Vozíky za osobní auta, víte co můžete s vaším řidičským oprávněním táhnout?

Modelová situace - máte řidičský průkaz skupiny B a chcete za osobním autem plném lidí táhnout vozík a na něm dva dvousetlitrové sudy se zeminou. Můžete?

Vozíky za osobní auta z hlediska řidičského oprávnění? V souvislosti s dotazy ohledně možností táhnout vozík za osobním autem se na danou problematiku podíváme dnes podrobněji, a to z hlediska toho, jaké řidičské oprávnění je třeba.

Základní informaci nalezneme v ust. §80a zákona č. 361/2000 Sb., který upravuje, jaké oprávnění je dostačující pro řízení jakých vozidel, a to včetně přívěsných vozidel. U osobních aut pak platí následující:

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla … …, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1. nepřevyšující 750 kg,

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

Jak patrno, je relevantním údajem pro zjištění, jaké vozíky lze z hlediska řidičského oprávnění táhnout za osobním autem, tzv. největší povolená hmotnost.

Největší povolená hmotnost je hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích v České republice. Jakou má Vaše vozidlo největší povolenou hmotnost, naleznete v technickém průkazu (když jsem díval do svého, byla to položka F.2). Ze shora uvedené definice tedy plyne čistě z pohledu řidičského oprávnění skupiny B následující:

  • za osobním autem lze bez omezení táhnout vozík do 750 kg, a to bez ohledu na největší povolenou hmotnost celé soupravy

  • pokud má vozík více než 750 kg, pak se největší povolená hmotnost auta a soupravy sčítá a nesmí být vyšší než 3 500 kg

  • pokud má vozík více než 750 kg, pak se největší povolená hmotnost auta a soupravy sčítá a nesmí být vyšší než 4 250 kg, ale k tomu potřebujete skupinu B v tzv. rozšířeném rozsahu (harmonizační kód v ŘP „96“, přičemž pro toto rozšíření jsou nutné tzv. doplňovací zkoušky).

Jak jeden ze čtenářů upozornil, nejsou shora uvedená pravidla úplně logická. Pokud totiž máte auto, které váží 3 000 kg a vozík má 700 kg, pak je hmotnost soupravy 3 700 kg, což ničemu neodporuje (limitem je pak u lehčích vozíků max. 4 250 kg, tj. 3 500 auto a 750 vozík). Pokud má ale vozík např. 800 kg, tak ho nemůžete táhnout vozidlem s největší povolenou hmotností vyšší než 2 700 kg, aby to nepřekročilo onen limit 3 500 kg celé soupravy. Paradoxně tak s lehčím vozíkem je dovolena vyšší hmotnost soupravy, ale s těžším ne (samozřejmě do určitého limitu). Tady platí, že pokud chcete jít nad 3 500 kg, tak musíte mít skupinu v tzv. rozšířeném rozsahu, které Vás pustí až na 4 250 kg celé soupravy, jako je tomu u lehčích vozíků.

Jak patrno, je relevantním údajem pro zjištění, jaké vozíky lze z hlediska řidičského oprávnění táhnout za osobním autem, tzv. největší povolená hmotnost.

Největší povolená hmotnost je hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích v České republice. Jakou má Vaše vozidlo největší povolenou hmotnost, naleznete v technickém průkazu (když jsem díval do svého, byla to položka F.2). Ze shora uvedené definice tedy plyne čistě z pohledu řidičského oprávnění skupiny B následující:

  • za osobním autem lze bez omezení táhnout vozík do 750 kg, a to bez ohledu na největší povolenou hmotnost celé soupravy

  • pokud má vozík více než 750 kg, pak se největší povolená hmotnost auta a soupravy sčítá a nesmí být vyšší než 3 500 kg

  • pokud má vozík více než 750 kg, pak se největší povolená hmotnost auta a soupravy sčítá a nesmí být vyšší než 4 250 kg, ale k tomu potřebujete skupinu B v tzv. rozšířeném rozsahu (harmonizační kód v ŘP „96“, přičemž pro toto rozšíření jsou nutné tzv. doplňovací zkoušky).

Jak jeden ze čtenářů upozornil, nejsou shora uvedená pravidla úplně logická. Pokud totiž máte auto, které váží 3 000 kg a vozík má 700 kg, pak je hmotnost soupravy 3 700 kg, což ničemu neodporuje (limitem je pak u lehčích vozíků max. 4 250 kg, tj. 3 500 auto a 750 vozík). Pokud má ale vozík např. 800 kg, tak ho nemůžete táhnout vozidlem s největší povolenou hmotností vyšší než 2 700 kg, aby to nepřekročilo onen limit 3 500 kg celé soupravy. Paradoxně tak s lehčím vozíkem je dovolena vyšší hmotnost soupravy, ale s těžším ne (samozřejmě do určitého limitu). Tady platí, že pokud chcete jít nad 3 500 kg, tak musíte mít skupinu v tzv. rozšířeném rozsahu, které Vás pustí až na 4 250 kg celé soupravy, jako je tomu u lehčích vozíků.

Autor: JUDr.Tomáš Beran

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.