Poplatek se má podle schválené novely o pojištění odpovědnosti, kterou ještě musí podepsat prezident, vypočítat jako součin počtu dní, kdy bylo bez pojištění, a příslušné sazby, kterou by podle druhu auta mělo stanovit vyhláškou ministerstvo financí.

Tento poplatek byl přitom už jednou zrušen, a to k 1. lednu 2015. Předtím provozovatelé vozidla, kteří neměli vozidlo pojištěno, museli platit příspěvek do garančního fondu ČKP. Sazba se podle druhu vozidla pohybovala od 20 do 300 Kč denně, přičemž u osobního vozu 50 nebo 70 Kč denně.

Nepojištěných vozidel je podle odhadů ČKP zhruba 130 tisíc. Motoristé bez povinného ručení pak ročně způsobí asi 2500 škod za stovky miliónů korun. Registrovaných vozidel je podle statistiky Centrálního registru přes 8,5 miliónu.

Votava: Šikana se opakovat nebude

Předlohu skupiny poslanců z klubů ČSSDANOKDU-ČSLKSČMTOP 09 a Starostů a ODS kritizovali v horní komoře zejména senátoři za zelené a občanští demokraté. Václav Láska (za zelené) poukazoval na to, že se kancelář pojistitelů nechovala v minulosti spravedlivě, ale podle něho tak, aby maximalizovala zisk. Senátor se podle ČTK obává toho, že kancelář bude vlastníky vozidel opět „šikanovat“. Tisíce motoristů totiž v minulosti, tedy předtím, než byl poplatek před dvěma lety zrušen, dostaly od ČKP výzvu, aby zaplatili za to, že jezdili s autem bez zaplacení povinného ručení. Mnozí z takto obeslaných přitom v inkriminovaném období vůbec vlastníky auta nebyli nebo vůz neprovozovali. Celá věc dospěla až k Ústavním soudu, který se v dubnu 2014 těchto lidí zastal.

Poslanec ČSSD Václav Votava za předkladatele uznal, že kancelář pojistitelů v minulosti postupovala šikanózně, nynější předloha ale kritizované záležitosti podle něj řeší.

Předloha také zpřesňuje, kdo musí mít uzavřeno povinné ručení. Nyní může vozidlo na veřejných pozemních komunikacích provozovat ten, kdo má sjednané pojištění.

Nově má mít pojištění ale každé auto v registru, s výjimkou aut zapsaných jako vyřazená, vyvezená, zaniklá nebo odcizená.

ČKP spravuje garanční fond, ze kterého se vyplácejí náhrady škod způsobených nepojištěnými vozidly. Částky zaplacené z garančního fondu následně kancelář pojistitelů vymáhá na vinících. Řada z nich ale vysoké částky škod není schopna uhradit, a dlouhodobě se proto daří vybírat asi 30 procent výdajů z garančního fondu.

Poslanci při předkládání návrhu argumentovali stejně jako zástupci pojišťoven tím, že na vyplácení těchto náhrad se nyní podílejí ti vlastníci a provozovatelé, kteří svou povinnost mít auto pojištěné plní.

„Současná legislativa zatěžuje poctivé motoristy, kteří musí na nepojištěné škody doplácet ve svém pojištění, ale především umožňuje neplatičům vyhýbat se splnění jejich zákonné povinnosti. To dokládá i současný trend, kdy v roce 2016 poprvé po osmi letech vzrostl počet nepojištěných škod,“ uvedl k novele výkonný ředitel ČKP Jan Matoušek.

Vymáhat se má nejvýš 300 tisíc korun

Kancelář by také nově měla vymáhat nejvýše třetinu škody, kterou z garančního fondu poškozenému uhradila, maximálně 300 000 korun. Nyní jde podle předkladatelů novely mnohdy o částky v řádu miliónů korun, které viník nehody často není schopen uhradit a mohou být pro něj likvidační.

ČKP je podle Matouška zastáncem spravedlivého financování nepojištěných škod nepojištěnými motoristy a zároveň zajištění sociálně citlivého omezení likvidačních finančních dopadů na viníky škod, které byly nepojištěným vozidlem způsobené.

Co přináší novela zákona o povinném ručení
Příspěvek nepojištěných motoristů by měli hradit ti, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají ho pojištěné. Denní sazbu příspěvku určí vyhláškou ministerstvo financí. Období, za které bude příspěvek požadován, bude omezeno jedním rokem. Má tím vzniknout strop pro výši příspěvku, který nemá být pro majitele vozidel likvidační.
Nová úprava zákona stanovuje, že maximální částka, kterou může ČKP vymáhat, je jedna třetina z nepojištěné škody a maximálně 300 tisíc Kč, s výjimkou nepojištěných škod způsobených pod vlivem alkoholu a drog, způsobených odcizeným vozidlem či úmyslně.
Motoristé, kteří vozidlo nepoužívají a nechtějí platit povinné ručení ani příspěvek nepojištěných motoristů, mohou odevzdat registrační značky do depozitu na registr vozidel. Pokud motorista nechce odevzdat registrační značky a ví, že bude vozidlem jezdit pouze v sezóně, pak si může u některé z pojišťoven sjednat sezónní povinné ručení a platit pouze za dobu, kdy bude vozidlem jezdit.

Povinnost zřídit si povinné ručení platí i pro veterány, ale sazba se u těchto vozidel pohybuje na úrovni 1/12 ceny běžného povinného ručení. Na veterány, kteří jsou vybavení sportovně historickými registračními značkami, se příspěvek nepojištěných řidičů vztahovat nebude, protože tato vozidla nejsou evidovaná v registru silničních vozidel.

Autor: svj, Právo

Zdroj: novinky.cz