Víte, kdo má nárok na příspěvek na auto? A jaké výše může dosáhnout?

Zdravotně postižení mohou zažádat o tzv. příspěvek na mobilitu, v rámci něhož je možné dostat příspěvek i na nákup vozidla. Kdo o něj může žádat a jaké podmínky musí splnit?

Stát se snaží zdravotně postiženým alespoň trochu pomoci se zjednodušením každodenního života. Nabízí jim tak různé příspěvky, konkrétně třeba na tzv. zvláštní kompenzační pomůcku, za níž lze považovat také automobil. Takový příspěvek na nákup auta má však svá pravidla.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku v podobě motorového vozidla(nového či ojetého) mají pouze osoby s těžkou vadou nebo pohybového ústrojí anebo osoby s těžkou nebo hlubokou mentální retardací.

Konkrétně jde třeba o osoby s neurologickými diagnózami jako DMO – kvadruparéza (postižení všech čtyř končetin) nebo diparéza (těžké postižení obou dolních končetin), případně lidé s roztroušenou sklerózou nebo po centrální mozkové příhodě, kteří právě následkem těchto onemocnění nejsou schopni chůze, jsou ochrnutí nebo na vozíku.

Příspěvek bývá přiznán také osobám po závažných úrazech, lidem s poškozením míchy nebo lidé po amputaci jedné nebo obou dolních končetin ve stehně. Co se týče těžké a hluboké mentální retardace, jde o osoby s IQ 35 a níže.

Z toho všeho vyplývá, že o tento příspěvek nemohou žádat třeba ty osoby, které ujdou několik metrů s pomocí chodítka. Ani osoby s lehkou ne středně těžkou mentální retardací.

Další podmínkou pak je, že žádající hendikepovaná osoba se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo, případně je schopna být vozidlem převážena.

Příspěvek na motorové vozidlo mohou dostat osoby starší tří let. V případě dětí o příspěvek samozřejmě žádají jejich rodiče (respektive zákonní zástupci). Získat ho je možné jednou za sedm let (84 kalendářních měsíců). Pokud však osoba nebo jeho poměrnou část vrátila, je možné o příspěvěk žádat i dříve.

O příspěvek se žádá na pobočkách Úřadu práce České republiky, nikoliv u zdravotní pojišťovny. Jeho výše se počítá na základě příjmu žadatele a příjmu osob společně s ním posuzovaných (obvykle osazenstvo domácnosti). Od 1.ledna 2018 se však již neposuzují četnost a důvody dopravy, ani sociální a majetkové poměry žadatele a jeho rodiny jako dříve.

S sebou na úřad je vedle Žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nutné vzít průkaz totožnosti a doklad o výši čtvrtletních příjmů.

Získat je možné příspěvek až ve výši 200.000 korun. Takovou částku žadatel získá, je-li jeho příjem, případně příjem společně posuzovaných osob nižší nebo roven osminásobku životního minima, případně je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě. Minimem je příspěvek ve výši 100.000 Kč, ten získají žadatelé s příjmem vyšším než dvanáctinásobek životního minima.

Výhodou je navíc fakt, že při schválení příspěvku mohou žadatelé požádat Finanční úřad o vrácení zaplaceného DPH. Daň se vrací maximálně do výše 100.000 Kč za jeden zakoupený osobní automobil. Vedle nového auta lze o vrácení daně z přidané hodnoty požádat také u vybraných ojetých aut. V takovém případě je však podmínkou nákup vozidla od plátce DPH, jen tak lze daň na dokladu vyčíslit. Konkrétně jde tedy o vozidla, která dříve patřila firmám nebo podnikatelům, případně byla koupena přes autobazar.

V případě, že vůz prodává fyzická osoba nebo živnostník, který neplatí DPH, nárokovat vrácení daně z přidané hodnoty nelze. Celá daň byla již odvedena při koupi nového vozu plátcem, který vozidlo prodal neplátci. Příspěvek nelze ani použít při nákupu auta na leasing. Žadatel se totiž musí stát majitelem vozidla.

Lhůta pro využití příspěvku je tříměsíční, počítá se od data vyplacení úřadem. Úřad práce však může tuto lhůtu prodloužit, což se děje obvykle v případě, že hendikepovaný si kupuje speciálně upravené vozidlo, a tak by tříměsíční lhůtu nemusel stačit. K úpravě auta na ruční ovládání nebo nakládání vozíku lze přitom použít další příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, a to až ve výši 350.000 Kč s desetiprocentní spoluúčastí žadatele.

Pokud žadatel příspěvek nedostane, nebo není spokojen s jeho výší, lze se odvolat, a to až 15 dní od doručení rozhodnutí. Žádost o přezkoumání se opět podává na úřadu práce, samotné posuzování odvolání má však na starosti ministerstvo práce a sociálních věcí.

Autor: David Bureš

Zdroj: auto.cz

 

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.