Asistenční služby pro klienty společnosti Fair Credit Czech s.r.o.

Rozsah asistenčních služeb pro klienty společnosti Fair Credit Czech  s.r.o:

Silniční asistence

Úkon Silver Gold
Příjezd a odjezd asistenčního vozidla - porucha vozidla (silniční technická asistence) ANO (organizace) ANO
Práce mechanika asistenčního vozidla ANO (do 30min) ANO( do 45 min.)
Nastartováni vozidla na místě ANO ANO
Zajištění opravy vozidla - organizace ANO ANO
Asistence při výměně pneumatiky ANO ANO
Doprava pohonných hmot ANO (organizace) ANO (klient platí jen PHM)
Sešrotování - organizace ANO ANO
Odtahová služba (porucha, nehoda) ANO (v případě nehody) ANO (do 100 km)
Naložení a složení vozidla ANO (v případě nehody) ANO
Vyproštění - práce vyprošťovacího speciálu - ANO ( do 45 min.)
Zapůjčení náhradního vozidla ANO (1 kalendářní den) ANO po dobu opravy (max. 4 kalendářní dny)
Přistavení náhradního vozidla - organizace ANO ANO
Zajištění ubytování klientů - organizace ANO ANO
Náhradní přeprava osob - organizace ANO ANO
Sleva na materiál použitý při zásahu 5% 20%
Přeprava oprávněné osoby v místě opravy ANO ANO
Pick-up service (návrat k vozidlu v zahraničí) - ANO
Převoz havarovaného nebo porouchaného vozu ze zahraničí - ANO
Ztráta cestovních dokumentů ANO ANO
Předcestovní asistence (základní informace, přeprava a peníze, národní kluby, vstupní formality pro turisty, ubytování a stravování, dopravní předpisy a mýtné) ANO ANO
Telefonická pomoc v nouzi ANO ANO
Náhradní ubytování - organizace ANO ANO
Tlumočení po telefonu (anglický, německý, slovenský, maďarský jazyk) ANO ANO
Finanční tíseň při asistenční události v zahraničí - organizace - ANO
Asistenční služby v případě hospitalizace v zahraničí - organizace - ANO
Vybavení formalit souvisejících s vyřazením neopraveného vozidla z evidence ANO ANO
Vyřízení pojistné události - poškozený/viník ANO ANO
Fotodokumentace zásahu/místa dopravní nehody ANO ANO
Zajištění letecké dopravy – organizace ANO ANO
Telefonická pomoc v nouzi ANO ANO
Předání vzkazu (zprávy) osobě blízké pomocí dispečinku ANO ANO
Ohlášení odcizení vozidla příslušným orgánům ANO ANO
Repatriace vozidla - ANO
Doprava do cíle cesty nebo zpět do ČR - ANO
Uschování vozidla ANO(organizace) ANO
(do 4 dnů)
Dopravní informace ANO ANO

Maximální limit plnění po dobu shodnou s dobou splácení 

sjednanou ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru

10 000 Kč 100 000 Kč

 

Domácí asistence

Úkon Silver Gold
Zajištění zásahu specialisty - instalatéra ANO  ANO 
Zajištění zásahu specialisty - elektrikáře ANO (organizace) ANO (organizace)
Zajištění zásahu specialisty - topenáře ANO (organizace) ANO (organizace)
Zajištění zásahu specialisty - plynaře ANO (organizace) ANO (organizace)
Zajištění zásahu specialisty - sklenáře ANO (organizace) ANO (organizace)
Zajištění zásahu specialisty - malíře pokojů ANO (organizace) ANO (organizace)
Zajištění zásahu specialisty - kominíka ANO (organizace) ANO (organizace)
Čištění kanalizací - v případě nouzové situace ANO (organizace) ANO (organizace)
Zajištění zásahu specialisty - zámečníka (zablokování dveří a zámků) ANO (organizace) ANO (organizace)

Maximální limit plnění po dobu shodnou s dobou splácení 

sjednanou ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru

30 000 Kč 45 000 Kč

 

Právní asistence

Úkon Silver Gold
Právní informace – telefonická služba – zahrnuje níže uvedené služby
Legislativa a postup jednání při styku s institucemi 10 000 Kč 50 000 Kč
Informace o legislativě a postupech v dané oblasti 10 000 Kč 50 000 Kč
Informace o občan vs. Soud 10 000 Kč 50 000 Kč
Postupy a procedury při styku s institucemi 10 000 Kč 50 000 Kč

Administrativně právní asistence
Vyhledání podobného případu a informace o způsobech jeho řešení 10 000 Kč 50 000 Kč
Zajištění potřebných formulářů, dokumentů nebo potvrzení 10 000 Kč 50 000 Kč
Zajištění znaleckého posudku 10 000 Kč 50 000 Kč
Zajištění právního zastoupení 10 000 Kč 50 000 Kč
Praktické rady o postupech řešení nestandardních situací 10 000 Kč 50 000 Kč
Vyhledání vzoru právního dokumentu, smlouvy nebo podání a dodání klientovi 10 000 Kč 50 000 Kč
Právní asistenci lze využít pouze v uvedených případech
Exekuce 10 000 Kč 50 000 Kč
Správní řízení po dopravní nehodě 10 000 Kč 50 000 Kč
Trestní řízení po dopravní nehodě vozidla 10 000 Kč 50 000 Kč
Správní nebo trestní řízení v souvislosti s provozem vozidla 10 000 Kč 50 000 Kč
Nárok na náhradu škody vzniklé na vozidle 10 000 Kč 50 000 Kč
STK – spor v souvislosti s kontrolou vozidla 10,000 Kč 50 000 Kč
Spor z jiného pojištění vozidla 10 000 Kč 50 000 Kč
Spor o náhradu škody 10 000 Kč 50 000 Kč
Spotřebitelské spory týkající se vybavení domácnosti 10 000 Kč 50 000 Kč
Spory týkající se nájemních a podnájemních smluv 10 000 Kč 50 000 Kč
Spory s dodavateli služeb (energie, úklid, ...) 10 000 Kč 50 000 Kč
Sousedské spory 10 000 Kč 50 000 Kč
Spory týkající se výpovědí z nájmů bytů nebo nebytových prostor 10 000 Kč 50 000 Kč
Rozvodová řízení 10 000 Kč 50 000 Kč
Právní informační servis
Informace, legislativa, postup jednání, způsoby řešení při exekuci 10 000 Kč 50 000 Kč
Informace, legislativa, postup jednání a způsoby řešení pohledávek včetně postoupení pohledávek 10 000 Kč 50 000 Kč
Informace, legislativa a postup jednání v rámci dědického řízení 10 000 Kč 50 000 Kč
Informace, legislativa a postup jednání v případě osobního bankrotu 10 000 Kč 50 000 Kč
Informace, legislativa, postup jednání a způsoby řešení rozhodčího řízení 10 000 Kč 50 000 Kč
Provedení monitoringu závazku v bankovních a nebankovních institucích a ostatních subjektech 10 000 Kčč 50 000 Kč
Informace, legislativa a postup při žádostech 10 000 Kč 50 000 Kč

Maximální limit plnění po dobu shodnou s dobou splácení 

sjednanou ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru

100 000 Kč 500 000 Kč


Všeobecné obchodní podmínky zajišťování služeb klientům Fair Credit Czech s.r.o. jsou uvedené zde.

 

ico mail Mám zájem o více informací

X
1227 logo
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.