Většina škod z parkování se nevyřeší, někdy pomůže kamera

Pád ze střechy parkovacího domu nebo převrácení auta na bok jsou extrémy. S drobným poškozením auta se však setkalo až devět z deseti řidičů. Většinou jde o škrábance, kde zjistit pachatele je většinou nemožné. V Česku se zatím jen velmi málo používají kamery instalované na parkovištích.

Byť jde většinou o malé škody, počet pojistných událostí na parkovištích není zrovna malý. Například u pojišťovny Kooperativa činí škody na zaparkovaných vozidlech v posledních letech od 13 do 16 procent ze všech havarijních pojistných událostí. Kromě toho, že se řidiči „nevejdou“ na parkovací místo nebo bouchnou do sousedního vozu při otevírání dveří, je třetí hlavní příčinou nedání přednosti zprava.

Třeba pojišťovna Uniqa těchto případů ročně eviduje několik desítek. „Na uzavřených parkovištích (zejména v obchodních centrech), kde není lokálně režim upraven, platí pravidlo pravé ruky, což řada motoristů opomíjí. Může se stát, že střet je tak silný, že se už rozhodně škoda neřadí k ‚parkovacím škodám‘, ale k regulérní dopravní nehodě,“ říká Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqua pojišťovny. V těchto případech se škoda hradí z povinného ručení řidiče, jenž pravidlo ignoroval.

„Nehody na parkovištích jsou naším denním chlebem – nedání přednosti zprava nebo nerespektování hlavního směru, vjezdy do protisměru, poškození vozů při vyjíždění z parkovacího místa apod. Stalo se však také to, že žena za volantem neuměla ovládat automatickou převodovku, spletla si zařazení a spadla ze střechy, kde je parking, o patro níže, na střechu jiného auta. Některým řidičům se také povedlo při objíždění zpomalovacího retardéru položit auto na bok a často dochází k ulomení závory při výjezdu z garáží,“ vypráví Lukáš Převrátil, ředitel dohledového centra M2C Space, skrze které společnost M2C monitoruje a dohlíží na obchodní centra a jejich parkoviště.

Právě kamerové systémy doplněné o chytré softwary mohou být podle Převrátila účinným nástrojem pro dopadení pachatelů nehod na parkovištích. Potvrzuje to i Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa: „V havarijním pojištění často řešíme poškození nezjištěným vozidlem, v povinném ručení jsou potom časté případy zjištění viníka svědecky, kamerovým systémem parkoviště nebo kamery z poškozeného vozidla. Jen je někdy obtížné je získat. Pojišťovna se bohužel k záznamu nedostane a dostáváme jej buď od klienta (pokud si jej zajistí) nebo ze spisu policie nebo správního orgánu. Takové záznamy jsou vhodné, protože se často setkáváme s tím, že se řidiči neshodnou na průběhu nehody, např. kdo kdy začal couvat nebo vyjíždět apod.“

Policie ČR v případě, že člověk nalezne své auto poškozené, doporučuje pátrat na místě po kamerách zachycujících prostor, které mohly čin, a tedy i pachatelův vůz zaznamenat. Je třeba to ale udělat neprodleně, protože záznamy se uchovávají různě dlouho, někde jen v řádu několika dnů. Ale sám řidič se k záznamům pravděpodobně nedostane, musí je zajistit policie. Už kvůli GDPR.

„Přijde-li policie a dá vlastníkovi obchodního centra žádost o vydání kamerového záznamu, tak je ze zákona povinen ho vydat. Pokud ale za majitelem objektu přijde běžná fyzická osoba a poptává záznamy z kamerových systémů, majitel ho vydat nemusí. A pokud přijde tato osoba za ostrahou, tedy za zpracovatelem, a ta mu záznam vydá bez souhlasu majitele, jedná se o porušení zákona,“ říká Lukáš Převrátil z M2C Space.

Autor: Martin Šidlák

Zdroj: idnes.auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.