Za volantem bez řidičáku i občanky? Do Senátu míří zákon o digitalizaci

Řidiči s sebou nebudou muset vozit řidičský průkaz, vystačí si s občankou. Policisté si šoféra na základě identifikačních údajů najdou sami v centrálním registru, kde už nyní ověřují údaje na řidičském průkazu. Umožnit to má takzvaný digitalizační balíček, který schválila Poslanecká sněmovna a nyní putuje do Senátu.

Po více než ročním projednávání schválila Sněmovna takzvaný digitalizační balíček, který navazuje na dříve schválený zákon o právu na digitální službu. Ten se zabývá digitalizací státní správy a kromě jiného umožní řidičům jezdit jen s občanským průkazem a nestresovat se, zda u sebe mají vždy řidičský průkaz, za jehož absenci uděluje policie tisícové pokuty.

Zákon však musí ještě projít Senátem, v platnost by vstoupil od roku 2025. Návrh, aby odpadla povinnost vozit s sebou plastovou kartičku osvědčující o uděleném řidičském oprávnění, pochází od Pirátů.

„Pro občany bude jednou z největších změn zrušení povinnosti mít u sebe řidičák pro jízdy po Česku. Díky propojení databází s centrální evidencí řidičů bude stačit občanka,“ vysvětlil pirátský poslanec a předseda podvýboru pro eGovernment Ondřej Profant. Při cestách do zahraničí by tak byl řidičský průkaz nadále potřeba.

Návrh však zřejmě projde úpravou, protože už nyní zákon nenařizuje nosit u sebe občanku. „Usilujeme i o to, aby řidiči u sebe nemuseli mít ani techničák. Víme, že není potřeba s sebou nosit občanský průkaz a chceme, abychom se dostali do fáze, kdy si policista při kontrole veškeré údaje o řidiči či vozidle zjistí sám z databáze,“ uvedl Profant pro magazín auto-mania.cz.

Řidičům tak nejspíš zůstane řidičák doma, ale čerstvým šoférům budou kartičky potvrzující oprávnění řídit podle všeho nadále vydávány. Ty se totiž budou řidičům hodit pro cesty do zahraničí.

Také zatím není jasné, jak by řidiče policista bez povinného řidičského a občanského průkazu identifikoval, aby mohl jeho údaje v databázi ověřit. „Je velmi důležité, jakým způsobem by policisté řidiče bez řidičského a občanského průkazu identifikovali tak, aby řidič nemohl systém obejít či se vymlouvat na podobného člověka a podobně. To vše je potřeba opravdu velmi pečlivě vychytat. Jinak ale s takovými kroky souhlasím. Pokud takový zákon projde, bude to zjednodušení pro celý systém,“ kvituje informace o novince expert na bezpečnost Roman Budský z Platformy Vize 0.

Dodal, že v dnešní době lidé běžně přesedají z vozu do vozu a neustále se přemisťují z místa na místo, ale přitom s sebou musí nosit balík karet, kterými je třeba se prokazovat. Jednotný systém bez fyzických dokladů by v době elektronického bankovnictví podle Budského mohl být pro mnohé řidiče úlevou.

„Jen to, že u sebe aktuálně nemáte řidičák, ač jej vlastníte a vše je v pořádku, je vydání zbytečných dvou tisíc korun. Policie přístup k centrálnímu systému má. Ostatně, ověřuje si v něm údaje z řidičského průkazu, jako je řidičská skupina, zdravotní omezení a podobně,“ doplnil pro iDNES.cz Budský s tím, že obě strany by si takto během kontroly ušetřily čas i formální zátěž.

Navrhované znění Zákona o právu na digitální služby (vybraná pasáž)

(2) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, nebo lze-li tyto údaje získat z propojeného datového fondu orgánů veřejné moci podle jiného zákona17), a pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit. Při opatřování údajů podle tohoto ustanovení má správní orgán vůči třetím osobám, jichž se tyto údaje mohou týkat, stejné postavení jako dotčená osoba, na jejíž požádání údaje opatřuje. Porušení této povinnosti je nesprávným úředním postupem podle jiného zákona18).

...

(7) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe

a) řidičský průkaz, pokud není možné oprávnění k řízení motorového vozidla na území České republiky ověřit v centrálním registru řidičů,

b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu2), pokud není možné ověřit registraci vozidla na území České republiky v registru vozidel,

c) průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem nebo Švýcarskou konfederací, vztahuje-li se na něj § 3 odst. 4; to neplatí, má-li záznam o profesní způsobilosti v řidičském průkazu nebo je možné tuto skutečnost ověřit na území České republiky v centrálním registru řidičů,

d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3 a není možné tuto skutečnost na území České republiky ověřit jinak

...

Zdroj: PSP, sněmovní tisk 447/7

Autor: Martina Procházková

Zdroj: idnes.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.