Zázračné přípravky do paliva: Opravdu snižují spotřebu a zvyšují výkon?

Náš speciální přípravek nahradí až čtyři běžné přípravky, sníží spotřebu na polovinu, zvýší výkon o 300 % a prodlouží život motoru o deset let. Samozřejmě jen když tomu uvěříte.

Kdo by nechtěl snížit spotřebu paliva? Účty za benzin hlídají firmy i řadoví motoristé. Kromě stylu jízdy nebo tlaku pneumatik se na nich možná mohou podepsat i různé chemické přípravky, které mají spotřebu snížit přímo v motoru. Některé z nich mají přinést úsporu tak neuvěřitelnou, že člověku s trochou technického rozhledu okamžitě zabliká kontrolka. K nám do redakce k tomu přišlo za celá léta jen pár dotazů, což považujeme za chvályhodnou vizitku soudnosti vás čtenářů – nedáte se jen tak oblafnout. Tím spíš nám vrtá hlavou, jak se takové věci dají vůbec prodávat a kdo je kupuje.

 Raději než psychologii zákazníka ovšem studujeme fungování věci samotné, a to i když jde o paliva a přísady do nich. Od roku 2011 sledujeme kvalitu zimní nafty a dieselová aditiva, na jaře 2014 jsme prověřili vysokooktanový benzin, letos došlo na přípravek slibující tekutou geerálku motoru. Vždy jsme přitom vycházeli z toho, že slibovaný účinek přípravků nemůže odporovat fyzice ani chemii. Proto jsme všechny zkoušky svěřili akreditovaným laboratořím a požádali o názor některého z předních českých odborníků na ropnou chemii a tribotechniku.

 Stejný postup dodržíme i dnes, kdy se podíváme na dva známé a na internetu často zmiňované přípravky pro úsporu paliva. Tablety Boogie Energy Pill, nedávno přejmenované na Much Better Fuel, a „olejíček“ Pro Engine Ultra. 

Svérázné začátky

Tablety Much Better Fuel (česky „mnohem lepší palivo“) dodává firma BEP Eco ze Slušovic. Má profesionálně udělané internetové stránky, na kterých je vše srozumitelně vysvětleno. Základem přípravku je dobře známý ferrocen, tedy složitá sloučenina železa a alicyklických uhlovodíků. V chemické literatuře je už dlouho popsáno, že při vysoké teplotě a dostatku kyslíku může fungovat jako katalyzátor usnadňující spalování uhlíkatých paliv – což je případ benzinu i nafty. Jestliže palivo shoří lépe, sníží se tvorba sazí i karbonu a teoreticky může velmi mírně klesnout i spotřeba. Potud vše v pořádku, i když je velká otázka, jak velkou změnu ferrocen přinese.

Z dalšího čtení stránek BEP Eco se nám ovšem podlomila kolena. Jeden spokojený uživatel píše, že mu díky tabletám klesla spotřeba o 23 %, další poznal rozdíl v dynamice už po prvním natankování, třetímu se o 92 % snížily emise. Čtvrtý sundal hlavu z obstarožního Fordu Focus a byla jak nová.

Takové historky bychom čekali spíš v hospodě po šesti pivech, ale to ještě není nic proti tomu, když na stránkách otevřete záložku „O nás“. Místo seznamu specialistů s dlouholetou praxí v chemických a palivářských oborech tu najdeme příběh o kamarádu Petrovi, kterému při dovolené na Novém Zélandu pumpař vnutil nějaké tabletky. Měly prý snížit kouřivost jeho benzinové (!) Hondy Legend. Uhodli jste – honda rychle kouřit přestala a Petr přivezl krabici tabletek domů, kde jejich zázračné vlastnosti odhalili zakladatelé firmy BEP Eco.

Kouřivost benzinového motoru může mít zhruba tři příčiny: vysokou spotřebu oleje, extrémně bohatou směs nebo rozčasované rozvody. Pokud cokoli z toho vyřeší pár tablet v nádrži, servisy brzy přijdou o práci. 

Jak to udělali?
Na stránkách firmy BEP Eco jsou k viděni kopie protokolů emisního měření postaršího Volva XC90, kterému klesly emise o 92 %. Jak je to možné? Kupodivu snadno, ale tablety za tím nehledejte. Jde jen o parametr kouřivosti, který původně dosahoval vysoké hodnoty, protože jde o vůz bez filtru pevných částic. Mezi oběma měřeními mohl projít chip-tuningem, který obrátil původní nastaveni tzv. NOx-PM kompromisu. Změnou mapy vstřikovaní se motor nechá pracovat při podstatně vyšších teplotách, což zásadně sníží kouřivost, ale stejně tak zvýší emise oxidů dusíku. Ty se ovšem při pravidelných emisních kontrolách neměří, takže to stanice nemají jak zjistit.

 

Výrobci aut říkají ne

Přes tento rozporuplný rozjezd najdeme na stránkách BEP Eco také několik materiálů, které vypadají mnohem seriózněji. Jedna z prezentací odkazuje na stránky australského ministerstva životního prostředí, kde je ke stažení studie Octan Fuel Report konzultantské firmy Duncan Seddon z roku 2000. V ní je ferrocen chválen jako optimální aditivum do benzinu pro zvýšení oktanového čísla bez vedlejších účinků. Jenže další hledání na stránkách ministerstva odhalí, že to byl jen jeden z příspěvků do tehdejší diskuze o tom, jak snížit dopad paliv na životní prostředí. Rozhodnutí padlo v roce 2001 a ferrocen prohrál. I Australané se rozhodli dát přednost obvyklejšímu methyl-terc. butyl éteru (MTBE).

Že k tomu měli dobrý důvod, potvrzuje několik pozdějších dokumentů, o kterých se ovšem na stránkách BEP Eco nedočteme. Japonská studie autorizovaná sdružením automobilových inženýrů (SAE) z roku 2006 ukázala, že ferrocen nechává na elektrodách zapalovacích svíček železité úsady, které jsou vodivé. Izolátor pak postupně ztrácí odpor a při vyšších teplotách ve válci se svíčka vyzkratuje s následkem vynechání zážehu. Tento argument v posledním vydání z roku 2013 převzalo i Prohlášení k celosvětové kvalitě paliva (Worldwide Fuel Charter), které vydává Mezinárodní sdružení výrobců automobilů (OICA).

Troufli byste si závěry takových institucí zpochybňovat? My ne. Nejde přitom o málo. U dnešních zážehových turbomotorů, které pod vysokým tlakem neustále balancují na hraně detonačního spalování, si skutečně nelze přát nic horšího než sporadicky vynechávající svíčky. A názor firmy BEP Eco? Životnost svíček prý s ferrocenem stoupne o 30 %...

Přísná norma

Zmiňované prohlášení automobilek není závazné, úplný zákaz ferrocenu tedy v zážehových motorech neplatí. Nicméně i norma na kvalitu paliva (u nás ČSN EN 228 vč. národní přílohy) je k přísadám na bázi železa poměrně přísná. Říká, že když přípravek rozmícháme v předepsaném množství benzinu, nesmí koncentrace železa přesáhnout 5 miligramů na kilogram paliva. Dalším požadavkem je obsah popelu. Jelikož ve ferrocenu obsažené železo nemůže v motoru shořet, usazuje se v katalyzátoru. Norma stanoví, že tohoto popelu nesmí být víc než 0,01% hmotnosti paliva. 

Dávkování tablet a max. obsah železa v benzinu
Dávka Tablety Železo
Standard 1 na 40 litrů 4,1 mg/kg
Mám rád svůj motor 1 na 30 litrů 5,5 mg/kg*
Racing 1 na 20 litrů 8,3 mg/kg*
Obsah povolený normou: 5,0 mg/kg. * nad normou.

Právě proto jsme se pustili do náročných laboratorních zkoušek ve společnosti SGS. Nezávislá čísla o obsahu popela a obsahu železa totiž nejsou dostupná. V prvním případě nás specialisté mohli uklidnit, popela se tvoří velmi málo, přesněji jedna sedmdesátina povoleného limitu. Prvková analýza proběhla na atomovém absorpčním spektrometru a výsledkem je hodnota 4,9 mg/kg, která potvrzuje, že účinná látka je v tabletě skutečně přítomná. Náš kontrolní výpočet pro obsah železa v benzinu se ale při středním dávkování (1 tableta na 30 litrů) dostal na hranici normy. A jak ukazuje tabulka č. 1, v nejvyšším dávkování „Racing“ (1 tableta na 20 litrů), ji může i překročit.

To není dobrý začátek. Navíc splnění normy neříká nic o tom, jestli přípravek snižuje spotřebu a zvyšuje výkon. To norma nezkoumá, takže k prokázání těchto vlastností by tu měl být nějaký další dokument.

 

Co měřila Dekra?

Stránky BEP Eco se tak trochu tváří, že takový dokument existuje. Zkouška vlivu na emise a spotřebu skutečně proběhla, a to v režii autorizované zkušebny Dekra. Smůla je v tom, že protokol nám ani jedna ze zúčastněných stran nechce ukázat a BEP Eco z něj cituje jen to, co se mu hodí. Na současné verzi stránek toho najdeme velmi málo, v minulosti však dodavatel výtah z dokumentu zveřejnil a právě z něj čerpáme ve druhé tabulce.

Zkoušce byla podrobena dvě ojetá auta se zážehovými motory MPI, Škoda Fabia 1.4 a Citroën C3 s motorem 1.1. Oběma Dekra měřila emise homologačním způsobem, tedy včetně CO2 i NOx a v jízdním cyklu NEDC. Jednou bez tablet, podruhé s nimi. Jak vidíte v tabulce, při druhém měření se s emisemi skutečně něco dělo, ovšem poněkud chaoticky. Kdyby tablety skutečně významně zlepšovaly spalování, musely by oběma autům klesnout všechny uhlíkaté složky emisí. A to se nestalo, některé klesly, jiné stouply. Navíc nejdůležitější položka – oxid uhličitý – v tabulce chybí. Z takového měření nelze vyvozovat nic. 

Měření emisí bez tablet/s tabletami (Dekra)
Vozidlo Citroen C3 Škoda Fabia
Oxid uhelnatý 0,080/0,093 0,071/0,011
Nespálené HC 0,037/0,003 0,004/0,006
Oxidy dusíku 0,073/0,044 0,013/0,002
Údaje v g/km v jízdním cyklu NEDC

Kromě toho proběhl pod dozorem Dekry ještě jízdní test spotřeby na letišti v Hradčanech. Auta měla na volné ploše ujet stejný počet okruhů shodnou průměrnou rychlostí před a po aplikaci tablet. Druhé měření skončilo snížením spotřeby o 4,9 a 5,4%. Pokud tomu ovšem neodpovídá adekvátní pokles všech uhlíkatých emisí v laboratoři, nemáme moc důvodů takovému měření věřit. Ve dvou jízdních zkouškách lze jak známo shodné průměrné rychlosti dosáhnout velmi různými jízdními styly.

Konec iluzí

Řekli jsme si, že do zážehových motorů by se ferrocen neměl přidávat kvůli životnosti svíček. U dieselu ovšem takové omezení neplatí, proto se ferrocen objevil i v originálních značkových aditivech pro usnadnění regenerace DPF. Dnes taková aditiva používá Peugeot, Citroën a některé fordy (přípravky se jmenují Eolys a Infineum), v minulosti také Volkswagen a Škoda (Satacen).

Studentku Šárku Švambergovou v Ústavu technologie ropy VŠCHT napadlo srovnat jejich účinky s tabletami BEP Eco a napsala o tom diplomovou práci. Jako spolehlivé měřítko byl vybrán parametr oxidační stability nafty. Oxidace je nežádoucí jev v nádrži, ale nutný v motoru – spalování není nic jiného než velmi rychlá oxidace. Čím víc přípravek zrychlí oxidaci nafty v nádrži nebo laboratorní zkumavce, tím účinnější bude i při spalování v motoru. A naopak čím déle bude nafta vlivu přípravku vzdorovat, tím méně výkonné je aditivum.

Vliv aditiv na oxidační stálost nafty
Nafta Čistý BEP Eco Infineum
Čistá 283 238 40
30% bio 66 62 13
100% bio 33 32 13
Čas oxidační stálosti v minutách. Zdroj: Ústav technologie ropy VŠCHT

Srovnání tablet BEP Eco s aditivem Infineum F7559 nemohlo dopadnout rozdílněji. Vynález Peugeotu spustil v naftě velmi rychlou oxidaci, zatímco slušovické tablety neudělaly skoro nic. Palivo, ve kterém je rozpustíme, dokážou ovlivnit jen zanedbatelně, a právě takový je jejich přínos při spalování. 

Nás to nepřekvapilo

Většina tvrzení z prezentací dodavatele se tedy v praxi nepotvrdila. Tablety nemají jak snížit spotřebu nafty, ani spálit karbon z motoru, ani snížit tvorbu sazí, ani usnadnit regeneraci DPF.

Jak je to možné, když ferrocen je v tabletách opravdu přítomen? „Může to souviset s polymerem, se kterým je zde ferrocen smísen, aby bylo možné ho tabletovat,“ vysvětluje dlouholetý pedagog ropného ústavu Jaroslav Černý. „V rámci této práce jsme to ale neověřovali. Rozhodující je, že tablety nijak neúčinkují,“ dodává.

Nečekáme, že by to mnoho čtenářů překvapilo. Vzhledem k tomu, kolik miliard automobilky sypou do vývoje nízkoviskozitních olejů, povrchů ze syntetického diamantu pro snížení tření, lehčích ojnic nebo systémů vypínání válců, je cena 59 Kč za jednu tabletu příliš nízká na to, aby snížila spotřebu auta o desítky procent. A také zbytečně vysoká na to, že nic nedělá.

Názor druhé strany: Arnošt Kořínek, jednatel společnosti BEP Eco

Oxidační stabilita je především ukazatelem trvanlivosti paliva. Naše aditivum BEP po rozpuštění v palivu nezpůsobuje žádné chemické reakce, a proto ani není možné, aby došlo ke změně sledovaných parametrů paliva, včetně oxidační stability. Jeho funkce začíná až při procesu hoření. Složky použité v aditivu působí katalyticky na proces spalování. (Redakce má k dispozici seznam vědeckých prací, kde je tento jev popsán). Dochází k efektivnějšímu prohoření paliva, tedy k jeho lepšímu využití, a minimalizuje se tvorba sazí. Vliv na snížení spotřeby paliva je uveden v celé řadě vědeckých prací a zpráv. My jsme tyto účinky nechali ověřit nezávislými organizacemi (např. ČD) na dieselelektrických agregátech, kde je možné přesně a bez vnějších vlivů provést srovnávací měření měrné spotřeby. Výsledná úspora se pohybovala od 5 do 21% podle režimu práce motoru.

Z jiného těsta

Povzbuzeni bombastickými sliby o aktivních molekulách, které snižují tření na površích motoru jsme objednali drahou prvkovou zkoušku v certifi kované laboratoři SGS také pro záhadný přípravek Pro Engine Ultra. Poměrně velká krabička přípravku stála 1800 Kč, uvnitř se však na nás smála zcela miniaturní stříkačka s 3,1 g kapaliny. Podle výrobce by snížené tření v motoru mělo snížit spotřebu o 25%. Ještě zajímavější je, že lahvička má stačit na 10.000 km. V podstatě je to pravda – prvková zkouška v laboratoři nenašla vůbec žádné kovy, které měl přípravek obsahovat. Je to tedy úplně obyčejný, jen trochu drahý olej. Vůbec nejlepší byl přístup prodejce, zcela anonymního e-shopu, který ke zboží odmítl poslat fakturu se zdůvodněním, že dodavatel je registrovaný v zemi, kde se neplatí daně. Případ jsme předali České obchodní inspekci a bylo pro nás mírným zadostiučiněním, že krátce poté nabídka e-shopu zmizela z internetu.

 [600×426]

 

Jan Matoušek, technický školitel, Peugeot ČR

Kdyby byl přípravek schopen vyvolat oxidaci nafty, mohl by snížit spotřebu paliva?

Když jsme do modelů Peugeot a Citroën zaváděli DPF a aditiva na bázi kovů, udávaná spotřeba nijak neklesla. Není k tomu důvod ani u jiných přípravků na stejné bázi.

A usnadnil by regeneraci filtru pevných částic?

Ano, v tom je smysl těchto tekutých katalyzátorů. Ale pozor: kovová báze znamená víc nespalitelného zbytku. Filtr s aditivem se snáz regeneruje, když třeba často jezdíte po městě, ale jeho celková životnost je kvůli postupnému usazování kovů omezená. U nejstarších typů se udávalo 120.000 km, u dnešních 240.000. 

Jaroslav Černý, konzultant v oboru zpracování ropy

 

Nepomohlo by účinnosti tablet BEP Eco vyšší dávkování?

Při testech na VŠCHT jsme zkoušeli doporučené dávkování zvýšit až pětinásobně. Na oxidaci nafty se to stejně nijak neprojevilo. Když jedna tableta neúčinkuje, neúčinkuje jich ani pět. 

Prodejci tvrdí, že tablety odstraní karbonové úsady z motoru, takže uvnitř vypadá jako nový. Může ferrocen takových účinků dosáhnout?

Aditiva Eolys a Infineum ve vozech Peugeot také pracují na bázi ferrocenu. Když rozeberete ojetý motor HDI, je uvnitř červený od oxidů železa – ve výfukovém potrubí i na pístech. Ale rozhodně nevypadá jako nový a karbonové úsady v něm také najdete.

  

Vladimír Matějovský, dlouholetý vysokoškolský pedagog a autor odborných publikací

 

Jestliže ferrocen působí jako katalyzátor a umožňuje spálit uhlík v sazích, proč se to citelně neprojeví ve spotřebě?

Dosah tohoto jevu za podmínek, které panují v motoru, je příliš malý. Z mých výpočtů vyplývá, že u motorů s nízkými emisemi lze takto ušetřit kolem 0,5 % paliva. Kdyby byl tento potenciál větší, už by do toho všechny automobilky šly.

 

V prezentacích dodavatele tablet se tvrdí, že železo uvolněné z ferrocenu se snaží spojit s dalším kovem a přilne k povrchu válce, čímž se sníží tření. Co tomu říkáte?

Z chemického hlediska je to vyloučeno. Při spálení ferrocenu se uvolní oxid železitý,který se na žádné další kovy neváže. Ke stěně válce přilnout také nic nemůže, protože je pokrytá olejovým filmem. 

Polem, nepolem?

Na stránkách BEP Eco chválí tablety také dakarský závodník Tomáš Tomeček. Nemluví ovšem o zvýšení výkonu, natož o snížení spotřeby. Přirovnává jízdu s tabletami k příjemnějšímu zážitku, jako když jíte vysoce kvalitní jogurt z poctivé smetany. A co na to další jezdec Tatry Michal Loprais? Světu motorů potvrdil, že v týmu přípravek vyzkoušeli a nechali být. Při jízdě v dunách není nárůst výkonu poznat a přesně by se musel změřit na válcové zkušebně.

Zdroj: auto.cz

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.