Zatajování havárií u prodávaných ojetin stále roste

Trh s ojetými auty zažil v loňském roce řadu turbulencí. Kvůli koronavirovým opatřením byly na jaře a na podzim po několik týdnů zavřené provozovny autobazarů a prodej vozidel se v těchto obdobích přesunul pouze do online prostředí, což bylo pro české zákazníky něco zcela nového.

V důsledku uzavření provozoven, ale také nejisté ekonomické situaci řady domácností, došlo na trhu k meziročnímu propadu počtu nabízených ojetých osobních aut o 7 %. V loňském roce se tak v Česku prodávalo zhruba 707 000 ojetých osobních vozů, meziročně o 53 000 vozů méně. Polovinu z nich tvořila auta dovezená ze zahraničí v loňském roce nebo v předešlých letech. Nejčastěji se jednalo o auta z Německa (45 %).

Za menší nabídkou ojetých vozů stály především čtyři faktory: méně dovezených aut ze zahraničí, menší zájem a možnosti lidí prodat vůz a pořídit si jiný, menší ochota firem zbavovat se stávajících vozů a vyměnit je za mladší a v neposlední řadě také propad ve výrobě nových aut, který vedl mimo jiné právě k tomu, že lidé i firmy méně vyměňovali své vozy za mladší.

Počet dovezených ojetých osobních aut klesl loni meziročně o 15 %. Na trhu tak oproti loňskému roku chybělo 26 530 čerstvě dovezených vozidel. Největší ztráty utrpěl trh během jarních měsíců, zejména v dubnu, kdy se počet dovozů snížil o 53 %. Na podzim v době uzavření provozoven už sice k tak velkému poklesu nedošlo, ale i tak se v listopadu dovezlo do Česka meziročně o 20 % méně aut.

Problémem však nebyly jen počty aut, ale zejména jejich kvalita a stále se zvyšující stáří. V loňském roce překonalo průměrné stáří českého vozového parku v kategorii osobních vozidel pomyslnou hranici 15 let. Průměrné stáří prodávaných aut bylo 9,5 let. Vozy, které se k nám dovážely, však vykazovaly průměrné stáří 10,7 roku, v roce 2019 to přitom bylo „jen“ 10,3 roku. Podíl dovezených aut, která byla starší 10 let, vzrostl meziročně o 2,5 procentního bodu na 54 %. Ještě ke konci září tvořil podíl takových aut 53,6 %, je tedy zřejmé, že trend dovozu čím dál starších vozidel pokračuje. Není proto překvapením, že v prosinci se k nám dovážely vozy v průměru 10,8 let staré, zatímco o rok dříve bylo jejich průměrné stáří jen 10,1 roku. Podíl aut starších 15 let stoupl loni z 19 na 22 %.

Důvodem, proč se k nám dovážela čím dál starší auta, byl nepříznivý kurz koruny, který dovozy prodražoval. Menší finanční možnosti a ochota řady lidí do auta investovat v nejisté době a možnost na voze více vydělat měly rovněž na dovoz starších aut výrazný vliv. Pravdou ale také je, že mladých aut je nejen v Česku nedostatek. A ta, která na českém trhu byla, se ve třetím kvartálu začala často vyvážet k prodeji do zahraničí.

Nestabilní byla loni také průměrná cena, za kterou se ojeté vozy nabízely. Na jaře došlo k dramatickému snížení poptávky a prodejů a během prvního pololetí se cena meziročně snížila o 7 %, tedy o 16 000 Kč na 212 000 Kč. V druhé polovině roku se obchodníci snažili prodávat vozy dráže a vynahradit si tak ušlou marži a tržby z týdnů, kdy mohli fungovat jen v online režimu, v němž však prodeje dosahovaly řádově jednotek procent. Průměrná cena prodávaných ojetých vozidel za celý loňský rok nakonec činila 229 400 Kč. Meziročně došlo k jejímu nárůstu o 2,5 %. Loni se oproti ostatním letům dařilo prodejům aut v prosinci, což nebývá tradiční jednak kvůli nastávajícím vánočním svátkům a jednak kvůli tomu, že v lednu vozy kalendářně o rok zestárnou a sníží se jejich hodnota. Otázkou je, zda se vzhledem k nastalé situaci snížení ceny v důsledku vyššího stáří projeví u vozů i letos.

Průměrně se vozy loni prodávaly 100 dní, tedy o 15 dní déle než předešlý rok. Rychleji se prodávaly vozy s tuzemským původem (84 dní) než se zahraničním (116 dní). Nejrychleji z trhu mizela auta s českým původem a benzínovým motorem (83 dní), naopak dovezená auta s benzínovým motorem stála u prodejců nejdéle (126 dní). Kvůli špatné ekonomické situaci prodejců i kupujících rostlo u ojetin riziko podvodů, a to zejména zatajených havárií a stočených tachometrů. Podíl aut, která nebyla podle prodejců havarovaná, loni opět narostl, konkrétně na 99,63 %. Je jasné, že číslo neodpovídá realitě a prodejci o poškozeních a haváriích často mlčí.

Nabízené vozy vykazovaly průměrně 162 000 najetých kilometrů, což bylo o 2,5 % více než předloni. I tak by ale vzhledem k průměrnému stáří vozů měl být skutečný průměrný počet najetých kilometrů vyšší. Stáčení tachometrů bylo i v loňském roce pomyslným elixírem mládí, který zvyšoval atraktivitu i cenu více než třetiny vozů.

V důsledku uzavření provozoven a menším prodejům se loni zvýšil o 2,3 procentního bodu podíl aut, která se prodávala bez platné STK. Během delší doby prodeje pravděpodobně STK častěji vozům prošla.

Většina ojetých vozů, které se v loňském roce prodávaly, měla motor na naftu (55 %). Nejprodávanějším modelem byla opět Škoda Octavia, která svůj podíl meziročně navýšila o necelou polovinu procentního bodu na téměř 12 %.

Průměrné stáří všech osobních vozů, které se prodávaly v loňském roce na českém trhu ojetých automobilů na hlavních inzertních portálech, činilo 9,5 roku. Průměrné stáří prodávaných vozů zvyšovala auta dovezená ze zahraničí, a to zejména taková, která byla dovezená v předešlých letech. Průměrné stáří všech prodávaných dovezených ojetých vozů bez ohledu na rok dovozu bylo 11,5 let. Naopak prodávané ojeté vozy s českým původem vykazovaly průměrné stáří 7,1 roku. Tuzemské vozy se prodávají mladší než dovezené.

Původ vozidel

Polovina osobních ojetých aut, která se v loňském roce prodávala, měla tuzemský původ (51 %), což je meziročně prakticky beze změny. Podíl vozů původem z Německa narostl o 1 procentní bod na téměř 22 %. Zhruba o čtvrtinu klesl podíl prodávaných aut s italským původem (z 4,1 na 3,2 %). I tak ale Itálie zůstává v rámci trhu ojetých aut druhou nejčastější dovozovou zemí.

Statistika však vychází z dat, která u vozů uvádějí prodejci, ve skutečnosti bude část vozů s německým původem pocházet z jiné země, s velkou pravděpodobností ze zemí východní či jihovýchodní Evropy. Předpoklad vychází z výsledků dřívější analýzy desetitisíců dovezených aut, při níž bylo zjištěno, že zhruba třetina ojetých aut s deklarovaným německým původem pocházela ve skutečnosti z jiné země, a to především ze zemí jižní Evropy, nebo dokonce z jihovýchodní Evropy či zemí bývalého Sovětského svazu. Na české zákazníky totiž působí daleko lépe a důvěryhodněji auto, které jezdilo v Německu nebo Rakousku, než např. v Řecku nebo Chorvatsku, nebo dokonce na Ukrajině.

Prodejci i kupující také někdy zaměňují zemi, ze které bylo vozidlo dovezeno, za zemi původu, tedy pro kterou bylo vyrobeno. Drtivá většina aut přitom byla v zemi, pro kterou byla vyrobena, provozována a nemalá část aut pak prochází účelovou registrací v Německu, díky které mohou prodejci zákazníka zmást a deklarovat u vozu falešně německý původ.

Prodejní cena

Průměrná cena vozidel zažila v loňském roce řadu turbulencí. Na jaře v době koronavirových opatřeních, kdy lidé nevěděli, co mají čekat, došlo i vzhledem k uzavření provozoven a omezení prodejů do online prostředí k dramatickému poklesu poptávky i prodejů. Následkem bylo poskytování slev a snížení průměrné ceny za ojetá vozidla. V prvním pololetí tak činila průměrná cena za ojeté auto 212 000 Kč, což představovalo meziroční pokles o téměř 16 000 Kč, tedy o 7 %. Ve třetím kvartále se však opatření uvolnila a došlo k oživení poptávky i prodejů a také k růstu cen. Ve čtvrtém kvartálu se cena ještě mírně navýšila, a průměrná cena prodávaných ojetých vozidel za celý loňský rok činila 229 400 Kč. Meziročně došlo k jejímu nárůstu o 2,5 %. Rozdíl mezi první a poslední inzerovanou cenou činil v průměru 2,6 %

V druhé polovině roku se obchodníci snažili prodávat vozy dráže a vynahradit si tak ušlou marži a tržby z týdnů, kdy mohli fungovat jen v online režimu, v němž však prodeje dosahovaly řádově jednotek procent. Loni se oproti ostatním letům dařilo prodejům aut v prosinci, což nebývá tradiční jednak kvůli nastávajícím vánočním svátkům a jednak kvůli tomu, že v lednu vozy kalendářně o rok zestárnou a sníží se jejich hodnota. Otázkou je, zda se vzhledem k nastalé situaci snížení ceny v důsledku vyššího stáří projeví u vozů i letos.

Udávaný stav kilometrů na tachometru

Průměrná hodnota na tachometrech u prodávaných ojetých osobních vozů vrostla loni meziročně ze 157 000 km o 3 % na 162 000 km, což lze přisoudit například zvyšujícímu se stáří dovážených osobních ojetých aut.

Zajímavé je, že meziročně došlo k navýšení podílu aut s tachometrem ukazujícím mezi 100 000 až 200 000 km, a to o 3 procentní body, a naopak ke snížení podílu aut, která mají najeto nad 200 000 km, a to o 2 p. b. Důvodem může být stáčení tachometrů, které se v nepříznivé situaci pro prodejce a při požadavcích kupujících, kteří chtějí za co nejméně peněz auto s co nejmenším kilometrovým nájezdem, stává stále častěji pro vozy pomyslným elixírem mládí. Vůz „omlazený“ stočením tachometru se prodává v průměru o 20 % dráž, než by měl stát, a prodá se rychleji.

K manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů dochází u více než třetiny prodávaných ojetin. Auta se stáčejí o desítky či stovky kilometrů jednorázově před prodejem, ale také opakovaně během provozu. Lze zaznamenat i stočení o 300 000 km na stav tachometru zánovního vozu. Kvůli dalšímu propadu tržeb a zisku prodejců na konci roku a během ledna 2021 lze očekávat, že se podíl aut se stočeným tachometrem bude zvyšovat.

Auta po prvním majiteli a předchozí havárie

Podíl aut po prvním majiteli se v loňském roce meziročně navýšil o téměř 8 procentních bodů na 55,7 % Ještě na konci září přitom činil podíl takových aut na trhu „jen“ 53,2 %.

Zvyšuje se však také podíl osobních ojetých aut, u kterých bylo v inzerci uváděno, že nebyla v minulosti havarovaná. Zatímco ještě na konci září dosahoval 99,31 %, za celý loňský rok se vyšplhal na 99,63 %, což je zcela nereálné. Ukazuje to, že zatajování havárií a poškození mírně přibývá a jde o nejčastější nekalou praktiku, se kterou se mohou kupující ojetých aut setkat. Reálný podíl aut, která nebyla v minulosti havarovaná, bude výrazně nižší. Podle statistik pojišťoven je totiž poškozeno zhruba 25 % pětiletých aut. Může se jednat o banální výměnu nárazníku, ale také o větší havárii. V případě desetiletých aut je po havárii už 60 % aut. Někteří prodejci však nepovažují například nabouraný nárazník či blatník za havárii, ale za poškození, nicméně klienty často ani o poškození neinformují.

Autor: Ondřej Daňa

Zdroj: autojournal.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.