Výměna dálničních známek: Co dělat, když se ztratí, poškodí nebo zničí?

Podmínky, za kterých lze požadovat výměnu dálniční známky v případě poškození, ztráty, zničení.

VÝMĚNA KUPONŮ

Metodika Ministerstva dopravy rozlišuje tři základní důvody pro výměnu dálničních kuponů, a to:

 • poškození čelního skla motorového vozidla,
 • chybná manipulace s kupónem (chyba při vyplňování registrační značky, poškození před vylepením apod.),
 • změna převozní značky motorového vozidla na registrační značku.

K žádosti o výměnu z tohoto důvodu se přikládá:

 
 • první část kupónu nalepená na průhlednou fólii tak, aby byla viditelná jak přední, tak zadní strana, přičemž minimálně tři čísla z šestimístného pořadového čísla a jedno písmeno z dvoupísmenné série, včetně alespoň části ochranného holografického prvku, musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se porovnáním s druhou částí kupónu dala jednoznačně potvrdit pravost kupónu,
 • neporušená druhá část kupónu identická se sejmutou první částí kupónu, včetně vyplněné registrační/převozní značky.

Kupony lze dále vyměnit, pokud jsou vadné. Vadný je kupon:

 • který nelze odlepit od nosného podkladového papíru;
 • u něhož došlo k částečnému nebo úplnému roztržení podkladového papíru a ten zůstane v kontaktu se sejmutou folií;
 • u něhož při snímání došlo k porušení celistvosti kupónu vlivem vysoké přilnavosti lepidla k podkladovému papíru.

V případě výše uvedených vad kupónu je možné tyto vady reklamovat přímo u prodejce, u kterého byl kupón zakoupen, nebo na všech poštovních provozovnách, kteří zajistí výměnu vadného kupónu.

Podmínky výměny vadného kupónu jsou:

 • předložení obou dílů kupónu,
 • doklad o zakoupení kupónu (s výjimkou reklamace uplatněné na poště).

NÁHRADA KUPONŮ

Náhradu kupónů lze provést z těchto důvodů:

a) poškození čelního skla motorového vozidla, kdy v případě zničení první části kupónu nelze uplatnit z důvodu jeho stavu výměnu podle bodu 1 výše. K žádosti se přikládá:

 • neporušená druhá část kupónu,
 • doklad vydaný příslušným orgánem Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru o provedeném šetření ve věci (např. kopie zápisu o dopravní nehodě, při které došlo ke zničení první části kupónu z důvodu poškození čelního skla, kopie zápisu o šetření ve věci odcizení čelního skla nebo požáru vozidla, či jiné události související s jeho poškozením, při které došlo ke zničení první části kupónu),
 • pokud k poškození došlo mimo území ČR doklad vydaný příslušným zahraničním orgánem Policie nebo Hasičským záchranným sborem s ověřeným překladem do českého jazyka.

b) odcizení první části kupónu. K žádosti se přikládá:

 • neporušená druhá část kupónu,
 • doklad vydaný příslušným orgánem Policie ČR,
 • pokud k odcizení došlo mimo území ČR doklad vydaný příslušným zahraničním orgánem Policie s ověřeným překladem do českého jazyka.

c) odcizení nebo ztráta druhé části kupónu. K žádosti se přikládá:

 • první část kupónu nalepená na průhlednou fólii tak, aby byla viditelná jak přední, tak zadní strana, přičemž minimálně tři čísla z šestimístného pořadového čísla a jedno písmeno z dvoupísmenné série, včetně alespoň části ochranného holografického prvku musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se dala jednoznačně potvrdit pravost kupónu,
 • doklad vydaný příslušným orgánem Policie ČR, nebo v případě ztráty kupónu čestné prohlášení žadatele o jeho ztrátě,
 • pokud k odcizení došlo mimo území ČR doklad vydaný příslušným zahraničním orgánem Policie o provedeném šetření události, při které došlo k odcizení druhé části kupónu s ověřeným překladem do českého jazyka.

d) odcizení motorového vozidla. K žádosti se přikládá:

 • neporušená druhá část kupónu,
 • kopie „Usnesení o odložení věci“ ve smyslu trestního řádu, vydaného příslušným orgánem Policie ČR,
 • pokud k odcizení došlo mimo území ČR doklad vydaný příslušným zahraničním orgánem Policie s ověřeným překladem do českého jazyka.

V případech výměn a náhrad kupónu dle bodu 1 a 3 výše obsahuje žádost čestné prohlášení, kterým žadatel potvrzuje, že neuplatnil žádný požadavek na úhradu poškozeného, odcizeného, zničeného nebo ztraceného kupónu.

Výměnu nebo náhradu kupónu lze provádět pouze v době jeho platnosti, přičemž se vydá kupón se stejnou dobou platnosti a hmotnostní kategorií vozidla. Stejný postup se použije i v případě uplatnění reklamace vadného kupónu. Při změně registrační značky se výměna neprovede a kupón zůstává nadále v platnosti.

Autor: JUDr. Tomáš Beran

Zdroj: autoweb.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.