Vláda kývla na 110 km/h na silnicích 1. třídy. Ale jen se svodidly.

Vláda schválila zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na vybraných silnicích prvních tříd z 90 na 110 kilometrů za hodinu. Návrh novely zákona o pozemních komunikacích dále umožní obcím prodávat vozidla odtažená při blokových čištěních, o která se jejich majitelé nehlásí.

 

Návrh takzvaného vymezení kategorií a tříd dálnic a silnic prakticky počítá se zrušením kategorie rychlostní silnice, které laická veřejnost běžně zaměňuje za dálnici a které se nově stanou dálnicemi druhé třídy s maximální rychlostí 130 kilometrů za hodinu.

Reálný dopad pro řidiče bude mít ale rozdělení silnic prvních tříd na dvě kategorie. V úsecích, které jsou směrově oddělené, navrhuje ministerstvo dopravy povolenou rychlost zvýšit o 20 kilometrů v hodině na rychlost 110 kilometrů za hodinu. U silnic, kde mezi směrovými pruhy svodidla nebo jiný zádržný systém není, bude ponechána stávající maximální rychlost 90 kilometrů v hodině.

Zvýšení rychlosti se bude týkat úseků, které musí splňovat bezpečnostní kritéria, uvedl ministr dopravy Zbyněk Stanjura s tím, že zjednodušeně řečeno má jít o ty silnice, které dálnici připomínají. Podmínkou je dvouproudý provoz v obou směrech, které jsou od sebe oddělené svodidly.

Rovněž se v daných úsecích nesmí vyskytovat žádné křižovatky nebo autobusové zastávky.

Zvýšení rychlosti na vybraných úsecích se nestane automaticky. "Postupně budou probíhat bezpečnostní audity a bude vyhodnoceno, zda v některých konkrétních případech by ta rychlost měla být dopravním značením buď zvýšena, nebo naopak snížena," uvedla Šárka Homfray z odboru legislativy ministerstva dopravy.Obce mohou po půl roce prodat odtažená auta

Pro zvýšení ochrany účelových komunikací například proti zakládání černých skládek navrhuje ministerstvo dopravy přesunout odpovědnost za správu těchto komunikací z obcí, do jejichž katastru tyto silnice patří, na obce s rozšířenou působností. Malé obce totiž zpravidla nemají dostatek lidí a zkušeností, aby se mohly vypořádat se s případy, kdy lidé tyto komunikace úmyslně znečišťují.

V neposlední řadě novela zákona upravuje práva a povinnosti obcí při odtahování vozidel například při příležitosti blokových čištění silnic.

Nově by obce mohly prodávat odtažená vozidla, o která se v šestiměsíční lhůtě po oznámení o odtahu jejich majitelé nepřihlásí. Z výnosu by poté měly úřady pokrývat část nákladů spojených s odtahem vozidel, ke kterým se majitelé nehlásí. Ta pak dlouhodobě stojí na odtahových parkovištích nebo je úřady musí na vlastní náklady sešrotovat.

Zdroj: idnes.cz, ČTK

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.