Zastavování u přechodu pro chodce – kdo dává přednost komu a kdy?

Dost ošemetná a zásadní věc, protože neznalost může ústit v dost fatální důsledky. Kdo má přednost na přechodu pro chodce, auto nebo chodec? A pak tady ještě máme ve velkých metropolích tramvaje.

Protože se mne v Právní poradně často a opakovaně ptáte na téma zastavování u přechodu, pouštění chodců, vztah k cyklistům apod., podívám se dnes komplexně a znovu na danou problematiku.
1) Povinnost nechat přejít chodce
Základní pravidlo je upraveno v ust. §5, odst. 2, písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., které stanoví:
„Řidič nesmí…ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.“
Ze shora uvedené plynou následující závěry:
- zákon nehovoří o tom, že by chodci „měli přednost“, nicméně ukládá řidičům vozidel je neohrozit a neomezit, přičemž neohrožením rozumí, že jim nevznikne žádné nebezpečí a neomezením rozumí, že jim řidič nijak nepřekáží;
- tato povinnost se týká všech řidičů, tj. např. i cyklistů, kteří jedou po silnici; i oni si musí počínat stejně jako řidič motorového vozidla a nikoli případně „rozrážet“ chodce jako kuželky;
- podmínkou je tzv. zjevnost toho, že chodec hodlá přecházet; tato podmínka je někdy obtížně seznatelná, pokud chodec u chodníků jen zevluje nebo čeká, aniž by chtěl přecházet; někdy je to obtížné poznat, a proto nezbývá než raději zpomalit a ověřit si záměr chodce;
- výše uvedená zjevnost není splněna ani v případě, kdy chodec pokynem signalizuje řidiči, že může jet; z takového pokynu je zjevné, že chodec se přecházet v ten okamžik nechystá a řidič svou výše uvedenou povinnost plnit nemusí;
- pozor, tramvaj nikoho nepouští!

2) Povinnost nechat přejet cyklisty
Jakkoli už toto bylo opakovaně zmíněno, pak s ohledem na častou ignoraci takového pravidla ze strany cyklistů je nutné zdůraznit, že cyklista není chodec a na přechodu pro chodce nemá stejná privilegia jako chodec. Aby byl cyklista chodcem, musí z kola sesednout a vést jej vedle sebe (totéž platí pro koloběžky).
Primárně tam cyklista nemá ani co dělat, protože po chodníku jezdit nesmí. Pokud je v daném místě přejezd pro cyklisty, tak cyklista se nemůže domáhat puštění před vozidly na silnici, ale musí počkat.
3) Zastavení, když ostatní zastavují
Na víceproudých komunikací vzniká situace, kdy chodci např. překonávají 4 pruhy, což jim pochopitelně déle trvá. Ptáte se mne pak na to, jestli musíte zastavit, když zastavují ti v protisměru a chodci jsou ještě daleko.
Odpověď zní, že zákon nepřikazuje řidičům v protisměru zastavit vždy a bez dalšího svá vozidla, pokud chodci zatím přecházejí jen ten protisměr, ale ne váš směr. To plyne z ust. §5, odst. 1, písm. h) zákona č. 361/2000 Sb.:

„Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen…snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.“
Jak patrno, tato povinnost vzniká tam, kde jde o vozidla jedoucí stejným směrem. Pokud tedy zastaví vozidlo v jednom pruhu, aby jeho řidič splnil výše uvedené povinnosti, musí zastavit nebo zpomalit všichni v ostatních pruzích jedoucích týmž směrem. Když tam ty pruhy budou čtyři v jednom směru, tak tato povinnost platí pro všechny čtyři pruhy.
Neplatí však pro protisměr, a to bez ohledu na počet pruhů. Pokud tedy v protisměru auta zastavují nebo stojí, aby jejich řidiči pustili chodce na přechodu, pak pokud jsou chodci dost daleko tak, aby nebyli ani ohroženi nebo omezeni, tak řidiči ve svém směru (kteří tam chodce ještě nemají), zastavovat nebo zpomalovat nemusí.

Autor: JUDr.Tomáš Beran

Zdroj: autoweb.cz

 

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.