Za co všechno vám seberou řidičák. Přestupky, o nichž nevíte!

Existuje hned několik cest, jak se stát z motoristy povinně chodcem. Vůbec přitom nemusíte nasbírat dvanáct trestných bodů. Ve všech případech se připravte na úřední peripetii a další náklady, když budete chtít zase řídit.

Loni se vybodovalo bezmála 40.000 Čechů. Dlouhodobě se tak ukazuje, že roční stopku dostane každý dvanáctý z těch, kteří mají nějaký bod. V celkovém počtu řidičů v České republice je to však pouze mizivé procento, které připadá na tyto „černé ovce“ – něco přes půl procenta.

Jenže můžete mít bodové konto poloprázdné, a přesto vám dorazí výzva k odevzdání řidičského průkazu na úřad. Náš figurant se stejně jako další pak divil, že ho dopředu nikdo neinformoval – vždyť jen dvakrát za sebou překročil rychlost v obci. Do dvanácti bodů měl daleko. Jenže netušil, že Zákon o silničním provozu definuje přes dvacet případů, kdy úřady odebírají řidičský průkaz nejpozději napodruhé.

Ohrožují vás body?

Zákaz řízení si můžete vyslechnout klidně už za jednorázové závažné porušení zákonů. Typicky za alkohol nad jedno promile, který se posuzuje coby ohrožení pod vlivem návykové látky. Nebo za odmítnutí vyšetření na alkohol či drogy, či ublížení na zdraví při zaviněné nehodě. Za to všechno přesednete na rok až dva od volantu či řídítek do MHD.

Na šest až dvanáct měsíců přijdete o řidičák, pokud nemáte zdravotní vyšetření, nadýchali jste méně než 1 promile, nebo jezdíte se zakrytou značkou. Platí to i pro neoriginální tabulku než na úřadě přidělenou – vzpomínáte si na případ exministra dopravy Víta Bárty, který na své maserati nalepil neoriginální tabulku a nechal se vyfotit?

Výčet přestupků, za něž se stanete chodci, je ale daleko obsáhlejší. Zahrnuje i věci, které mnoho motoristů podceňuje – například jednorázové překročení povolené rychlosti v obci o víc než 40 km/h a mimo ni o 50 km/h. Dále také couvání na dálnici, nebo porušení zákazu předjíždění.

Čára není zeď, ale…

Každý den vidíme, že motoristé právě zákaz předjíždění podceňují. Manévr upravuje svislá kulatá zákazová značka (Zákaz předjíždění B21a), za níž se smí předjíždět motocykly bez postranního vozíku a obecně všechna nemotorová vozidla jako potah či bryčka. Jenže vedle ní platí ještě vodorovná Podélná čára souvislá (V1a). Mýtus říká, že se ani na jedné z nich nesmí předjíždět. Ale postihy jsou jiné!

Na samotné plné čáře bez svislé cedule se totiž předjíždění vysloveně nezakazuje, pouze nesmíte čáru přejet koly a u nákladních vozů ani nákladem! „Při jízdě na motorce byste tudíž neměli ani přečnívat nad čáru třeba loktem,“ vysvětlil nám učitel autoškoly Matouš Landa v čísle 24/2013, kde jsme se problematice podrobně věnovali. Pokud vás u toho uvidí policista, dostanete maximálně pokutu 2500 Kč.

Ale když bude plná čára v nebezpečných úsecích doplněna svislou značkou Zákaz předjíždění, jde už rovnou o řidičák na půl roku, sedm bodů a pokutu 5000 až 10.000 korun. Platí to samozřejmě i pro motorkáře, který by chtěl předjíždět auta. Zatímco jeho je předjíždět dovoleno, on už opačně dvoustopá vozidla předjíždět nesmí! Předjíždění se vždy projednává ve správním řízení, kde se můžete obhájit. Na druhou stranu počítejte s tím, že když policisté dosvědčí jinou verzi, bude se víc věřit jim než případným svědkům.

Nikdy a nikde

Pokud už na řidiče dopadne zákaz řízení, jsou obvykle překvapeni jeho rychlostí. Zkrátka jim jednoho dne dojde na adresu trvalého bydliště dopis s informací, že mají pět dnů na odevzdání průkazu. Nikdo se na nic neptá, vysvětlení nepožaduje. Pokud je to označeno jako „Příkaz“, pak máte 8 dní na tzv. „odpor“. Je třeba číst poučení, které je na konci dopisu.

Jednejte ale včas a nepodceňujte to. Jestliže se nebráníte, průkaz opravdu odevzdejte! „Někteří řidiči to zejména u krátkých trestů neudělají a po skončení trestu začnou řídit. Je to pak velký problém,“ říká advokát a předseda Asociace autoškol ČR Ondřej Horázný.

To je totiž národní specifikum – zatímco jinde je obvyklé řešit pouze průkaz, u nás máme ještě oprávnění k řízení. „Řidičské oprávnění je jakýsi záznam v registru řidičů a řidičský průkaz toto oprávnění osvědčuje. Pokud někdo má pořád řidičský průkaz a nepožádal o vrácení řidičského oprávnění, dopouští se přestupku,“ vysvětluje advokát s tím, že za to hrozí pokuta 25.000 až 50.000 Kč, zákaz řízení na rok až dva a čtyři body k tomu. Jednoduše řečeno – pokud je vám průkaz zadržen, víte o tom. Jenže v opačném případě ho máte pořád v ruce, přesto nesmíte řídit. Proto je nutné vždy po skončení trestu požádat o vrácení řidičského oprávnění.

Hned za volant? Kdeže…

Také pokud neřídíte a průkaz neodevzdáte, uškodíte si tím. Zbavujete se tak totiž šance na podmínečné zkrácení doby trestu. Nesplnění zákonné povinnosti je totiž jedním z kritérií při posuzování žádosti. Po uplynutí poloviny trestu můžete požádat o odpuštění zbytku. Dokáže to i právní laik. „Stačí volnou formou napsat, že polovina trestu již uplynula. Pokud je to u správního orgánu, doporučuji se předem domluvit s úřední osobou. Někde mají na to vlastní formuláře a jsou schopni to vyřídit v podstatě na počkání,“ radí advokát Ondřej Horázný. To prominutí ale neplatí při řidiče, kteří dosáhli 12 bodů. Není to trest a tam platí roční lhůta ze zákona.

Obecně pak platí, že jsou odlišné cesty ke znovuzískání řidičáku podle toho, jakým způsobem jste o něj přišli. Pokud to třeba bylo ze zdravotních důvodů, stačí jejich pominutí. Jenže jestliže jste neřídili víc než tři roky, musíte absolvovat přezkoušení v autoškole. 

Pokud se ale vybodujete, musíte do autoškoly vždycky! Stejně tak kdykoliv ztratíte řidičské oprávnění a uplyne víc než jeden rok od právní moci příslušného rozhodnutí. Podmínkou je složení zkoušky ze všech skupin, které chcete vrátit. Za dvě hodiny a přezkoušení z pravidel a jízdy si autoškoly říkají od čtyř do sedmi tisíc. Abyste si nádavkem nezpůsobili ještě větší trápení, mějte trpělivost – jak kondiční jízdy, tak i přezkoušení totiž můžete absolvovat teprve druhý den po skončení zákazu! Vždy je třeba přijít s čerstvým výpisem z evidenční karty řidiče z registru řidičů. Tam jsou veškeré potřebné údaje.

V případě zákazu řízení na víc než 12 měsíců musíte u lékaře prokázat zdravotní způsobilost. Stojí to kolem tří stovek. A u zákazů nad 6 měsíců se připravte ještě na vyšetření u dopravního psychologa. Trvá asi 4,5 hodiny a vyjde na 2000 Kč. Zažijete test vizuální paměti, periferního vnímání, rozpravu a řadu dalších vyšetření. Na konci dne nebudete ani vědět, jak se jmenujete. Profesionální šoféři to dobře znají, protože musejí absolvovat vyšetření pravidelně.

Bez odkladu. Tedy kdy?

Pak už jen zbývá čekat. Trpělivost je při ztrátě řidičáku to základní. Na vydání rozhodnutí se vztahují obecné lhůty podle správního řádu – tedy bez zbytečného odkladu.

Vágní termín je ovšem nešťastný už z principu, podle Ústavního soudu je potřeba vykládat ho podle konkrétních okolností. Nejvyšší správní soud dovodil, že jde o lhůtu maximálně v řádu dnů. Jenže zkušenosti žadatelů z celé republiky se různí. Podle našich zkušeností to je obvykle na počkání, nebo do druhého dne, v Praze se ale čeká nepochopitelně týden. Přitom už úřady již nic nového nezjišťují.

Šéf pražského odboru dopravně-správních činností Josef Mihalík však oponuje. „Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Tím se však nerozumí na počkání, ale v řádu několika dnů,“ vysvětluje s tím, že žadatel se o připraveném rozhodnutí dozví telefonicky, nebo e-mailem. Obecně pak platí, že pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, má na to úředník 30 dnů. A klidně dalších 30, jestliže je zapotřebí další šetření. Až teprve na základě tohoto pravomocného rozhodnutí o vrácení oprávnění si můžete dojít pro průkaz. To už je obvykle obratem.

Pozor ještě na jednu maličkost – od července můžete žádat o vydání řidičského oprávnění kdekoliv. Tedy i mimo úřad obce s rozšířenou působností, kam podle trvalého bydliště spadáte. Ale nevztahuje se to na odnětí, podmínění ani omezení řidičského oprávnění. Ani na vrácení a vyzvednutí průkazu. Kvůli tomu si tedy budete muset najít čas na návštěvu „svého“ úřadu.

Rada je proto jednoduchá – jezděte tak, abyste výše zmíněné martyrium nikdy nemuseli absolvovat! 

Víte, že…

… za každých dvanáct měsíců od blokové pokuty nebo nabytí právní moci rozhodnutí se vám odečtou čtyři body, ale po vybodování začínáte zase od nuly? Jakmile skončí roční lhůta vybodování a zase získáte řidičák zpátky, máte čisté konto. 

… body se neodečítají do minusu, ale pouze do nuly?

… po dobu zákazu řízení se neodečítají body?

… vybodovat se mohou také cizinci u nás a Češi v cizině? V těchto případech ale nepřijdou o průkaz úplně, dokonce ani mezinárodní, jen jsou obeznámeni o pozbytí práva k řízení po dobu jednoho roku na území ČR.

Jak se dá přijít o řidičák 

Vážným porušením předpisů

Obvykle se zákaz řízení dává na všechny skupiny oprávnění, nic ale nebrání omezení třeba jen na jedinou skupinu, která se spácháním přestupku bezprostředně souvisí. Stává se to jen málokdy u některých přestupků u motocyklů, nákladních aut, autobusů či přívěsů. Výkon rozhodnutí lze z vážných existenčních důvodů sice odložit, ale soudy tak činí jen málokdy.

1-2 roky:

 • Alkohol nad 1 promile
 • Odmítnutí vyšetření na alkohol či drogy
 • Řízení bez příslušné skupiny
 • Řízení se zákazem na území ČR pro cizince
 • Zavinění dopravní nehody s ublížením na zdraví

6 měsíců - 1 rok: 

 • Řízení se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou značkou
 • Jiná značka, než byla vozidlu přidělena
 • Jízda s vozidlem technicky nezpůsobilým, které bezprostředně ohrožuje okolí
 • Jízda s vozidlem, kterému byl zadržen malý technický průkaz
 • Alkohol do 1 promile
 • Řízení se zadrženým řidičským průkazem
 • Řízení bez profesního průkazu nebo zdravotního osvědčení
 • Řidičské oprávnění bylo zadrženo v exekuci kvůli neplacení alimentů
 • Rychlost v obci víc než o 40 km/h a mimo Porušení zákazu předjíždění
 • Otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici
 • Alkohol u instruktora autoškoly

1-6 měsíců: 

 • Vjetí na železniční přejezd přes zákaz
 • Úmyslné nezastavení na příkaz policisty nebo jinou oprávněnou osobou 

Pokud dvakrát za rok:

 • Jedete v obci rychleji o víc než 20 km/h a mimo ni o 30 km/h
 • Nezastavíte na semaforu na signál „Stůj“
 • Neumožníte chodci přejití nebo ho ohrozíte
 • Nedáte přednost v jízdě
 • Porušíte omezení jízdy některých vozidel
 • Nezastavíte u dopravní nehody, ujedete nebo ji nenahlásíte

Nasbíráním 12 bodů

Pokud dosáhnete na bodový limit, vyzve vás úřad k odevzdání průkazu. Oprávnění pozbudete uplynutím lhůty pěti pracovních dní od doručení dopisu. Samotná roční lhůta pak běží od následujícího dne. O vrácení řidičského oprávnění můžete požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku. Žádat dříve není možné. Před vrácením musíte doložit složení zkoušek v autoškole na všechny skupiny, které chcete vrátit. Přezkoušení lze absolvovat měsíc před koncem roční lhůty. Podle § 101 zákona o silničním provozu platí, že doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní. Řídit v této lhůtě je umožněno v § 3 stejného zákona. Ovšem pozor, nesmíte mít současně uložen zákaz činnosti. Dále potřebujete potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti (mladší 90 dnů) a dopravně-psychologické vyšetření.

Kurz coby záchranná brzda

Pokud už se blížíte dvanácti bodům, můžete se ještě zachránit školením bezpečné jízdy. Tím se vám smažou jednorázově tři body. Podmínkou je ale maximální počet deseti bodů, z nichž žádný přestupek není za víc než pět bodů. Když k tomu připočtete čtyři body automaticky odečítané ročně, můžete si tak ulevit o sedm bodů. Za loňský rok toho využilo 1848 řidičů. Dokonce se ukázal i zájem řidičů, kteří mají na kontě méně než 3 body, a přesto se přihlásili na školení bezpečné jízdy a následně požádali o odečet 3 bodů. Celkem tak již učinilo 333 řidičů. Kurz stojí kolem čtyř tisíc, trvá jeden den a kromě teoretické výuky si dosyta zajezdíte na polygonu. Teď už kvůli tomu ani nemusíte jezdit přes celou republiku.

Za co se Češi nejrychleji vybodovávají

Čeští řidiči obvykle chybují ve stále stejných případech. Ministerstvo dopravy dokonce vybralo deset nejčastějších přestupků, které činí neuvěřitelných 92,96 % případů, kdy Češi dostávají body! Jinými slovy pokud se vyvarujete deseti činů uvedených v tabulce, nedostanete jediný bod. Nejčastěji jde o překročení rychlosti v obci o 5 až 20 km/h, nepoutání se a telefonování za jízdy. 

  Jednání Body Podíl
1 Rychlost v obci o méně než 20 km/h, ale více než 5 km/h 2 32,88 %
2 Nepoužití pásů nebo přilby 3 18,01 %
3 Telefonování 2 13,14 %
4 Rychlost v obci o 20 km/h a více 3 9,07 %
5 Rychlost mimo obec o méně než 30 km/h ale více než 10 km/h 2 8,53 %
6 Nedání přednosti 4 3,56 %
7 Rychlost mimo obec o 30 km/h a více 3 2,50 %
8 Nezastavení na červenou 5 2,01 %
9 Alkohol mezi 0,3 a 1 promile 7 1,66 %
10 Alkohol nad 1 promile 7 1,61 %
  Ostatní   7,04 %

 

Způsobením trestného činu v silničním provozu

Pokud jste způsobili dopravní nehodu s ublížením na zdraví, těžkou újmou na zdraví ve stavu vylučujícím způsobilost nebo jste mařili výkon úředního rozhodnutí, soud obvykle uloží trest zákazu řízení motorových vozidel.

Ze zdravotních důvodů

Mezi typické nemoci, které vám zabrání řídit, patří omezení zraku, sluchu, oběhové či pohybové soustavy, infarkt, diabetes, demence či schizofrenie. Ale také závislost na alkoholu nebo drogách. Nejprve je řidiči obvykle pozastaveno řidičské oprávnění. Rozhodnutí o tomto je účinné doručením a odvolání proti němu nemá odkladný účinek. Ale každý se může bránit ve správním řízení, které tím odstartuje. Samotné oprávnění pozbudete až právní mocí rozhodnutí o pozbytí zdravotní způsobilosti. Pokud nebudete řídit víc než tři roky, musíte absolvovat přezkoušení v autoškole samostatně pro každou skupinu, kterou chcete vrátit.

Neplacením výživného

Pokud neplatíte alimenty, exekutor může pozastavit řidičské oprávnění. Příkaz platí doručením a nelze se proti němu bránit. Zruší se, pokud uhradíte dluh, nebo dokážete, že potřebujete řídit k uspokojení základních potřeb – tedy k výkonu povolání, případně se nemůžete jinak třeba dostat do práce.

Přiměřeným omezením

V případě trestního stíhání dává zákon možnost zavázat se, že řidič se dobrovolně zdrží řízení po nějakou dobu. Háček je v tom, že řidičské oprávnění se vrací až po uplynutí zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání a ta je obvykle o hodně delší než tento závazek. Stalo se z toho tedy mrtvé ustanovení, které dává smysl jen u trestně stíhaných osob ve služebním poměru u bezpečnostních sborů, u nichž by odsouzení za trestný čin mělo za následek propuštění ze služebního poměru.

Vzdáním se řidičského oprávnění

Možnosti využívají také senioři, kteří už se k řízení necítí a nechtějí absolvovat pravidelné lékařské prohlídky na vyšší skupiny nebo motorky.

Ztráta odborné způsobilosti 

Jestliže úřad nabude dojmu, že jste ztratili odbornou způsobilost, sdělí to úřadu podle vašeho bydliště a ten vás pozve na přezkoušení. Pokud nenapíšete test nebo se nedostavíte ani v náhradní lhůtě, pozbudete odbornou způsobilost, a tedy i řidičské oprávnění.

Výpis jen z úřadu

Zatímco pro vaší orientační potřebu vystačíte s výpisem řidičské karty z Czechpoitu, pro jakékoliv úřední náležitosti potřebujete výpis bodového konta z úřadu, tedy z registru řidičů. Podle počtu stránek za něj zaplatíte od 15 do 100 Kč.

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.