Z nezaplacené pokuty mohou být zabavené značky, v horším případě i exekuce

Většina řidičů během svého motoristického života dostane nějakou tu pokutu. Ať už je to za rychlost nebo třeba nedání přednosti, vždy je ideální pokutu uhradit ihned na místě. Jakmile si totiž motorista nechá vystavit složenku, velmi snadno se dostane do situace, kdy na zaplacení zapomene.

Taková zapomnětlivost je pak vstupenkou do nepříjemností, které v některých případech končí i exekucí. Celníci mohou vymáhat pokuty i 20 let staré.

Exekuce bez úroků

Z nezaplacené pokuty se po čase stane pohledávka, která je předána k vyřízení právě celní správě. V tu chvíli do dalšího řešení vstupuje daňový řád, který také určuje lhůtu, během které se celní správa s pohledávkou několikrát připomene. Dle zákona jde o šest let.

Pokud dlužník nijak nereaguje, dočká se exekučního příkazu na mzdu. A v tomto případě může být lhůta prodloužena až na 20 let. Zjednodušeně řečeno tedy celníci mohou vymáhat i 20 let starou pokutu. Dobrou zprávou je, že úroky z prodlení či penále v rámci těchto exekucí nevznikají. Nicméně i tak je dlužná částka vždy navýšena o exekuční náklady, které jsou 2 % z dluhu, minimálně však 500 Kč, maximálně půl milionu.

Dluh má řidič, ne auto

Od 1. ledna letošního roku mohou celníci, stejně jako policisté, za neuhrazené pokuty zabavovat registrační značky aut. Může se tak stát i v případě běžné silniční kontroly a není přitom důležité, čí je auto, se kterým dlužník zrovna jede. Dluh je totiž vázán na řidiče, ne na auto.

Celní správa tuto pravomoc popisuje takto: „Pokud celníci při kontrole vozidla zjistí, že řidič nebo provozovatel vozidla nezaplatil splatnou pravomocně uloženou pokutu dle zákonů o silničním provozu, zákona o silniční dopravě nebo zákona o pozemních komunikacích (za tzv. „dopravní delikty“), mohou nově požadovat na místě kontroly její uhrazení. V případě, že by pokuta nebyla na místě uhrazena, mohou zadržet tabulky registrační značky vozidla nebo zabránit odjezdu vozidla pomocí botičky.“ Vždy ovšem platí, že řidič dostane šanci pokutu na místě uhradit. A to jak hotově, tak kartou.

 

Pokud tak učinit nemůže, čeká ho cesta na služebnu, kde budou uloženy zabavené značky. Doplacení dluhu je pak potřeba doložit také na celní správě. Ve chvíli, kdy dojde k zabavení značek u auta, jehož provozovatel není dlužník, musí celník či policista, který značky zabavil, provozovatele kontaktovat. „V případě, že má provozovatel zřízenu datovou schránku, zašle celník vyrozumění o zadržení registrační značky do jeho datové schránky. V ostatních případech zašle vyrozumění doporučeným dopisem, emailem se zaručeným elektronickým podpisem. Celník může vyrozumět provozovatele vozidla také telefonicky, pokud řidič vozidla sdělí telefonní kontakt na provozovatele vozidla,“ vysvětlili celníci. Dodali však, že provozovatel v některých případech vůbec nemusí být vyrozuměn. Jde především o situace, kdy řidič vozidla odmítne sdělit kontakt na provozovatele, nepředloží ke kontrole doklady, v nichž je uvedena adresa, e-mail, telefon nebo jiný kontakt na provozovatele nebo tyto údaje není možné zjistit z registrů veřejné správy České republiky.

Dluhy není těžké zjistit

Všemu výše popsanému lze snadno předejít. V prvé řadě tím, že řidiči budou na své dluhy na pokutách myslet a včas je uhradí. Pokud vás ale právě napadlo, že si vlastně vůbec nejste jisti, jestli náhodou nějaký dluh nemáte, poradíme, jak si vše zjistit.

Nejjednodušší cestou je přímo web Celní správy , kam je možné se pomocí datové schránky nebo Identity občana přihlásit a následně zjistit, zda je potřeba něco doplatit. Vše je zdarma a je to otázka několika málo kliknutí.

Potvrzení případných nedoplatků je také možné zjistit pomocí žádosti přímo u celníků. Za takzvané „Formalizované potvrzení o stavu osobního daňového účtu“, jak se žádost jmenuje, je potřeba zaplatit poplatek 100 Kč. Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu je pak nutné podat celnímu úřadu místně příslušnému podle sídla či bydliště žadatele. Soupis všech celních úřadů najdete zde.

Autor: idnes, Jan Němec

Zdroj: idnes.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.