Promlčení přestupku pohledem právníka: Kdy zaniká odpovědnost za dopravní přestupek?

S ohledem na dotazy v Právní poradně se podíváme blíž na promlčecí lhůty u přestupků, a to zejména s ohledem na nový přestupkový zákon (250/2016 Sb.).

Na první pohled může jako dobrá zpráva znít to, že u obvyklých dopravních přestupků, kde sankce pokuty nepřesahuje 100 000,- Kč (což jsou prakticky všechny), je promlčecí doba 1 rok a plyne od okamžiku, kdy byl přestupek spáchán.

Na to jsme byli zvyklí i v dobách minulých, nicméně rozdíl proti dřívějšku je v tom, že dnes se už promlčecí doba přerušuje určitými událostmi, což dřív nebylo. Dřív to bylo tak, že správní úřad musel stihnout do roku nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo se to promlčelo.

 

Nově už se nám promlčecí doba přerušuje a počíná takovým přerušením běžet nová. Důvody přerušení jsou následující:

  • oznámení o zahájení řízení a
  • vydání rozhodnutí ve věci.

I když se takto promlčecí doba přerušuje, pak nikdy nesmí přesáhnout 3 roky. To znamená, že:

  • úřad musí do roka od spáchání přestupku zahájit řízení nebo je to promlčené;
  • když to zahájí, tak do roka od zahájení musí vydat rozhodnutí;
  • když ho vydá, tak do roka musí odvolací orgán rozhodnout, jinak je to promlčené.

Pro přestupce to znamená registrovat všechny tyto tři úkony a pokud mezi nimi někde uplyne rok, je přestupek promlčen.

 

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.