Sankce za přestupky strážníků obecní nebo městské policie

Jaké hrozí sankce strážníkům obecní a městské policie, pokud se dopustí přestupku? A kdo vlastně hlídá hlídače?

Jeden ze čtenářů mi nedávno položil oblíbenou latinskou otázečku: „Sed qui costodiet ipsos custodes?“ Aneb česky: „Kdo hlídá hlídače?“ Zajímal se o to, jakým způsobem jsou odpovědni strážníci obecní nebo městské policie za dopravní přestupky. Autor dotazu totiž patrně narážel na to, že příslušníci bezpečnostních sborů standardně nepodléhají jurisdikci zákona o přestupcích.

Tento závěr je na jednu stranu správný, jak vyplývá z ust. § 4, odst. 5 zákona o přestupcích:

 

„Podle jiných zákonů se projedná jednání, které má znaky přestupku, dopustí-li se jej

  • a) příslušník bezpečnostního sboru,
  • b) osoba podléhající vojenské kázeňské pravomoci, nebo
  • c) osoba během výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.“

Strážník obecní policie ale příslušníkem bezpečnostního sboru není. Kdo je jejím příslušníkem, stanoví §1, odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb. takto:

„Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.“

S ohledem na shora uvedené neplatí pro strážníky obecní nebo městské policie zvláštní procesní pravidla a jejich přestupky se tedy projednávají standardním způsobem. Samozřejmě je otázka, kdo takový přestupek bude odhalovat a předávat k postihu. Prakticky by to mohli být právě policisté, tj. příslušníci Policie ČR.

Pochopitelně ten dotaz mířil asi i na to, jestli každý jeden z nás může dát podnět k zahájení řízení. Pak odpověď na takovou otázku je kladná, nicméně bez dostatečného důkazního materiálu nelze očekávat uložení sankce. Současně je také nutné brát v patrnost, že vozidla MP jsou vybavena modrým majákem a pokud jej strážníci používají, nejsou povinni dodržovat řadu pravidel a nejsou tedy ani odpovědni za případný přestupek.

 

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.