Řidičské průkazy v roce 2013: Hvězdy narovnáme, skupiny přerozdělíme

Nejeden automobilista si letos nadělí pod stromeček stopětadvacítkový skútr. Od ledna ho smí řídit, přestože na něm nikdy nejel. Co dalšího se chystá?

Zatímco zákon o silničním provozu se rok od roku novelizuje jako na běžícím páse, ohledně řidičáků se dlouho nic neudálo. Tedy kromě toho, že dlouhodobě běží jejich povinná výměna za evropské typy – do 31. 12. 2013 musíte vyměnit průkaz vydaný v období 1. 1. 2001 až 30. 4. 2004.

Stěžejní je teď pro motoristy leden 2013, kdy začnou platit některé novinky. Současné držitele řidičáků uklidňujeme, že o dosavadní rozsah oprávnění nepřijdou – naopak se jim rozšíří v případech, že jsou si nově některé skupiny rovnocenné. Stejně tak ti, kteří dokončí výuku a výcvik ještě před lednem, dostanou oprávnění podle stávající právní úpravy.

O řadě dalších inovací se ještě mluví, jenže výsledek je v nedohlednu: řeší se řidičáky na zkoušku nebo přísnější závěrečné zkoušky v autoškole. V tuto chvíli se rodí pouze věcný záměr zákona o autoškolství, který by měl být teprve do konce příštího roku předložen vládě. Pokud ho odsouhlasí, začne se připravovat klasické paragrafované znění zákona. Teprve následně projde legislativním procesem. „Účinnost zákona tak nelze očekávat dříve než v průběhu roku 2014, popřípadě 2015,“ potvrdil nám Martin Novák z ministerstva dopravy. Na změnu autoškolské legislativy je přitom nejvyšší čas. Vždyť je u nás veřejným tajemstvím, že v byznysu výuky budoucích řidičů se nehraje čistě – od roku 2009 bylo nebo je trestně stíháno osmadvacet zkušebních komisařů, šestnáct provozovatelů autoškol a osmdesát žadatelů o řidičská oprávnění. A číslo ještě poroste.

Rozšíření oprávnění na skútr - od ledna 2013

Podle nás nejvýznamnější změna. Až dosud byli držitelé ostatních skupin oprávněni řídit malé motorky do 50 kubíků. To se od ledna změní a budou moci usednout i na skútr o objemu 125 cm3. Ale pozor, zatímco u padesátky žádná omezení neplatí, pro stopětadvacítku je to 11 kW a automatická převodovka. Situace se totiž řečí zákonů nazývá „rovnocennost oprávnění“ a v tomto případě k B dostanete A1 s omezením automatickou převodovkou.

A proč to všechno? Zaprvé je za tím harmonizace s evropskou legislativou (ale novinka platí pro Čechy jen na území ČR), zadruhé snaha přizpůsobit se aktuálnímu rychlejšímu provozu. Tomu už jaksi udýchaný pionýr nebo simson nemohly stačit. EU si od novinky slibuje, že řada automobilistů přesedne minimálně ve městech na skútry a uleví se husté dopravě v aglomeracích. Přimět k tomu mají také další opatření – například možnost parkovat beztrestně i v modré zóně nebo nulový poplatek za vjezd do centra. Přesto se najdou tací, co vyrazí naproti trendu – například starosta Paříže nechce pustit do středu města žádné vozidlo starší 17 let. A to by mělo platit i pro jednostopé stroje. Dovedete si představit Paříž bez skútrů?

Změny v kategorizaci - od ledna 2013

Skupina A2 bude nově opravňovat k řízení motocyklů o výkonu 35 kW a skupin AM a A1. Podmínkou bude dosažení 18 let. Minimální věk pro otevřené oprávnění A bude 24 let. Mění se tedy současné skupiny A0 (18 let/do 25 kW) a AN (21 let/bez omezení výkonu). Ovšem v případě, že bude žadatel dva roky držitelem oprávnění skupiny A2 a splní doplňovací zkoušky, sníží se de facto minimální věk pro neomezenou motorku na 20 let. Se samotným béčkem bude možno stejně jako dnes řídit vozidla s nejvyšší povolenou hmotností 3500 kg, 8 místy k sezení kromě řidiče a vozíkem do 750 kg. Jenže pokud celková hmotnost soupravy přesáhne tři a půl tuny (celkem až 4250 kilogramů), bude muset motorista nově složit doplňující zkoušku z praktické jízdy. Až dosud k řízení takové soupravy po Česku stačilo jen oprávnění B – mimochodem dnešním držitelům bude stačit na území ČR i nadále. K tahání vozíků nad 750 kg bude nutné rozšíření B + E, celková hmotnost přívěsu může být až 3,5 tuny. S oprávněním T na traktor (od 17 let) nebude možné řídit motorky AM, které zůstanou omezeny 45 km/h.

Nový vzhled řidičáků - od ledna 2013

Od ledna bude vydáván nový vzor řidičského oprávnění. Laik ale změny skoro nepostřehne, jiné jsou úsměvné – s lupou u některých řidičáků vydávaných mezi lety 2004 a 2010 zjistíte, že hvězdičky na vlajce EU stály u dosavadního vzoru chaoticky, některé na špičce. To je chybně, protože všechny mají sjednoceně směřovat jedním cípem vzhůru.

Pokud jste nikdy neabsolvovali autoškolu na motocykl a vlastníte jen oprávnění na osobní auto kategorie B, najdete na zadní straně kartičky harmonizační kód 150. Často se nás ptáte, zda to znamená omezení řidičáku na motorky jen do sto padesáti kubíků. Není to tak, jde o omezení skupiny A1 do 50 kubíků. V nově vydaných řidičských průkazech od ledna 2013 se zaznamená kódem 79. Údaj 96 u kolonky B zase bude představovat rozšíření oprávnění na tahání vozíků s celkovou hmotností soupravy do 4250 kg.

Jaké budou národní kódy v řidičských průkazech?

105. Jiná zdravotní omezení.

111. Nelze vykonávat činnost: a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce v pracovní smlouvě

b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti

c) učitele výcviku v řízení motorových vozidel.

115. Posilovač spojky.

160. Výjimka z věku u řidičského oprávnění skupiny vozidel A1, A2 nebo A osoby, která je držitelem licence motoristického sportovce, udělená pouze pro jízdu při sportovní soutěži 4a).

172. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel A pouze k řízení motorového vozíku pro invalidy.

175. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel D pouze k řízení vozidla městské hromadné dopravy osob.

199. Zkušební doba podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti.

Přísnější autoškola - nejdřív od 2014

Náročnější zakončení výuky chystá ministerstvo dopravy v novele autoškolského zákona. Zkoušky budou probíhat pod dohledem nové zkušební organizace s vlastním financováním. „Přinese tak nejen nulové zatížení státního rozpočtu, ale navíc ještě vydělá vlastní finanční prostředky,“ radoval se ministr dopravy Pavel Dobeš. Změny nastanou i ve výuce – první praktické jízdy nebudou probíhat v provozu, ale na uzavřeném polygonu. Ve chvíli, kdy si žák osvojí základní ovládání vozidla a zvládne teoretické učivo, půjde před zkušebního komisaře, kde bude muset prokázat znalost pravidel silničního provozu a ovládání vozidla na cvičné ploše. Teprve poté žák s instruktorem vyrazí do silničního provozu k pokračování praktického výcviku. „Také u zkoušky řidičů motocyklů dochází k zásadní změně. Žadatel bude vykonávat zkoušku zcela samostatně bez přítomnosti zkušebního komisaře na výcvikovém vozidle,“ vysvětluje chystané změny Karel Bezděkovský z odboru provozu silničních vozidel ministerstva dopravy. Průběh zkoušky bude monitorován pro případné další námitky.

Řidičák na zkoušku - nejdřív od 2014

Začínající šoféři dostanou na první rok klatbu sníženého počtu osmi trestných bodů. A když se vybodují, pozbudou řidičák na rok. Poté je bude čekat zase zkušební režim. Ale prodloužit půjde jen dvakrát. Pokud se nováček neosvědčí, bude mu oprávnění odejmuto definitivně.

Mimochodem stejně tak budou existovat jen dvě možnosti neúspěšného složení opravných zkoušek pro žadatele o řidičák. A před stanovením termínu opravné zkoušky bude muset žák absolvovat pohovor s dopravním psychologem kvůli nalezení příčiny neúspěchu. Každý nový žadatel o kurz autoškoly bude muset zvládnout test vnímání rizik. Co se pod tím přesně rozumí, zatím ministerstvo nezveřejnilo.

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.