V Česku jezdí 160 tisíc aut bez povinného ručení. Nehoda může řidiče zruinovat

Po českých silnicích jezdí 160 tisíc automobilů bez povinného ručení. Jejich majitelé musejí škody po nehodách platit ze svého

Zákonem dané povinné ručení kryje ty škody, které motorista způsobí někomu jinému. Proto je také povinné. Desítky tisíc řidičů však povinné ručení ignoruje. Poškozený se pak sice nemusí bát, že by škodu musel platit ze svého, ale viník se placení nevyhne.

Podle České kanceláře pojistitelů (ČKP) jezdilo v loňském roce po českých silnicích asi 160 tisíc aut bez uzavřeného povinného ručení. Tito motoristé se v prvé řadě vystavují tomu, že veškeré škody, které způsobí, půjdou z jejich vlastních zdrojů. Navíc se dočkají pokuty právě od ČKP, protože ta je oprávněna účtovat za každý den bez pojištění státem vyměřenou sazbu. Co však dělat po nehodě s nepojištěným autem?

Je poměrně snadné zjistit, zda je řidič pojištěný, nebo ne. Pokud nepředloží zelenou kartu, vymlouvá se, že ji zrovna zapomněl doma nebo ji náhodou nemůže najít, je potřeba k nehodě ihned volat policii. Ideální je nepojištěné auto, ale i celé místo nehody dobře nafotit. Policisté pak nepojištěného řidiče ztotožní. Pokud se opravdu ukáže, že je viník nepojištěn, musí se poškozený obrátit na ČKP. Právě ta poškozenému vyplatí veškeré škody a následně je bude po nepojištěném viníkovi vymáhat.

„Nároky za materiální škody jsou vyřešeny většinou velmi rychle, u škod na zdraví se naopak jedná o dlouhodobý proces, protože některé nároky jsou uplatnitelné až s odstupem času. To je například ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce od nehody, protože se musí vyčkat stabilizace zdravotního stavu. Pro odškodnění u ČKP ale platí stejné podmínky jako pro pojišťovny,“ popsala ČKP.

Jakmile je plnění vyplaceno, uplatní ČKP škodu u odpovědných osob, což jsou společně a nerozdílně řidič a provozovatel vozidla (není-li znám provozovatel, pak vlastník vozidla). „ČKP stanovuje přiměřenou lhůtu pro úhradu nebo pro uzavření dohody o splácení. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěný člověk dluh neuhradí, ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání zejména společnostem specializovaným na vymáhání pohledávek. Tato společnost kontaktuje dlužníka a opět mu stanoví lhůtu k mimosoudní úhradě dluhu. Pokud ani tato lhůta není dodržena, zahajuje advokát soudní řízení, čímž se však pohledávka zbytečně prodražuje o náklady soudního řízení. Vůči těm, kteří neuhradí ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu, nastupuje exekuce,“ popsala ČKP.

Podle pojišťovny UNIQA je takovýchto případů stále méně, odhadem nízké desítky ročně. „Vzhledem k poměrně striktnímu postihu nepojištěných aut ze strany ČKP, které trvá už asi 10 let (průběžně porovnává registrované vozy v provozu a pojištěné vozy, kdy majitelé jsou korespondenčně vyzýváni k zaplacení povinného ručení + zaplacení penále za nepojištěnou dobu), je takových aut na silnicích stále méně. Ale byly doby, kdy jich bylo více než 400 tisíc,“ říká Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny.

Garanční fond je tvořen příspěvky pojišťoven a z pokut za absenci povinného ručení od provinilců, které nejsou vůbec nízké. ČKP pak vymáhá vyplacené pojistné plnění po nepojištěném viníkovi společně s pokutou.

Když viník není znám, je to problém

Může se stát, že dojde k nehodě a viník ujede, tudíž jde o dopravní nehodu způsobenou nezjištěným vozidlem. V takových případech ČKP hradí pouze škodu na zdraví, nikoliv úhradu škod na majetku. Může také dojít k situaci, kdy nehodu způsobí vozidlo s falešnými registračními značkami. V tom případě hraje největší roli to, zda jde auto identifikovat jiným způsobem a jestli bylo pojištěné. Vždy je však nezbytné k takovým nehodám volat policii.

Bourají i cizinci bez pojištění

Nepojištěná auta nejsou jen doménou českých řidičů, ale i těch zahraničních. Především před rokem, kdy začala ruská okupace Ukrajiny, se na českých silnicích začalo objevovat velké množství ukrajinských aut. A ta v té době byla často nepojištěná. Důvod byl mimo jiné i ten, že pojistit v Česku auto z Ukrajiny není legislativně možné.

ČKP proto během uplynulých měsíců automaticky platila veškeré škody, které ukrajinská auta způsobila a po vinících jako formu pomoci nic nechtěla. To se však změnilo. Podle Správní rady ČKP bude nově platit to, že případy nepojištěných ukrajinských motoristů se budou posuzovat jednotlivě. V případech hodných zvláštního zřetele uprchlíků ve zjevné nouzi může být následně od vymáhání ustoupeno. „Musíme si být vědomi, že Ukrajina se přes normalizaci v oblasti pojištění vozidel nachází ve válečném stavu a na našem území mohou stále hledat bezpečí lidé, kteří doslova přišli o všechno,“ doplňuje rozhodnutí výkonný ředitel ČKP Jan Matoušek. Podle odhadů ČKP se pak v současné době po českých silnicích pohybuje asi 34 tisíc ukrajinských aut. A 4 tisíce z nich jsou bez povinného ručení.

 
 
Autoři: pro iDNES.cz, Jan Němec

Zdroj: idnes.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.