Tragická nehoda je extrémně náročná situace. Jak se s ní vypořádat z právního hlediska?

Každý rok se na českých silnicích odehraje nespočet nehod. Některé v podobě drobných škrábanců nebo ťukanců, pak jsou tu ale i tragické nehody s úmrtím. Jak takovou situaci řešit z právního pohledu?

opravní nehoda s následkem smrti je sama o sobě velmi emocionálně náročná situace, která kromě lidské ztráty zahrnuje také řadu právních aspektů, jimiž se pozůstalí musí zabývat. Nezbytnou součástí tohoto procesu je policejní vyšetřování nehody, jehož cílem je určit viníka této nešťastné události. Vyšetřování je klíčové pro získání potenciálního odškodnění a v jeho rámci je většinou vyhotoven znalecký posudek, který přináší detailní technickou analýzu a podrobně rozebírá všechny aspekty autonehody. V průběhu tohoto procesu policie komunikuje s nejbližšími pozůstalými po nehodě.

NEJPRVE SE ŘEŠÍ TRESTNÍ ŘÍZENÍ

„V případě odškodnění za smrt blízké osoby v důsledku dopravní nehody je zapojení pozůstalých do trestního řízení většinou nevyhnutelné. Pojišťovna vozidla viníka nehody, která poskytuje odškodnění, věnuje značnou pozornost výsledkům trestního řízení. Ve sporných případech je standardní praxí pojišťovny vyplácet odškodnění až po obdržení pravomocného rozhodnutí trestního soudu. Proto je doporučována určitá míra aktivity v trestním řízení. Je důležité zdůraznit, že trestní řízení má zásadní vliv na řešení otázky odškodnění. Případná spoluodpovědnost zemřelého za autonehodu může vést ke snížení odškodnění, což vyžaduje aktivní postoj pozůstalých v průběhu trestního řízení. Možností, jak se aktivně zapojit, je zastoupení prostřednictvím zmocněnce, který má v trestním řízení řadu práv. Zmocněnec se může účastnit výslechu obviněného řidiče, nahlížet do spisu, účastnit se hlavního líčení u trestního soudu a další,“ popisuje úvodní kroky právník Zbyněk Drobiš.

 

MOHOU POZŮSTALÍ POŽADOVAT ODŠKODNĚNÍ PO NEHODĚ?

Pokud nebyl zemřelý určen jako výlučný viník dopravní nehody, mají pozůstalí zpravidla právo na odškodnění za duševní útrapy. Tato forma odškodnění patří do kategorie náhrad nemajetkové újmy a typicky náleží především nejbližším příbuzným zemřelého v podobě dětí, rodičů, manželů, manželek či vnoučat.

„V aktuálním roce je obvyklá výše náhrady duševních útrap u nejbližších příbuzných v mimosoudním vymáhání v rozmezí od 500.000 Kč do 1.000.000 Kč pro každého pozůstalého. Nárok na odškodnění duševních útrap mohou mít také vzdálenější příbuzní, avšak v takových případech bývá vymožené odškodnění nižší. Základním předpokladem pro získání plného odškodnění jsou fungující rodinné vztahy se zemřelým. Při odškodňování pozůstalých po dopravní nehodě je náhrada duševních útrap často nejvyšší položkou odškodnění,“ doplňuje Drobiš.

MŮŽETE ŽÁDAT FINANČNÍ KOMPENZACI

Tzv. žádost o odškodnění duševních útrap lze obvykle podat u pojišťovny vozidla viníka nehody. Právní zkušenosti ukazují, že většinu případů je možné vyřešit mimosoudně, pokud nehrozí riziko promlčení. Nicméně každý případ je specifický a vyžaduje individuální posouzení. Pokud dojde k neshodám s pojišťovnou, může být nutné řešit odškodnění prostřednictvím soudního sporu.

JSTE-LI POZŮSTALÍ, BUĎTE AKTIVNÍ

Pokud patříte do skupiny těch, kdo ztratil blízkého při autonehodě, musíte být při právních krocích aktivní a dbát na dodržování právních lhůt, jelikož nezachování těchto termínů může vést ke ztrátě práva na určitý postup v trestním řízení nebo při řešení odškodnění. Dále je klíčové, aby pozůstalí měli přehled o všech okolnostech nehody a byli si vědomi svých práv a povinností. „V tomto může významně pomoci konzultace s odborníkem, který jim umožní plně pochopit celý proces náhrady škody a trestního řízení. Konečně, pozůstalí by měli být velmi opatrní při komunikaci s pojišťovnou vozidla viníka nehody, aby získali co nejvyšší odškodnění,“ uzavírá Drobiš.

 

Autor: Simona Svátková

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.