlavní sezony například za porušením rychlostních limitů zahraniční řidiči až v polovině případů. Za nejzávažnější Brusel považuje takzvané dopravní delikty, které nejvíce ohrožují bezpečnost provozu. Kvůli některým z nich ani nemusí řidiče zastavit policejní hlídka, jako důkaz postačí právě fotografie z radaru či kamery. Tuhle praxi z Česka dobře známe, snímky z kamer jako důkaz přestupku jsou oblíbeným způsobem plnění obecních pokladen v řadě měst a vesnic.

 Osm nejzávažnějších hříchů

  • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti (kód 1)
  • Řízení pod vlivem alkoholu (kód 2)
  • Nepoužití bezpečnostních pásů (kód 3)
  • Nezastavení na červenou (kód 4)
  • Použití zakázaného pruhu (kód 5)
  • Řízení pod vlivem drog (kód 10)
  • Nepoužití ochranné přilby (kód 11)
  • Nedovolené použití mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení během jízdy (kód 12)

Cizinci v Česku

Stejný model pro zjišťování pachatelů přestupků šoférů používají vůči cizincům i tuzemské úřady. „Němci nebo Rakušané, které jsme obeslali dopisem na základě informací z příhraniční spolupráce, pokutu bez problémů uhradili,“ říká Petr Nováček, vedoucí oddělení evidence řidičů dopravního úřadu v Jindřichově Hradci. Horší je to u řidičů z bývalého východního bloku. „U Slováků to ještě jde, je to zhruba jako u Čechů tak půl na půl. Ale třeba Poláci nebo řidiči z Balkánu nereagují,“ dodává jindřichohradecký úředník. Na ně pak už jde právní oddělení, pokuta se podle něj může vymáhat i exekucí.

Dopis v kostce

Úvodní údaje – název, adresa a telefonní číslo odesílatele, jméno či název fi rmy adresáta a sdělení, že se dopis týká dopravního přestupku v zahraničí.

Informace o přestupku - Oznámení, že tehdy a tehdy byl zjištěn dopravní delikt v oblasti bezpečnosti silničního provozu spáchaný vozidlem s registračním číslem značky a obchodního typu příslušným orgánem, například policií. Následně se dopis obrací na adresáta dopisu „jste majitelem vozidla“, nebo „majitel vás označil jako řidiče vozidla, s nímž byl delikt spáchán“. Následuje výše pokuty za přestupek a datum splatnosti.

Údaje o vozidle, jímž byl delikt spáchán - registrační číslo, stát registrace, tovární značka a typ, údaje o deliktu, datum, místo a čas. Dále povaha a právní kvalifikace deliktu - tedy co se stalo a co tím bylo porušeno, následuje podrobný popis deliktu.

Údaje o zařízení, které bylo použito ke zjištění deliktu - Specifikace, identifikační číslo, kalibrace, dále výsledek použití zařízení (například nejvyšší povolená rychlost v místě, rychlost změřená řidiči, naměřená rychlost očištěná o toleranci chyby).

 

Formulář odpovědi

 

Totožnost řidiče – jméno a příjmení, místo a datum narození, číslo řidičského průkazu

 

Seznam otázek:

 

1. Je vozidlo s registračním číslem registrováno na vás?

 

Ano/ne. Pokud ne, držitelem osvědčení o registraci je: jméno, příjmení, případně název, a adresa.

 

2. Přiznáváte, že jste uvedený delikt spáchal? Ano/ne.

 

3. Pokud nepřiznáváte, vysvětlete proč (například neřídil jsem…).

 

Doplňkové informace – termín zaslání formuláře (obvyklá lhůta činí 60 dnů) na udanou adresu instituce, která dopravní přestupek vyšetřuje, následující postup v případě, kdy nebude/bude případ dále řešen.

Legislativa

Vymáhání pokut za přestupky v zahraničí umožňuje směrnice Evropského parlamentu a rady EU 2015/413 z března 2015. Jejím cílem je usnadnění výměny informací mezi jednotlivými státy společenství o dopravních deliktech ohrožujících bezpečnost silničního provozu. Česká republika údaje poskytuje od listopadu 2016. 

Informace v dotazu

Povinné údaje o vozidle - členský stát registrace, registrační číslo, členský stát deliktu, datum a čas přestupku a účel vyhledávání

 

Poskytnuté odpovědi

 

Povinné údaje o vozidle – registrační číslo, číslo podvozku/VIN, členský stát registrace, značka a obchodní typ vozu (například Ford Focus) a kód kategorie vozidla (moped, motocykl, automobil)

 

Povinné údaje o držiteli či vlastníkovi vozidla

 

Údaje o držiteli Příjmení (případně název společnosti), jméno, adresa, datum a místo narození, právní subjekt (fyzická osoba, firma a podobně).

 

Údaje o vlastníkovi Příjmení a jméno, adresa, datum narození, právní subjekt (fyzická osoba, firma a podobně).

 

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.