Skryté nástrahy zimních silnic: led na autě a nečitelná značka

Jízda pouze s „tankovým průzorem” v čelním skle a ledovými krami na střeše může být pokutována. Stejně tak, a s mnohem přísnějším trestem, nečitelná značka. Nevědomky nasbírat na přední značku spoustu břečky je snadné. Trestat za to řidiče však nikoliv.

Věnovali jsme se tomu, jak připravit auto na zimu. V ideálním případě, tedy pokud veškerý ostatní servis pečlivě hlídáte, to znamená přezout pneumatiky a do auta uložit lano, startovací kabely, polní lopatku, smetáček a škrabku. Většinou to ale je o něco náročnější - víte třeba, jak je na tom vaše chladicí kapalina? [celá zpráva]

Za připomenutí ovšem stojí ještě něco. Jednak to je relativně nedávná novelizace zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kterému se často říká „silniční zákon”. Novelizace vstoupila v platnost 20. února 2016 a byť tato novelizace přinesla řadu různých a policií do různé míry zneužitelných novinek, v médiích se zejména skloňovala povinnost řidiče očistit před jízdou auto od sněhu.

Přesné znění zákona ovšem hovoří trochu jinak. Dle § 5, odst. 2, písmen i a j řidič nesmí „řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran,” a „řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích”.

Nepíše se tu o povinnosti očistit auto od sněhu a ledu před jízdou, nýbrž o tom, že řidič nesmí řídit auto, ze kterého dostatečně nevidí ven, příp. ze kterého by mohl padat led. To znamená, že kdykoliv během jízdy řidič zjistí něco takového, je povinen zastavit a dát to do pořádku.

Ilustrační foto

„Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče,” říká zákon. (ilustrační foto)

FOTO: Petr Horník, Právo

A jednak, za zmínku zejména stojí ustanovení silničního zákona, které je sice starší, ale o to závažnější. Je to ustanovení § 125c, odst. 1, písmena a, bodu 2: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.”

Za tento přestupek lze uložit pokutu od 5 do 10 tisíc korun a zároveň trest zákazu činnosti na dobu od šesti měsíců do jednoho roku. Pro řadu lidí, kterým je automobil obživou, je takový trest likvidační. Je alarmující, že takovýto přísný trest hrozí i přes to, že samotnou nečitelností či absencí registrační značky z principu věci nemůže dojít k přímému ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

Registrační značka je plechová, zejména ta přední je v mrazivém vzduchu promrzlá a sníh či břečka se na ni lepí jedna radost. Klidně až do té míry, že způsobí její nečitelonst, a to i během pár kilometrů. To samo o sobě může stačit na naplnění formálního aspektu přestupku - značka nejde přečíst.

Zasněžená registrační značka

Pokud by řidič s takto špatně čitelnou značkou vědomě vyrazil na cestu, hrozil by mu postih.

FOTO: Arben Tafallari

Jenže řidič nemá jak zjistit, že některá z jeho registračních značek je zanesená sněhem. K uložení trestu za jakýkoliv přestpuek je třeba jedné zásadní věci - zavinění. Pokud tedy něco zvenčí, např. sníh, znemožnilo čitelnost registrační značky a řidič o tom nevěděl, k zavinění nedošlo a není možné řidiče trestat.

Samozřejmě, pokud řidič policistovi řekne něco ve smyslu „Viděl jsem, že mám špinavou značku, ale neměl jsem čas ji čistit,” dost pravděpodobně se může s řidičákem na půl roku rozloučit. Pokud neřekne nic, policista nemá jak prokázat, že řidič o nečitelnosti značky věděl.

Ovšem, toto je nejhorší scénář, kdy policista bude trvat na tom, že se stal přestupek. Tento přestupek nelze projednat v blokovém řízení, vždy se projednává v řízení správním, a v takové chvíli je role policisty jen shromáždit důkazy pro ono správní řízení. Snažit se to „ukecat” je v takovém případě zbytečné, prostor pro argumentaci budete mít - nebo lépe, váš právník ho bude mít - ve správním řízení.

Troufneme si nicméně odhadovat, že většina dopravních policistů chápe, jak to v zimě s čistotou aut je - během pár kilometrů se dokážou od břečky a soli zašpinit k nepoznání. Na druhou stranu, tím, že před jízdou své značky zkontrolujete a příp. je očistíte, rozhodně nic nezkazíte.

 

Zdroj: novinky.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.